Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import modificare preț cu amănuntul


Parametrii apel procedura

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.
keep_data_on_err bit Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.
single_tran bit Importul se executa intr-o singura tranzactie.
 
Apel API pentru import modificari preturi cu amanunt:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/modificare_pret_amanunt
 

Import antet modificari preturi cu amanunt

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate). Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet int Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (opțional)
numar_document varchar (20) Numărul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)
observatii varchar(250) Observații document
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
valoare money Valoarea pentru control final
 

Import linii modificari preturi cu amanunt

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
tip_produs varchar(3) Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numărul de lot al produsului (opțional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Prețul de achiziție(opțional, la descărcarea mărfii se va face FIFO)
pret_vanzare_tva money Prețul de vânzare cu TVA
cota_tva_ies numeric(2,0) Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)
pret_vanzare_tva_mod money Prețul de vânzare cu TVA modificat
cota_tva_ies_mod numeric(2,0) Cota TVA ieșire modificata (opțional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirării (opțional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (opțional)
 

Exemplu de import in format Json

{ 
     "parametri" :
     {
       "id_document" : null,
       "keep_data_on_err" : false,
       "single_tran" : true
     },
    "antete": [
     {
       "id_document": "6",
       "serie_document": "PRET",
       "numar_document": "12452",
       "data_document": "2018-01-23",
       "id_gestiune": "6",
       "den_gestiune": "MAGAZIN",
       "observatii": "",
       "validare": "0",
       "valoare": "0.0000",
       "linii": {
                 "id_document": "6",
                 "id_produs": "",
                 "cod_produs": "",
                 "den_produs": "Paine alba feliata",
                 "tip_produs": "GAA",
                 "cont_produs": "",
                 "serie_produs": "",
                 "cantitate": "1.000",
                 "pret_achizitie": "2.0000",
                 "pret_vanzare_tva": "2.5000",
                 "cota_tva_ies": "19",
                 "pret_vanzare_tva_mod": "2.9000",
                 "cota_tva_ies_mod": "19",
                 "denumire_sup": ""
           }
     }]
}
 
 
Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/modificare_pret_amanunt_anulare
 
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:
{
   "id_importex" : "NX20180911150146"
}

 •     Importul inventarului
 • Importul codurilor echivalente