Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Mod culegere date în Declarația 300 - Decont TVA


Ce reprezintă Declarația 300?

Declarația 300 reprezintă decontul de taxă pe valoarea adaugată (TVA).

 

Cine trebuie să depună Declarația 300?

Formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adaugată“ se completează de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal).

 

Care este termenul de depunere al decontului de TVA?

Termenele de depunere ale D300 sunt diferite, ținându-se cont de perioada fiscala de depunere a declarațiilor:

  • lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este luna calendaristică;

 

  • trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic;

 

  • semestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul calendaristic;

 

  • anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile prevazute la pct. 103 alin. (6) din Normele metodologice și de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală anul calendaristic;

 

  • până la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele două luni ale aceluiași trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri, taxabilă în România, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, cuprinzând și operațiunile realizate în prima luna a acestuia. Atunci când exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în prima sau a treia lună a trimestrului, sunt aplicabile în mod corespunzator dispozitiile din primul alineat al prezentul articol.

 

  • 21 decembrie, în cazul în care termenul de declarare se implineste la 25 decembrie. În situația în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, D300 se depune până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.

  •     Declarația 390
  • Prezentare interfață