Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul facturilor de la furnizori


Parametri apel procedura

Apel API pentru import facturi furnizori:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_furnizori

 

Câmp Tip Descriere
Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate).
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului.
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date.
toleranta_valoare decimal(5,3) Diferenta maxima admisa dintre valoarea totala a documentului si cea declarata la import

 

Import antet facturi de la furnizori

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
tip_document varchar(15) Tipul documentului (Factura, Aviz Marfa, Bon fiscal) (opțional, implicit Factura)
serie_document varchar (10) Seria documentului (opțional)
numar_document varchar (20) Numărul documentului
data_document date Data documentului
data_scadenta date Data scadentei facturii
moneda char(3) Moneda (RON, EUR) (opțional, implicit RON)
curs money Cursul valutar (1.00 pentru RON) (opțional, implicit 1)
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)
cont_credit varchar (17) Cont credit. Poate fi de forma 401.1, programul corectând automat formatul
id_furnizor varchar (25) Codul intern al furnizorului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_furnizor sau den_furnizor)
cif_furnizor varchar (20) Codul fiscal / CNP al furnizorului(opțional dacă se specifică id_furnizor sau den_furnizor)
den_furnizor varchar (100) Denumirea furnizorului (opțional dacă se specifică id_furnizor sau cif_furnizor)
observatii varchar (250) Observații document
taxare_inversa bit Operațiune supusa masurilor de simplificare (taxare inversa) (opțional, implicit 0)
loc_diferit_tva bit Locul livrării diferit de locul înregistrării in scopuri de TVA (opțional, implicit 0)
nota_tva_valuta bit Se va genera nota contabila pentru TVA factura externa(opțional, implicit 0)
tva_la_incasare bit Factura cu TVA la încasare
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
valoare money Valoarea inclusiv TVA (exprimata in devizul facturii) pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)
id_clasificare varchar(25) Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul clasificări în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_clasificare varchar(30) Numele clasificării (opțional dacă se specifică id_clasificare).

 

Import linii facturi de la furnizori

Câmp Tip Descriere
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (opțional dacă se specifică cod_produs, id_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (173) Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numărul de lot al produsului (opțional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Prețul de achiziție
pret_vanzare_tva money Preț de vânzare cu TVA pentru marfa cu amănuntul (opțional, implicit se va prelua prețul din lista generala de preț)
cota_tva_int int Cota TVA intrare (opțional, implicit e preluata din nomenclator)
cota_tva_ies int Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirării (opțional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (opțional)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit)
den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit)
numar_auto varchar (20) Număr de înmatriculare autovehicul (opțional)
corectie_tva money Corecție TVA
data_intrare date Data intrare
procent_rabat numeric(2,0) Procent rabat
rab_f_va money Valoare rabat %
pu_f money Prețul furnizorului
id_extern_centru_profit varchar(25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
id_proiect varchar(25) Codul intern al proiectului in formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_proiect)
den_proiect nvarchar(150) Denumirea proiectului (opțional dacă se specifică id_proiect)

 

Exemplu de import in format Json

{
  "parametri":{
   "id_importex":"API20211104141925",
   "single_tran":1,
   "toleranta_valoare" : 0.1
  },
  "antete":[
   {
     "id_document":"142536",
     "tip_document":"Factura",
     "serie_document":"",
     "numar_document":"124252",
     "data_document":"2017-12-04",
     "moneda":"RON",
     "curs":"1.0000",
     "id_gestiune":"6",
     "den_gestiune":"MAGAZIN",
     "cont_credit":"401 . . . . ",
     "id_furnizor":"",
     "cif_furnizor":"",
     "den_furnizor":"ANDREMAN SRL",
     "observatii":"",
     "id_clasificare":"",
     "den_clasificare":"",
     "taxare_inversa":"0",
     "loc_diferit_tva":"0",
     "nota_tva_valuta":"0",
     "validare":"0",
     "id_nir":"",
     "serie_nir":"NIR",
     "numar_nir":"1252",
     "data_nir":"2017-12-04",
     "linii":[
      {
        "id_produs":"66631(1)",
        "cod_produs":"",
        "den_produs":"Paine - 3 Boabe Intregi",
        "tip_produs":"FAA",
        "cont_produs":"",
        "serie_produs":"",
        "cantitate":"5.000",
        "pret_achizitie":"3.5000",
        "pret_vanzare_tva":"4.5000",
        "cota_tva_int":"19",
        "cota_tva_ies":"19",
        "denumire_sup":"",
        "id_centru_profit":"",
        "den_centru_profit":"",
        "numar_auto":"",
        "corectie_tva":"0.0000",
        "procent_rabat":"0",
        "rab_f_va":"0.0000",
        "pu_f":"0.0000"
      }
     ]
   }
  ]
}

 

Anulare import

Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_furnizori_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{
   "id_importex" : "API20211104141925",
   "id_document" : "5564555"
}

 •     Importul facturilor de la clienți
 • Importul încasărilor și plăților