Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul bonurilor de consum


Parametri apel procedura

Apel API pentru import avize de custodie clienti:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_consum

 

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate).
single_tran bit Se specifica daca se va deschide o singura tranzactie pentru intregul import sau se va utiliza o tranzactie per document.
1 - in cazul aparitiei unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului.
0 - documentele importate pana la aparitia erorii raman in baza de date.

 

Import antet bonuri de consum

Câmp Tip Denumire
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (opțional)
numar_document varchar (20) Numărul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)
id_primitor varchar (25) Codul intern al persoanei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_primitor)
den_primitor varchar (30) Denumirea persoanei (opțional dacă se specifică id_primitor)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit)
den_centru_profit nvarchar (100) Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit)
id_beneficiar varchar(25) Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_beneficiar sau den_beneficiar)
cif_beneficiar varchar(20) Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_beneficiar sau den_beneficiar)
den_beneficiar varchar(100) Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_beneficiar sau cif_beneficiar)
cont_debit varchar(17) Cont debit. Poate fi de forma 4111.1, programul corectând automat formatul
observatii varchar (250) Observații document
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
valoare money Valoarea pentru control final
id_transport varchar (25) Codul intern al transportului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică nume_transport)
nume_transport varchar (20) Denumirea transportului (opțional dacă se specifică id_transport)
id_extern_gestiune varchar (25) Id-ul extern al gestiunii. Optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune
id_extern_primitor varchar (25) Id-ul extern al primitorului. Optional daca se specifica id_primitor sau den_primitor.
id_extern_centru_profit varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit. Optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit
id_comanda varchar(25) Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
id_extern_comanda varchar (25) Id-ul extern al comenzii (optional daca se specifica id_comanda)
serie_comanda varchar (10) Seria comenzii
numar_comanda varchar (10) Numarul comenzii
data_comanda date Data comenzii
id_prev_agr varchar (25) Codul intern al previzionarii agricole in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_prev_agr)
den_prev_agr varchar(100) Denumire previzionare lucrare agricola (optional daca se specifica id_prev_agr)
lot_prev_agr nchar (20) Numar lot planificare lucrare agricola
id_prev_agz varchar (25) Codul intern al previzionarii zootehnice in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_prev_agz)
den_prev_agz varchar (100) Denumire previzionare lucrare zootehnica (optional daca se specifica id_prev_agz)
id_lucrare_agr numeric(18,0) Codul intern al lucrarii agricole in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_lucrare_agr)
den_lucrare_agr varchar (500) Denumire lucrare agricola (optional daca se specifica id_lucrare_agr)
numar_kmintNr. kilometri
id_linie_lansarevarchar(32)Codul intern al liniei lansarii in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID
fazasmallintFaza liniei de lansare productie

 

Import linii bonuri de consum

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (173) Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numărul de lot al produsului (opțional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)
data_expirare date Data expirării (opțional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (opțional)
id_foaieparcurs varchar (25) Codul intern al foii de parcurs în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică serie_fparcurs, numar_fparcurs si data_fparcurs)
serie_fparcurs varchar (10) Seria foii de parcurs (opțional dacă se specifică id_foaieparcurs, numar_fparcurs si data_fparcurs)
numar_fparcurs varchar (20) Numărul foii de parcurs (opțional dacă se specifică id_foaieparcurs, serie_fparcurs si data_fparcurs)
data_fparcurs date Data foii de parcurs (opțional dacă se specifică id_foaieparcurs, serie_fparcurs si numar_fparcurs)

 

Exemplu de import in format Json

{ 
    "parametri" :
    {
       "id_importex" : "API20211104141925",
       "single_tran" : 1
     },    
    "antete": [
     {
       "id_document": "124256",
       "serie_document": "BCM",
       "numar_document": "52642",
       "data_document": "2017-12-01",
       "id_gestiune": "",
       "den_gestiune": "Magazin Iasi",
       "id_primitor": "",
       "den_primitor": "ANDREMAN SRL",
       "id_centru_profit": "",
       "id_extern_centru_profit": "",
       "den_centru_profit": "",
       "id_beneficiar": "",
       "cif_beneficiar": "",
       "den_beneficiar": "",
       "cont_debit": "4111",
       "observatii": "",
       "validare": "0",
       "valoare": "0.0000",
       "nume_transport": "",
       "id_transport": "",
       "linii": [
        {
          "id_document": "124256",
          "id_produs": "",
          "cod_produs": "GAA",
          "den_produs": "paine",
          "tip_produs": "",
          "cont_produs": "371.01",
          "serie_produs": "",
          "cantitate": "10000.000",
          "denumire_sup": "",
          "id_foaieparcurs": "",
          "serie_fparcurs": "",
          "numar_fparcurs": ""
        }]
     }]
}

 

Anulare import

Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_consum_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{
   "id_importex" : "NX20180911150146",
   "id_document" : "55658784"
}

 •     Importul avizelor din custodie a clienților
 • Importul bonurilor de consum obiecte de inventar