Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import extrase cont din fișiere CSV sau MT940


Operațiunile din modulele de Banca în lei sau Banca în devize sunt deseori numeroase și necesită mult timp pentru introducerea manuală. Asistentul nostru pentru importul extraselor bancare, mai mult de cât o operaţie de import, învaţă din operaţiile anterioare şi ne va ajuta inclusiv cu:

 • identificarea partenerilor (clienţi, furnizori, etc) după codurile IBAN ale conturilor acestora;
 • contarea automată a operaţiunilor de plată şi încasare;
 • stingerea facturilor clienţilor şi furnizorilor aflate în sold.

 

O modalitate simplă de introducere a extraselor bancare pentru contul in lei este cea de import a unui fișier de tip CSV sau MT940 descărcat în prealabil din aplicația online pusă la dispoziție de banca la care aveți deschis contul .

 

Tipul de fișier este cel care poate fi descărcat din aplicația bancară . Fiecare bancă are un tip unic de fișier , ce poate fi CSV sau MT940/942.

 

Similar cu importul pentru contul bancar în lei este importul pentru conturile bancare în devize , detaliat aici Import extras de cont în devize din fișier MT942.

 

Descărcarea fișierului CSV din aplicația de bancă

 

Înainte de începerea procedurii de import descărcăm fișierul CSV din aplicația băncii noastre. În continuare vom exemplifica modul de descărcare a fișierului CSV din ING BANK și Banca Transilvania.

 

Descărcarea fișierului CSV ING BANK

 

În aplicația de la ING BANK accesăm Export Date, ca Tip Export alegem Istoric Conturi , iar ca Nume șablon, Istoric Cont CSV .

Selectăm în continuare Număr cont , la Tip Tranzacție alegem Toate , câmpul Nume Beneficiar nu se completează.

Alegem perioada dorită în câmpurile De la Data ... La Data , și apoi Exportă .

Bifăm fișierul și apoi alegem Descarcă .

Fișierul CSV descărcat se copiază apoi într-un folder , de unde îl vom accesa în momentul importului.

 

Pentru a verifica soldul final al perioadei selectate , îl vom găsi în fișierul descărcat pe prima linie , coloana B pentru partea întreagă și în coloana C partea fracționară a sumei .

 

Descărcarea fișierului CSV Banca Transilvania

Deschidem aplicația BT 24 Internet Banking , în Conturile mele accesăm Căutare tranzacții .

 

Import extrase cont din fișiere CSV sau MT940

 

 

Selectăm numărul contului , perioada pentru care dorim descărcarea operațiunilor bancare.

Nu bifăm nici o opțiune privind suma sau tipul operațiunii, aceste câmpuri nu se vor completa , la fel Căutare text .

Apăsăm Caută , încărcăm operațiunile dorite , bifăm Format CSV și apoi Exportă .

 

Import extrase cont din fișiere CSV sau MT940

 

 

Putem exporta fișierul CSV în folderul creat pentru importul ulterior sau îl vom prelua direct din Descărcări (Downloads) .

 

 

Setarea formatului de import fișier de plăți

 

Setăm tipul de fișier pentru import în Format import extras de cont , în modulul de Nomenclatoare și Unelte , în Conturi bănci - în exemplul nostru Fișier ING CSV sau Fișier BT CSV .

 

Import extrase cont din fișiere CSV sau MT940

 

Importul extrasului de cont

 

 

Deschidem modulul Financiar - Banca în lei și alegem contul bancar cu care dorim să lucrăm .

 

Import extrase cont din fișiere CSV sau MT940

 

Deschidem Asistent și alegem Import extras de cont .

 

Import extrase cont din fișiere CSV sau MT940

 

Accesăm Asistent din Banca în lei și se afișează trei opțiuni :

 • Import extras de cont , pe care o accesăm în exemplul nostru ;
 • Import extras de cont Trezorerie din Mesaje SPV pentru importul extrasului din contul de la Trezorerie , pe care îl descărcăm din Mesaje SPV/ Dosar contabil ;
 • Tipărire și salvare ordine de plată în bloc pentru tipărirea și salvarea unui număr mare de ordine de plată cu o singură comandă .

Deschidem fereastra de Import extras de cont :

 

Import extrase cont din fișiere CSV sau MT940

 

Continuă import se folosește când există un import anterior incomplet și importăm liniile rămase , de exemplu când nu a fost identificată o operațiune și amânăm importul ei până la clarificare .

 

Import extrase cont din fișiere CSV sau MT940

 

Validare documente are trei opțiuni :

 • Toate documentele , când se validează automat toate operațiunile la finalizarea importului ;
 • Niciun document ,când toate documentele rămân nevalidate la finalizarea importului și se vor valida manual după o eventuală verificare ;
 • Toate documentele exceptând operațiunile pe 401 , 404 și 411 cu sume nerepartizate validează toate documentele cu excepția operațiunilor cu furnizori/clienți pentru care nu sunt înregistrate încă facturile , urmând a se înregistra și repartiza ulterior documentul bancar.

 

După ce parcurgem toate opțiunile , dăm click pe Import nou și alegem din fereastra care se deschide extrasul de cont în format CSV , din folderul creat anterior.

 

Import extrase cont din fișiere CSV sau MT940

 

La deschiderea fișierului de import se va afișa un mesaj de informare privind numărul de operațiuni . Mesajul poate fi tipărit, salvat într-un fișier, trimis ca email sau închis.

 

Import extrase cont din fișiere CSV sau MT940

 

După închiderea ferestrei de Info, rămân afișate pe ecran operațiunile care urmează a fi importate.

 

Pentru fiecare partener trebuie definit contul IBAN și contul corespondent al plății. Această operațiune se face o singură dată , apoi datele introduse rămân memorate în datele partenerului și sunt aduse în fereastra de import la toate operațiunile ulterioare .

 

Import extrase cont din fișiere CSV sau MT940

 

 

Cu dublu click pe spațiul gol din coloana Beneficiar/Plătitor deschidem fereastra Configurare IBAN partener , de unde configurăm atât numele partenerului prin selectarea din lista de parteneri existenți deja sau prin adăugare dacă este partener nou , cât și numele cu care contul bancar va fi memorat în nomenclatorul de parteneri , de preferat numele băncii . După ce se salvează datele contului trebuie definit contul corespondent al plății.

Cu dublu click pe coloana Cont Corespondent deschidem fereastra de unde alegem contul corespondent al operațiunii bancare.

Ferestra Detalii va trebui editată astfel încât să rămână elementul comun al tuturor operațiunilor de același fel , de exemplu Plata OP interbancar sau Încasare OP canal electronic.

Pentru conturile de venituri și cheltuieli putem alege centre de profit , o singură dată pentru fiecare cont . Și la Detalii trebuie definit un element comun , de exemplu Comision .

 

Import extrase cont din fișiere CSV sau MT940

 

După completarea tuturor câmpurilor finalizăm importul cu comanda F12 sau click cu mouse pe Import.

Dacă din diverse motive nu mai dorim continuarea importului , alegem Anulează import sau putem închide fereastra și continuăm importul mai târziu.

După finalizarea operațiunii de import , datele sunt aduse în modulul de Banca în lei conform opțiunilor anterioare și le putem verifica sau valida .


 •     Retragere bani din bancă
 • Repartizare plăți pe linii