Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul bonurilor fiscale


Parametrii apel procedura

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.
keep_data_on_err bit Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.
single_tran bit Importul se executa intr-o singura tranzactie.
 
Apel API pentru import bonuri fiscale:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_fiscale
 

Import antet bonuri fiscale

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente deja importate). Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
dispozitiv_fiscal smallint Numărul dispozitivului fiscal (casa de marcat, imprimanta fiscala) din rețeaua de vânzări. Este un număr care identifica unic un dispozitiv fiscal.
numar_z int Numărul de Z in cadrul căruia se realizează vânzarea.
numar_document int Numărul bonului fiscal
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)
id_client varchar (25) Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_client sau den_client)
cif_client varchar (20) Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_client sau den_client)
den_client varchar(100) Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_client sau cif_client)
id_delegat varchar (25) Codul intern al delegatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_delegat)
den_delegat varchar (30) Denumirea delegatului (opțional dacă se specifică id_delegat)
id_agent varchar (25) Codul intern al agentului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_agent)
den_agent varchar (30) Denumirea agentului (opțional dacă se specifică id_agent)
incasat_cash money Suma încasata utilizând metoda Numerar
incasat_card money Suma încasată utilizând metoda Card
incasat_tichet money Suma încasată utilizând metoda Tichete valorice
incasat_cec money Suma încasată utilizând metoda CEC/OP
incasat_protocol money Suma încasată utilizând metoda Protocol
incasat_consum money Suma încasată utilizând metoda Consum
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
valoare money Valoarea inclusiv TVA pentru control final
observatii varchar (500) Observații (opțional)
numar_bonuri varchar (20) Numărul bonuri (opțional)
 

Import linii bonuri fiscale

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (173) Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numărul de lot al produsului (opțional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)
pret_vanzare_tva money Prețul de vânzare cu TVA
cota_tva_ies int Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirării (opțional)
id_comanda varchar (25) Codul intern al comenzii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
serie_comanda varchar (10) Seria/numărul comenzii
numar_comanda varchar (20) Numărul comenzii
data_comanda date Data comenzii
tip_produs_consum varchar (3) Tip produs consum
cont_produs_consum varchar (17) Cont produs consum
discount money Discount
discount_proc decimal (5,2) Discount procentual
den_suplimentara varchar(500) Denumire suplimentara
 

Exemplu de import in format Json

{
     "parametri" :
            {
             "id_document" : null,
             "keep_data_on_err" : false,
             "single_tran" : true,
             "tiparire_cm" : false,
             "idImportex" : "NX1238759983874"
           },											
	"antete": [
		{
			"id_document": "9",
			"dispozitiv_fiscal": "2",
			"numar_z": "3",
			"numar_document": "37075",
			"data_document": "2018-02-03",
			"id_gestiune": "9",
			"den_gestiune": "",
			"id_client": "",
			"cif_client": "",
			"den_client": "",
			"id_delegat": "",
			"den_delegat": "",
			"id_agent": "",
			"den_agent": "",
			"serie_factura": "",
			"numar_factura": "",
			"observatii": "",
			"incasat_cash": "11.0000",
			"incasat_card": "0.0000",
			"incasat_tichet": "0.0000",
			"incasat_cec": "0.0000",
			"incasat_protocol": "0.0000",
			"incasat_consum": "0.0000",
			"numar_bonuri": "1",
			"validare": "1",
			"valoare": "0.0000",
			"linii": [
			`    {
				"id_document": "9",
				"id_produs": "",
				"cod_produs": "300000003063",
				"den_produs": "",
				"tip_produs": "GAA",
				"cont_produs": "",
				"serie_produs": "",
				"cantitate": "1.000",
				"pret_achizitie": "0.0000",
				"pret_vanzare_tva": "11.0000",
				"cota_tva_ies": "9",
				"id_comanda": "",
				"serie_comanda": "",
				"numar_comanda": "",
				"tip_produs_consum": "",
				"cont_produs_consum": "",
				"discount": "0.0000",
				"discount_proc": "0.00"
			}]
	}]
}
 
Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_fiscale_anulare
 
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:
 
{
   "id_importex" : "NX20180911150146"
}

 •     Importul bonurilor de consum obiecte de inventar
 • Importul bonurilor de producție