Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul facturilor de la clienți


Parametri apel procedura

Apel API pentru import facturi clienți:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_clienti

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate).
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului.
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date.
gen_pvmpma bit În cazul în care se trimite cu valoarea 1 se generează în prealabil PV modificare preț pentru marfă cu amănuntul.
inchidere_cmd tinyint 0 - comanda nu se va închide după facturare. Aceasta este valoarea implicită
1 - comanda se va închide după facturare indiferent dacă s-au facturat toate produsele sau nu
2 - comanda se va închide doar dacă a fost onorată integral

 

Import antet facturi clienti

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
tip_document varchar (15) Tipul documentului ('Factura', 'Factura externa', 'Fact.ext.cu TVA', 'Bon Fiscal', 'Monetar', 'Contract Rate', 'Raport Fiscal', 'Chitanta', 'Decont Turism', 'Autofactura', 'Livrare OSS', 'Borderou') (opțional, implicit Factura)
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (opțional)
numar_document varchar (20) Numărul documentului
data_document date Data documentului
data_scadenta date Data scadentei facturii
moneda char(3) Moneda (RON, EUR) (opțional, implicit RON)
curs money Cursul valutar (1.00 pentru RON) (opțional, implicit 1)
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)
cont_debit varchar (17) Cont debit. Poate fi de forma 4111.1, programul corectând automat formatul
id_client varchar (25) Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_client sau den_client)
cif_client varchar (20) Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_client sau den_client)
den_client varchar (100) Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_client sau cif_client)
id_delegat varchar (25) Codul intern al delegatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_delegat)
den_delegat varchar (30) Denumirea delegatului (opțional dacă se specifică id_delegat)
id_agent varchar (25) Codul intern al agentului de vânzări în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_agent)
den_agent varchar (100) Denumirea agentului de vânzări (opțional dacă se specifică id_agent)
id_facturist varchar (25) Codul facturistului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_facturist)
den_facturist varchar (100) Denumirea facturistului (opțional dacă se specifică id_facturist)
observatii varchar (250) Observații document
livrat_afara_ro bit Livrat in afara României (opțional, implicit 0)
taxare_inversa bit Factura cu taxare inversa (opțional, implicit 0)
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
anulare bit Se va anula sau nu documentul după salvare
valoare money Valoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)
id_adresa varchar (25) Codul intern al adresei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_adresa)
den_adresa varchar (100) Denumirea adresei (opțional dacă se specifică id_adresa)
id_transport varchar (25) Codul intern al transportului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_transport)
den_transport varchar (100) Denumirea transportului (opțional dacă se specifică id_transport)
observatii_print varchar(250) Observații print
cod_factura varchar(50) Codul de bare al facturii (opțional)
incasare_bon_fiscal bit Factura încasata cu bon fiscal
id_extern_client varchar (50) Id-ul extern al clientului (opțional dacă se specifică cif_client, id_client sau den_client)
jurnal_tva bit Se trimite valoarea 1 daca valoarea TVA-ului este inregistrata in jurnalul de TVA
intrastat_tara_expediere char (2) Intrastat tara expediere
numar_awb varchar(50) Număr AWB
deducere_tva bit Se trimite cu 1 dacă societatea aplică deducerea de TVA
mod_plata varchar(25) Mod plata
data_anaf date Data la care a fost validata factura in SPV
id_solicitare numeric(18,0) ID-ul solicitarii din SPV al facturii validate de catre ANAF

 

