Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul facturilor de la clienți


Parametrii apel procedura

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.
keep_data_on_err bit Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.
single_tran bit Importul se executa intr-o singura tranzactie.
 
Apel API pentru import facturi clienti:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_clienti
 

Import antet facturi clienti

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
tip_document varchar (15) Tipul documentului (Factura, Factura externa, Fact.ext.cu TVA) (opțional, implicit Factura)
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (opțional)
numar_document varchar (20) Numărul documentului
data_document date Data documentului
data_scadenta date Data scadentei facturii
moneda char(3) Moneda (RON, EUR) (opțional, implicit RON)
curs money Cursul valutar (1.00 pentru RON) (opțional, implicit 1)
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)
cont_debit varchar (17) Cont debit. Poate fi de forma 4111.1, programul corectând automat formatul
id_client varchar (25) Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_client sau den_client)
cif_client varchar (20) Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_client sau den_client)
den_client varchar (100) Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_client sau cif_client)
id_delegat varchar (25) Codul intern al delegatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_delegat)
den_delegat varchar (30) Denumirea delegatului (opțional dacă se specifică id_delegat)
id_agent varchar (25) Codul intern al agentului de vânzări în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_agent)
den_agent varchar (100) Denumirea agentului de vânzări (opțional dacă se specifică id_agent)
id_facturist varchar (25) Codul facturistului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_facturist)
den_facturist varchar (100) Denumirea facturistului (opțional dacă se specifică id_facturist)
observatii varchar (250) Observații document
livrat_afara_ro bit Livrat in afara României (opțional, implicit 0)
taxare_inversa bit Factura cu taxare inversa (opțional, implicit 0)
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
anulare bit Se va anula sau nu documentul după salvare
valoare money Valoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)
id_adresa varchar (25) Codul intern al adresei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_adresa)
den_adresa varchar (100) Denumirea adresei (opțional dacă se specifică id_adresa)
id_transport varchar (25) Codul intern al transportului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_transport)
den_transport varchar (100) Denumirea transportului (opțional dacă se specifică id_transport)
observatii_print varchar(250) Observații print
cod_factura varchar(50) Codul de bare al facturii (opțional)
incasare_bon_fiscal bit Factura încasata cu bon fiscal
id_extern_client varchar (50) Id-ul extern al clientului (opțional dacă se specifică cif_client, id_client sau den_client)
jurnal_tva bit Se trimite valoarea 1 daca valoarea TVA-ului este inregistrata in jurnalul de TVA
intrastat_tara_expediere char (2) Intrastat tara expediere
 

Import linii facturi clienti

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (173) Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numărul de lot al produsului (opțional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
cantitate2 numeric(13,3) Cantitatea suplimentara
pret_achizitie money Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)
pret_vanzare money Prețul de vânzare fără TVA in moneda facturii
cota_tva_ies int Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirării (opțional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (opțional)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit)
den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit)
id_aviz varchar (25) Codul intern al avizului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică serie_aviz, numar_aviz, data_aviz)
serie_aviz varchar (30) serie aviz însoțire marfa din care se facturează
numar_aviz varchar (10) Număr aviz însoțire marfa din care se facturează
data_aviz date Data aviz însoțire marfa din care se facturează
numar_auto varchar (20) Număr de înmatriculare autovehicul (opțional)
pret_vanzare_tva money Prețul de vânzare cu TVA in moneda facturii
id_comanda varchar(25) Codul intern al comenzii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
serie_comanda varchar(10) Seria/numărul comenzii
numar_comanda varchar(20) Numărul comenzii
data_comanda date Data comenzii
corectie_tva money Corecție TVA
discount money Valoare discount
discount_proc decimal(5,2) Discount procentual
id_extern_centru_profit varchar(25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului(opțional dacă se specifică cod_produs, id_produs sau den_produs)
 
 

Exemplu de import in format Json

{ 
   "parametri" :
          {
               "id_importex" : "EXTAPP20210517",
               "keep_data_on_err" : false,
               "single_tran" : true,
               "gen_pvmpma" : false              
         },
  "antete": [
            {
              "id_document": "31761",
              "tip_document": "Factura",
              "serie_document": "ROY07",
              "numar_document": "",
              "data_document": "2017-12-04",
              "data_scadenta": "2018-01-01",
              "cod_factura": "",
              "moneda": "RON",
              "curs": 1.0000,
              "id_gestiune": "6(1)",
              "den_gestiune": "MAGAZIN",
               "cont_debit": "4111. . . .  ",
               "id_client": "246(1)",
               "cif_client": "234234",
               "den_client": "ANDREMAN SRL",
               "id_delegat": "273(1)",
               "den_delegat": "Marcelus Grigore",
               "id_agent": "338(1)",
               "den_agent": "",
               "id_facturist": "",
               "den_facturist": "",
               "id_adresa": "",
               "den_adresa": "",
               "id_transport": "",
               "den_transport": "",
               "observatii": "",
               "observatii_print": "",
               "livrat_afara_ro": false,
               "taxare_inversa": false,
               "incasare_bon_fiscal": false,
               "validare": true,
               "anulare": false,
               "linii": [
                      {
                       "id_produs": "6083(1)",
                        "cod_produs": "",
                        "den_produs": "CROCHETE DE CASCAVAL",
                        "tip_produs": "",
                        "cont_produs": "371 .01",
                        "serie_produs": "",
                        "cantitate": 1.000,
                        "pret_vanzare": 7.5100,
                        "pret_vanzare_tva": 8.9369,
                        "cota_tva_ies": 19,
                        "denumire_sup": "",
                        "id_centru_profit": "",
                        "den_centru_profit": "",
                        "numar_auto": "",
                        "id_aviz": "",
                        "serie_aviz": "",
                        "numar_aviz": "",
                        "id_comanda": "",
                        "serie_comanda": "",
                        "numar_comanda": "",
                        "corectie_tva": 0.0000,
                        "discount": 0.00,
                        "discount_proc": 0.00
                    }]
          }]
}
 
 
Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_clienti_anulare
 
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:
{
   "id_importex" : "NX20180911150146"
}

 •     Importul facturilor din bonuri fiscale
 • Importul facturilor de la furnizori