Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul deciziilor de salarizare


Parametri apel procedura

Apel API pentru import decizii de salarizare:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/decizii_salarizare

 

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate).
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului.
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date.

 

Import decizii de salarizare

Câmp Tip Descriere
id_salariat varchar (25) Codul intern al salariatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_salariat marca_salariat sau cnp_salariat).
cnp_salariat varchar (13) Codul numeric personal al salariatului (opțional dacă se specifică id_salariat den_salariat sau marca_salariat).
marca_salariat varchar (13) Marca salariatului.
den_salariat varchar(100) Denumirea salariatului (opțional dacă se specifică id_salariat cnp_salariat sau marca_salariat).
id_contract varchar (25) Codul intern al contractului de munca în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci contractul este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică numar_contract si data_contract).
numar_contract varchar (20) Numărul contractului de munca (opțional dacă se specifică id_contractului si data_contractului).
data_contract date Data contractului de munca (opțional dacă se specifică id_contract si numar_contract).
data_decizie date Data deciziei de salarizare (opțional dacă se specifică numar_decizie).
numar_decizie numeric (10,0) Numărul deciziei de salarizare (opțional dacă se specifică data_decizie).
salariu numeric (10,0) Salariul angajatului.
ore_locm numeric (2,0) Norma locului de munca.
ore_norm numeric (2,0) Norma din contractul de munca.

 

Exemplu de import in format Json

{
  "parametri":{
   "id_importex":"API20211104141925",
   "single_tran":1
  },
  "linii":[
   {
     "id_salariat":"1(1)",
     "cnp_salariat":"",
     "marca_salariat":"",
     "den_salariat":"Plugaru Liviu",
     "id_contract":"18",
     "numar_contract":"3",
     "data_decizie":"2017-07-28",
     "numar_decizie":"36",
     "salariu":"5000",
     "ore_locm":"8",
     "ore_norm":"8"
   }
  ]
}

 •     Importul comenzilor de la clienti
 • Importul intervențiilor