Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul claselor de produse


Parametrii apel procedura

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.
keep_data_on_err bit Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.
single_tran bit Importul se executa intr-o singura tranzactie.
 
Apel API pentru import clase produse:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/clase_produse
 

Import clase produse

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_clasa varchar (25) Codul intern al clasei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică denumire)
tip char(1) Pentru tip produs utilizați una din variantele:
N = Produs obișnuit (marfa cu amănuntul, marfa cu ridicata ... etc)
P = Cheltuieli (achiziții de servicii, produse înregistrate direct pe cheltuieli ... etc)
S = Servicii oferite (servicii proprii vândute catre clienți)
W = Discounturi oferite
X = Discounturi primite
M = Imobilizări
denumire varchar (52) Denumirea clasei (opțional dacă se specifică id_clasa)
id_grupa varchar (25) Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (opțional dacă se specifică den_grupa)
den_grupa varchar (30) Denumirea grupei de produse (opțional dacă se specifică id_grupa).
cod_prior varchar(3) Aliasul contului prioritar al clasei
error_list varchar(MAX) Lista a erorilor apărute la validarea importurilor
 

Exemplu de import in format Json

{
     "parametri" :
        {
           "keep_data_on_err" : false,
           "manage_existing" : 0
       },
     "linii": [
      {
           "id_clasa": "",
           "tip": "N",
           "denumire": "Ambalaj carton",
           "id_grupa": "",
           "den_grupa": "Ambalaje",
           "cod_prior": "",
           "errorlist": ""
       }]
}
 
Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/clase_produse_anulare
 
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:
{
   "id_importex" : "NX20180911150146"
}

 •     Importul cheltuielilor în avans
 • Importul comenzilor de la clienti