Import linii facturi clienti

Câmp Tip Descriere
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (173) Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numărul de lot al produsului (opțional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
cantitate2 numeric(13,3) Cantitatea suplimentara
pret_achizitie money Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)
pret_vanzare money Prețul de vânzare fără TVA in moneda facturii
cota_tva_ies int Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirării (opțional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (opțional)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit)
den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit)
id_aviz varchar (25) Codul intern al avizului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică serie_aviz, numar_aviz, data_aviz)
serie_aviz varchar (30) serie aviz însoțire marfa din care se facturează
numar_aviz varchar (10) Număr aviz însoțire marfa din care se facturează
data_aviz date Data aviz însoțire marfa din care se facturează
numar_auto varchar (20) Număr de înmatriculare autovehicul (opțional)
pret_vanzare_tva money Prețul de vânzare cu TVA in moneda facturii
id_comanda varchar(25) Codul intern al comenzii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
serie_comanda varchar(10) Seria/numărul comenzii
numar_comanda varchar(20) Numărul comenzii
data_comanda date Data comenzii
corectie_tva money Corecție TVA
discount money Valoare discount
discount_proc decimal(5,2) Discount procentual
id_extern_centru_profit varchar(25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului(opțional dacă se specifică cod_produs, id_produs sau den_produs)
id_linie_comanda varchar (32) Id-ul intern al liniei de comanda, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID
id_furnizor varchar (25) Codul intern al furnizorului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_furnizor sau den_furnizor). Acest câmp este valabil doar pentru servicii (transportatorul).
cod_furnizor varchar (20) Codul fiscal / CNP al transportatorului (opțional dacă se specifică id_furnizor sau den_furnizor). Acest câmp este valabil doar pentru servicii (transportatorul).
den_furnizor nvarchar (200) Denumirea transportatorului(opțional dacă se specifică id_furnizor sau den_furnizor). Acest câmp este valabil doar pentru servicii (transportatorul).
id_proiect varchar (25) Codul intern al proiectului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_proiect).
den_proiect nvarchar (150) Denumirea proiectului (opțional dacă se specifică id_proiect).
id_facturavarchar(32)Codul intern al facturii referinta pentru care se realizeaza stornarea, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID. Campul se va utiliza doar pentru facturile storno (optional daca se trimite numar_factura, serie_factura, data_factura)
numar_facturavarchar(20)Numarul facturii referinta pentru care se realizeaza stornarea. Campul se va utiliza doar pentru facturile storno (optional daca se trimite id_factura)
serie_facturavarchar(20)Seria facturii referinta pentru care se realizeaza stornarea. Campul se va utiliza doar pentru facturile storno (optional daca se trimite id_factura)
data_facturadateData facturii referinta pentru care se realizeaza stornarea. Campul se va utiliza doar pentru facturile storno (optional daca se trimite id_factura)

 

Exemplu de import in format Json

{
  "parametri":{
   "id_importex":"EXTAPP20210517",
   "single_tran":1,
   "gen_pvmpma":0,
   "inchidere_cmd":0
  },
  "antete":[
   {
     "id_document":"31761",
     "tip_document":"Factura",
     "serie_document":"ROY07",
     "numar_document":"",
     "data_document":"2017-12-04",
     "data_scadenta":"2018-01-01",
     "cod_factura":"",
     "moneda":"RON",
     "curs":1.0000,
     "id_gestiune":"6(1)",
     "den_gestiune":"MAGAZIN",
     "cont_debit":"4111. . . .  ",
     "id_client":"246(1)",
     "cif_client":"234234",
     "den_client":"ANDREMAN SRL",
     "id_delegat":"273(1)",
     "den_delegat":"Marcelus Grigore",
     "id_agent":"338(1)",
     "den_agent":"",
     "id_facturist":"",
     "den_facturist":"",
     "id_adresa":"",
     "den_adresa":"",
     "id_transport":"",
     "den_transport":"",
     "observatii":"",
     "observatii_print":"",
     "livrat_afara_ro":false,
     "taxare_inversa":false,
     "incasare_bon_fiscal":false,
     "validare":true,
     "anulare":false,
     "linii":[
      {
        "id_produs":"6083(1)",
        "cod_produs":"",
        "den_produs":"CROCHETE DE CASCAVAL",
        "tip_produs":"",
        "cont_produs":"371 .01",
        "serie_produs":"",
        "cantitate":1.000,
        "pret_vanzare":7.5100,
        "pret_vanzare_tva":8.9369,
        "cota_tva_ies":19,
        "denumire_sup":"",
        "id_centru_profit":"",
        "den_centru_profit":"",
        "numar_auto":"",
        "id_aviz":"",
        "serie_aviz":"",
        "numar_aviz":"",
        "id_comanda":"",
        "serie_comanda":"",
        "numar_comanda":"",
        "corectie_tva":0.0000,
        "discount":0.00,
        "discount_proc":0.00
      }
     ]
   }
  ]
}

 

Anulare import

Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_clienti_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{
   "id_importex" : "EXTAPP20210517",
   "id_document" : "5564555"
}

 •     Importul facturilor din bonuri fiscale
 • Importul facturilor de la furnizori