Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul bonurilor de consum obiecte de inventar


Parametrii apel procedura

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.
keep_data_on_err bit Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.
single_tran bit Importul se executa intr-o singura tranzactie.

 

Apel API pentru import bonuri de consum obiecte de inventar:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_consum_obiecte_inventar

 

Import antet bonuri de consum obiecte de inventar

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate). Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (opțional)
numar_document varchar (20) Numărul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)
id_primitor varchar (25) Codul intern al persoanei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_primitor)
den_primitor varchar (30) Denumirea persoanei (opțional dacă se specifică id_primitor)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit)
den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit)
id_beneficiar varchar(25) Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_beneficiar sau den_beneficiar)
cif_beneficiar varchar(20) Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_beneficiar sau den_beneficiar)
den_beneficiar varchar(100) Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_beneficiar sau cif_beneficiar)
cont_storno varchar(17) Cont storno
observatii varchar (250) Observații document
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
valoare money Valoarea pentru control final
id_extern_centru_profit varchar(25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)

 

Import linii bonuri de consum obiecte de inventar

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
tip_produs varchar(3) Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numărul de lot al produsului (opțional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)
data_expirare date Data expirării (opțional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (opțional)

 

Exemplu de import in format Json

{
"parametri" :
            {
              "id_importex" : "API20211104141925",
              "single_tran" : 1
            },
 "antete": [
			{
			  "id_document": "142125",
			  "serie_document": "BCMO",
			  "numar_document": "14263",
			  "data_document": "2017-12-01",
			  "id_gestiune": "",
			  "den_gestiune": "Magazin Iasi",
			  "id_primitor": "",
			  "den_primitor": "ANDREMAN SRL",
			  "id_centru_profit": "",
			  "den_centru_profit": "",
			  "id_beneficiar": "",
			  "cif_beneficiar": "",
			  "den_beneficiar": "",
			  "cont_storno": "",
			  "observatii": "",
			  "validare": "0",
			  "valoare": "20.0000",
			  "linii": [
				   {
				    "id_document": "142125",
					"id_produs": "",
					"cod_produs": "FAA",
					"den_produs": "paine cu seminte",
					"tip_produs": "",
				    "cont_produs": "371.01",
				    "serie_produs": "",
					"cantitate": "3.000",
					"denumire_sup": ""
					}]
			}]
}

 

Anulare import

Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/obiecte_inventar_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{
   "id_importex" : "NX20180911150146",
   "id_document" : "55658784"
}

 •     Importul bonurilor de consum
 • Importul bonurilor fiscale