Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul cheltuielilor în avans


Parametri apel procedura

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.
keep_data_on_err bit Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.
single_tran bit Importul se executa intr-o singura tranzactie.

 

Apel API pentru import Cheltuieli in avans:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/cheltuieli_in_avans

 

Import Cheltuieli in avans

Câmp Tip Denumire
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului (opțional)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit)
den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit)
data_start date Data de start
sold_initial numeric(15,2) Suma inițială
rata_lunara numeric(15,2) Rata lunară plătita
explicatii varchar (250) Explicatii document
cont_debit varchar (17) Contul de debit
cont_credit varchar (17) Contul de credit
cont_db_gest varchar (17) Contul de debit balanta de gestiune
cont_cr_gest varchar (17) Contul de credit balanta de gestiune
tip_coresp char(1) Tip corespondent. Poate avea una dintre valorile:
P - corespondentul este un partener
S - corespondentul este un salariat
G - corespondentul este o gestiune
O - corespondentul este un centru de profit
Dacă nu se specifica niciun corespondent atunci acest câmp va rămâne necompletat
id_ coresp varchar (25) Codul intern al corespondentului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_coresp sau den_coresp)
cif_ coresp varchar (20) Codul fiscal / CNP al corespondentului in cazul in care acesta este un partener (opțional dacă se specifică id_coresp sau den_coresp)
den_ coresp varchar (100) Denumirea corespondentului (opțional dacă se specifică id_coresp sau cif_coresp)
tip_buget int Tip buget
anexa_buget varchar (3) Anexa buget
ind_func_buget varchar (17) Indicator funcțional buget
ind_econ_buget varchar (11) Indicator economic buget
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
id_extern_centru_profit varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)

 

Exemplu de import in format Json

{ 
     "parametri" :
        {
              "id_document" : null,
              "keep_data_on_err" : false,
              "single_tran" : true
        },
    "linii": [
 {
              "id_document": "14256",
              "id_centru_profit": "1",
              "den_centru_profit": "",
              "data_start": "2018-01-19",
              "sold_initial": "500.00",
              "rata_lunara": "20.00",
              "explicatii": "nu sunt",
              "cont_debit": "471 . . . . ",
              "cont_credit": "923 .01. . . ",
              "cont_db_gest": "",
              "cont_cr_gest": "",
               "tip_coresp": "P",
               "id_coresp": "",
               "cod_coresp": "",
               "den_coresp": "",
               "anexa_buget": "",
               "ind_func_buget": "",
               "ind_econ_buget": "",
               "validare": "1"
            }]
}

 

Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/cheltuieli_in_avans_anulare

 

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{
   "id_importex" : "NX20180911150146"
}

 •     Importul cantităților limitate
 • Importul claselor de produse