Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Compensarea documentelor


Reglări între diferite conturi, între facturi de clienți și avansuri încasate, între facturi de furnizori și avansuri plătite, atât în lei cât și în valute pot fi efectuate cu ușurință prin intermediul modului de Compensări din Financiar lei.
Inregistrarea unei compensări poate fi realizată fie manual prin înregistrarea pe fiecare partener si cont, fie automat prin utilizarea asistentului Generare automată compensări.
 
 

Generară automată compensări

 
La intrarea în modulul compensări în bara de antet vom regăsi Generare automată compensări.
 
Compensarea documentelor
 
Vom putea compensa un avans încasat cu factura de client, factura de furnizor cu un avans plătit sau o factură de furnizor cu o factură de client. În funcție de tipul ales vom putea închide toate documentele din perioada selectată pentru un partener sau pentru toti partenerii care au avansuri și facturi neîmperecheate.
 
Compensarea documentelor
 
Ulterior, din lista documentelor eligibile pentru compensare le vom putea selecta doar pe cele pentru care dorim imperecherea documentelor.
Compensarea va putea fi efectuată direct, adică 419=4111, 401=409, 401=4111 sau prin folosirea unui cont intermediar 473, 581 etc., atât în lei cât și în valută. Pentru utilizarea unui astfel de cont vom bifa Utilizez cont intermediar, iar dacă vom dori ca la salvare documentele să fie validate atunci vom bifa validare documente.
 

Adăugare manuală compensări

 
Adăugarea manuală ne este utilă în situația în care dorim să compensăm diverse conturi ca de exemplu 462=461 sau oricare alte doua conturi diferite. Dacă nu se dorește compensarea automată, pot fi compensate manual și facturi de clienți și avansuri încasate, facturi de furnizori și avansuri plătite sau facturi de clienți și facturi de furnizori. Pentru a insera o compensare folosim butonul Adaug din bara de antet.
În fereastra deschisă vom selecta in antet tipul compensării, seria, numărul și data operării. De asemenea, vom bifa dacă vom folosi un cont intermediar și dacă documentele compensate sunt in devize.
În linie vom adăuga contul de debit, suma și partenerul, urmând ca prin F2 sau prin click pe Facturi încasate să adăugăm facturile ce urmează a fi compensate.
Operațiunea de compensare presupune existența aceleiași sume atât pe debit cât și pe credit, chiar dacă valoarea facturii este mai mare decât valoarea compensată, urmând ca diferentă să rămână în sold.
 
Compensarea documentelor
 
Vom proceda la fel pentru adăugarea sumelor pe credit.
 
Compensarea documentelor
 
Operarea unei compensări se va finaliza prin apelarea butonului Validez din bara de antet.

  •     Câmpuri disponibile
  • Prezentare interfață