Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul încasărilor și plăților


Parametri apel procedura

Apel API pentru import incasari si plati:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/incasari_plati

 

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate).
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului.
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date.
tiparire_cm bit Se specifică valoarea 1 dacă bonul se va trimite pentru tipărire către casa de marcat. Tipărirea se face prin intermediul aplicației NexusPrint.

 

Import antet incasari si plati

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului (opțional)
tip_import char(3) Tipul de import ce poate avea una dintre valorile:
CAL - pentru import casa in lei
CAD - pentru import casa in devize
BAL - pentru import banca in lei
BAD - pentru import banca in devize
iban varchar (24) Cont IBAN
cont varchar (17) Contul de casa/banca. Poate fi de forma 5311.1, programul corectând automat formatul
plata bit Valoarea 1 dacă documentul reprezinta o plata, 0 pentru încasare
tip_document varchar (15) Tipul documentului (Chitanța, Ordin de plata, etc.)
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (opțional)
numar_document varchar (20) Numărul documentului
data_document date Data documentului
moneda char(3) Moneda (RON, EUR) (opțional, implicit RON)
suma numeric(14,2) Suma încasata / plătita
suma_licitata numeric(14,2) Suma licitata (doar pentru banca in devize)
jur_tva bit Valoarea 1 dacă documentul va fi inclus in jurnalul de TVA si 0 in rest (doar pentru casa si banca in lei) - opțional
cont_coresp varchar (17) Cont corespondent. Poate fi de forma 4111.1, programul corectând automat formatul
cont_tva varchar (17) Cont TVA. Poate fi de forma 4427.1, programul corectând automat formatul
tip_coresp char(1) Tip corespondent. Poate avea una dintre valorile:
P - corespondentul este un partener
S - corespondentul este un salariat
G - corespondentul este o gestiune
O - corespondentul este un centru de profit
Dacă nu se specifica niciun corespondent atunci acest câmp va rămâne necompletat
id_ coresp varchar (25) Codul intern al corespondentului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_coresp sau den_coresp)
cif_ coresp varchar (20) Codul fiscal / CNP al corespondentului in cazul in care acesta este un partener (opțional dacă se specifică id_coresp sau den_coresp)
den_ coresp varchar (100) Denumirea corespondentului (opțional dacă se specifică id_coresp sau cif_coresp)
id_casier varchar (25) Codul intern al casierului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_casier)
den_casier varchar (30) Denumirea casierului (opțional dacă se specifică id_casier)
explicatii varchar (30) Explicatii document
tip_marfa_amanunt varchar (3) Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_marfa_amanunt)
cont_marfa_amanunt varchar (17) Cont stoc marfa cu amănuntul. Poate fi de forma 371.2, programul corectând automat formatul(Opțional dacă se specifică tip_marfa_amanunt)
tip_buget int Tip buget
anexa_buget varchar (3) Anexa buget
ind_func_buget varchar (17) Indicator funcțional buget
ind_econ_buget varchar (11) Indicator economic buget
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
data_decont date Data decont
id_agent varchar(20) Codul intern al agentului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_agent)
den_agent varchar(100) Denumirea agentului (opțional dacă se specifică id_agent)
cota_tva int Cota TVA
id_extern_centru_profit varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
id_buget varchar (25) Codul intern al bugetului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică nume_buget)
nume_buget nvarchar(100) Numele bugetului (opțional dacă se specifică id_buget)
observatii varchar (250) Observații încasare

 

Import linii încasări și plăți

Câmp Tip Descriere
tip_factura char(3) Tipul de factura încasata / plătita. Poate avea una dintre valorile:
CLI - pentru încasarea unei facturi de client
FUR - pentru plata unei facturi de furnizor in lei
id_factura varchar (25) Codul intern al facturii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică numar_factura si data_factura)
serie_factura varchar (10) Seria facturii (opțional)
cod_factura varchar (10) Codul de bare al facturii (opțional)
numar_factura varchar (20) Numărul facturii (opțional dacă se specifică id_factura)
data_factura date Data facturii (opțional dacă se specifică id_factura)
suma_factura numeric(14,2) Suma încasata / plătita din factura
suma_repartizata numeric(14,2) Suma repartizata din documentul de încasare. Poate diferi de suma_factura doar in cazul in care devizul documentului de încasare diferă de devizul facturii, cele doua sume reflectând paritatea dintre devize

 

Exemplu de import in format Json

{
  "parametri":{
   "id_importex":"EXTAPP20210517",
   "single_tran":1,
   "tiparire_cm":0
  },
  "antete":[
   {
     "id_document":"35678",
     "tip_import":"CAL",
     "iban":"",
     "cont":"5311",
     "plata":false,
     "tip_document":"Chitanta",
     "serie_document":"NEX",
     "numar_document":"12345",
     "data_document":"2018-02-06",
     "moneda":"RON",
     "suma":186.00,
     "cota_tva":0,
     "suma_licitata":0.00,
     "jur_tva":"0",
     "cont_coresp":"4111",
     "cont_tva":"",
     "tip_coresp":"P",
     "id_coresp":"283(1)",
     "cif_coresp":"",
     "den_coresp":"",
     "id_casier":"",
     "den_casier":"",
     "id_agent":"",
     "den_agent":"",
     "explicatii":"C/V:F:3333334029/01.02.2015",
     "tip_marfa_amanunt":"",
     "cont_marfa_amanunt":"",
     "anexa_buget":"",
     "ind_func_buget":"",
     "ind_econ_buget":"",
     "validare":true,
     "linii":[
      {
        "tip_factura":"CLI",
        "id_factura":"201502_1_20821",
        "cod_factura":"",
        "serie_factura":"MZGT",
        "numar_factura":"3333334029",
        "data_factura":"2015-02-01",
        "suma_factura":186.00,
        "suma_repartizata":186.00
      }
     ]
   }
  ]
}

 

Anulare import

Pentru anularea importului se utilizeaza:

http://{ip}:{port}/api/v1/incasari_plati_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{
   "id_importex" : "EXTAPP20210517",
   "id_document" : "5564555"
}

 •     Importul facturilor de la furnizori
 • Importul inventarului