Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul bonurilor de producție


Parametri apel procedura

Apel API pentru import bonuri de predare productie:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_productie

 

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate).
single_tran bit Se specifica daca se va deschide o singura tranzactie pentru intregul import sau se va utiliza o tranzactie per document.
1 - in cazul aparitiei unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului.
0 - documentele importate pana la aparitia erorii raman in baza de date.

 

Import antet bonuri de predare productie

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet Int Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (opțional)
numar_document varchar (20) Numărul documentului
data_document Date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)
cont_credit varchar (17) Contul de credit
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit)
den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit)
id_beneficiar varchar(25) Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_beneficiar sau den_beneficiar)
cif_beneficiar varchar(20) Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_beneficiar sau den_beneficiar)
den_beneficiar varchar(100) Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_beneficiar sau cif_beneficiar)
observatii varchar (250) Observații document
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
valoare money Valoarea pentru control final
id_extern_centru_profit varchar(25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)

 

Import linii bonuri de predare productie

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
tip_produs varchar(3) Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numărul de lot al produsului (opțional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)
data_expirare date Data expirării (opțional)
denumire_sup varchar(250) Denumire suplimentara (opțional)
id_comanda varchar (25) Codul intern al comenzii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
serie_comanda varchar (10) Seria/numărul comenzii
numar_comanda varchar (20) Numărul comenzii
data_comanda date Data comenzii
id_linie_lansare varchar(32) Codul intern al liniei lansarii in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

 

Exemplu de import in format Json

{   
       "parametri" :
        {
          "id_importex" : "API20211104141925",
          "single_tran" : 1
       },     
       "antete": [
       {
         "id_document": "12426",
         "serie_document": "BPP",
         "numar_document": "1245",
         "data_document": "2017-09-05",
         "id_gestiune": "",
         "den_gestiune": "MAGAZIN",
         "cont_credit": "",
         "id_centru_profit": "",
         "den_centru_profit": "",
         "id_beneficiar": "",
         "cif_beneficiar": "",
         "den_beneficiar": "DEPOZIT",
         "observatii": "",
         "validare": "0",
         "linii": [
          {
            "id_document": "12426",
            "id_produs": "",
            "cod_produs": "",
            "den_produs": "carte",
            "tip_produs": "GAA",
            "cont_produs": "",
            "serie_produs": "",
            "cantitate": "2.000",
            "pret_achizitie": "300.0000",
            "denumire_sup": "",
            "id_comanda": "",
            "serie_comanda": "",
            "numar_comanda": ""
          }]
   }]
}

 

Anulare import

Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_productie_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{
   "id_importex" : "NX20180911150146",
    "id_document" : "55658784"
}

 •     Importul bonurilor fiscale
 • Importul cantităților limitate