Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul facturilor din bonuri fiscale


Parametri apel procedura

Apel API pentru import facturi din bonuri fiscale:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_bonuri_fiscale

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate).
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului.
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date.

 

Import antet facturi din bonuri fiscale

Câmp Tip Descriere
id_document varchar(25) ID unic pentru identificarea documentului
numar_document int Numărul bonului fiscal
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)
id_client varchar (25) Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_client sau den_client)
cif_client varchar (20) Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_client sau den_client)
den_client varchar (100) Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_client sau cif_client)
id_delegat varchar (25) Codul intern al delegatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_delegat)
den_delegat varchar (30) Denumirea delegatului (opțional dacă se specifică id_delegat)
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
valoare money Valoarea inclusiv TVA pentru control final
observatii varchar(500) Observațiile documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)
serie_document varchar(10) Seria documentului (opțional)
observatii_print varchar(250) Observații tipărite pe factura

 

Import linii facturi din bonuri fiscale

Câmp Tip Descriere
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numărul de lot al produsului (opțional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)
pret_vanzare_tva money Prețul de vânzare cu TVA pentru marfa cu amănuntul
cota_tva_ies numeric(2,0) Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirării (opțional)
discount money Discount
dispozitiv_fiscal smallint Dispozitiv fiscal (casa de marcat)
numar_z int Număr Z
numar_bon_fiscal int Număr bon fiscal
data_bon_fiscal date Data bon fiscal
numar_bonuri int Număr bonuri

 

Exemplu de import in format Json

{
    "parametri" :
     {
        "id_importex" : "API20211104141925",
        "single_tran" : 1
     },
    "antete": [
    {
       "id_document": "36542",
       "serie_document": "FBF",
       "numar_document": "124521",
       "data_document": "2017-11-24",
       "id_gestiune": "",
       "den_gestiune": "MAGAZIN",
       "id_client": "246(1)",
       "cif_client": "234234",
       "den_client": "ANDREMAN SRL",
       "id_delegat": "273(1)",
       "den_delegat": "Alexandru Grigore",
       "observatii": "",
       "observatii_print": "",
       "validare": "0",
       "anulare": "0",
       "linii": [
        {
            "id_produs": "66990(1)",
            "cod_produs": "",
            "den_produs": "Covrigi cu seminte",
            "tip_produs": "FAA",
            "cont_produs": "",
            "serie_produs": "",
            "cantitate": "2.000",
            "pret_achizitie": "10.0000",
            "pret_vanzare_tva": "15.0000",
            "cota_tva_ies": "19",
            "discount": "0.0000",
            "dispozitiv_fiscal": "2",
            "numar_z": "1",
            "numar_bon_fiscal": "1",
            "data_bon_fiscal": "2017-11-24",
            "numar_bonuri": "1"
       }]
    }]
}

 

Anulare import

Pentru anularea importului se utilizeaza:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_bonuri_fiscale_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

 

{
   "id_importex" : "NX20180911150146"
}

 •     Importul intervențiilor
 • Importul facturilor de la clienți