Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul deciziilor de salarizare


Parametrii apel procedura

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.
keep_data_on_err bit Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.
single_tran bit Importul se executa intr-o singura tranzactie.
 
Apel API pentru import decizii de salarizare:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/decizii_salarizare
 

Import decizii de salarizare

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate).
id_salariat varchar (25) Codul intern al salariatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_salariat marca_salariat sau cnp_salariat).
cnp_salariat varchar (13) Codul numeric personal al salariatului (opțional dacă se specifică id_salariat den_salariat sau marca_salariat).
marca_salariat varchar (13) Marca salariatului.
den_salariat varchar(100) Denumirea salariatului (opțional dacă se specifică id_salariat cnp_salariat sau marca_salariat).
id_contract varchar (25) Codul intern al contractului de munca în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci contractul este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică numar_contract si data_contract).
numar_contract varchar (20) Numărul contractului de munca (opțional dacă se specifică id_contractului si data_contractului).
data_contract date Data contractului de munca (opțional dacă se specifică id_contract si numar_contract).
data_decizie date Data deciziei de salarizare (opțional dacă se specifică numar_decizie).
numar_decizie numeric (10,0) Numărul deciziei de salarizare (opțional dacă se specifică data_decizie).
salariu numeric (10,0) Salariul angajatului.
ore_locm numeric (2,0) Norma locului de munca.
ore_norm numeric (2,0) Norma din contractul de munca.
 

Exemplu de import in format Json

{ 
    "parametri" :
      {
       "id_document" : null,
       "keep_data_on_err" : false,
       "single_tran" : true
     },
    "linii": [
     {
       "id_salariat": "1(1)",
       "cnp_salariat": "",
       "marca_salariat": "",
       "den_salariat": "Plugaru Liviu",
       "id_contract": "18",
       "numar_contract": "3",
       "data_decizie": "2017-07-28",
       "numar_decizie": "36",
       "salariu": "5000",
       "ore_locm": "8",
       "ore_norm": "8"
     }]
}

 •     Importul comenzilor de la clienti
 • Importul intervențiilor