Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Despre SAF-T


Ce este SAF-T?

SAF-T este un fișier standard de control fiscal prin intermediul căruia, contribuabilii transmit datele contabile și fiscale auditorilor financiari şi autorităţilor fiscale. Fişierul este transmis în format electronic prin intermediul Declarației informative D406 şi permite organelor fiscale accesul la datele din evidența contabilă și fiscală ale contribuabililor. Datele trebuie să fie stocate și prelucrate în mediu electronic, într-un format ușor de citit, asigurând eficacitate și productivitate în controlul fiscal.

D406 se completează electronic și semnează utilizând certificatul calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmând a se depune în format electronic prin intermediul site-ului e-guvernare - serviciul "Depunere declarații ANAF" sau prin intermediul serviciului public digital "Servicii online".

Cine este obligat să transmită SAF-T?

Transmiterea D406 devine obligatorie și efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili astfel:

* de la 01.01.2022 - marii contribuabili încadrați în această categorie de la 01.01.2022 care au făcut parte din această categorie și în anul anterior 2021;

* de la 01.07.2022 - marii contribuabili încadrați în această categorie de la 01.01.2022 care nu au făcut parte din această categorie și în anul 2021;

* de la 01.01.2023 - contribuabilii mijlocii încadrați în această categorie la data de 31.12.2021;

* de la 01.01.2025 - contribuabilii mici încadrați în această categorie la data 31.12.2021;

* de la data efectivă a înregistrării - contribuabilii nou - înregistrați /încadrați;

Contribuabilii care au fost încadrați inițial în categoria celor care au obligația depunerii D406, dacă ulterior aceștia nu se mai încadrează în această categorie, obligația transmiterii rămâne valabilă.

Care este procedura de transmitere a D406?

Procedura de transmitere a declarației 406 ( SAF-T) este următoarea:

*se va genera fișierul SAF-T în format XML cu ajutorul sistemului informatic al plătitorului;

*se verifică structura fișierului XML și a corelațiilor dintre date prin intermediul programului informatic ,,Validator,, pus la dispoziție de ANAF;

*se generează D 406 ca document electronic în format PDF cu XML atașat și se va semna electronic.

Care sunt termenele de transmitere a D406?

*ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare lună/trimestru, pentru alte informații decât cele privind "Stocurile" și "Activele";

*la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar în cazul secțiunii "Active";

*la termenul stabilit de organul fiscal central - nu poate fi mai mic de 30 zile calendaristice de la data solicitării, în cazul "Stocurilor";

*lunar sau trimestral în funcție de perioada fiscală aplicabilă pentru TVA;

*trimestrial - contribuabilii care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA;

Se va beneficia de o perioadă de grație în ceea ce privește depunerea D406?

Da, se acordă o perioadă de graţie pentru:

*contribuabilii care au obligaţia de transmitere lunară a fişierului SAF-T - 6 luni pentru prima raportare, respectiv 5 luni pentru a doua raportare, 4 luni pentru a treia raportare, 3 luni pentru a patra raportare, 2 luni pentru a cincea raportare;

*contribuabilii care au obligaţia de transmitere trimestrială a fişierului SAF-T - 3 luni pentru prima raportare;

SAF-T în NEXUS ERP ->Configurări obligatorii

Aplicaţia Nexus ERP pune la dispoziția contribuabilului formularul D406 în modulul "Contabilitate" - "Deconturi și declarații fiscale" - "SAF-T".

 

Despre SAF-T

 

Declarația SAF-T se va genera prin intermediul butonului "Adaug" iar utilizatorul va avea posibilitatea să selecteze tipul raportării: periodică, la cerere, anuală , după caz.

 

Despre SAF-T

 

La deschiderea interfeței D 406, utilizatorul va stabili perioada pentru care se depune declarația (lunar, trimestrial, anual, la cerere după caz).

 

Despre SAF-T

 

Se vor selecta tipurile de date contabile și fiscale pe care utilizatorul dorește să le transmită auditorilor și/sau autorităților fiscale.

 

Despre SAF-T

 

Pentru colectarea automată a datelor contabile în formularul SAF-T se va accesa butonul "Culegere". După ce datele din contabilitate au fost culese automat în formular, există posibilitatea să apară unele avertizări care necesită rezolvare înainte de transmiterea declarației.

 

Despre SAF-T

 

După ce utilizatorul s-a asigurat că datele culese în declarație sunt corecte și complete poate valida formularul prin accesarea butonului "Validare" și poate genera fișierul XML.

 

Despre SAF-T


  •     Prezentare interfață
  • Prezentare interfață