Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul codurilor echivalente


Parametri apel procedura

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.
keep_data_on_err bit Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.
single_tran bit Importul se executa intr-o singura tranzactie.

 

Apel API pentru import coduri echivalente:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/nomen4

 

Import coduri echivalente

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate). Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_extern varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_produs varchar(25) Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar(20) Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produs varchar(110) Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
descriere varchar(30) Descrierea produsului
id_partener varchar (25) Codul intern al partenerului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_partener sau den_partener)
cif_partener varchar (20) Codul fiscal / CNP al partenerului (opțional dacă se specifică id_partener sau den_partener)
den_partener varchar (100) Denumirea partenerului (opțional dacă se specifică id_partener sau cif_partener)
cod_extern varchar (20) Codul extern al produsului sau codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau denumire)
denumire varchar (110) Denumirea produsului
um varchar (8) Unitatea de măsura a produsului
conv_um varchar (110) Conversie unitate de măsura

 

Exemplu de import in format Json

{ 
  "parametri" :
        {
         "keep_data_on_err" : false,
         "manage_existing" : 0,
         "updated_columns" : null
        },
  "linii":[
       {
         "id_extern": "",
         "id_produs": "26501(1)",
         "cod_produs": "",
         "den_produs": "Abonament Servicii Internet",
         "descriere": "",
         "id_partener": "",
         "cif_partener": "",
         "den_partener": "",
         "cod_extern": "",
         "denumire": "",
         "um": "",
         "conv_um": "0.00000"
     }]
}

 

 

Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/nomen4_anulare

 

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{
   "id_importex" : "NX20180911150146"
}

 •     Import modificare preț cu amănuntul
 • Importul notelor contabile manuale