Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul încasărilor și plăților


Parametrii apel procedura

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.
keep_data_on_err bit Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.
single_tran bit Importul se executa intr-o singura tranzactie.
 
Apel API pentru import incasari si plati:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/incasari_plati
 

Import antet incasari si plati

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului (opțional)
tip_import char(3) Tipul de import ce poate avea una dintre valorile:
CAL - pentru import casa in lei
CAD - pentru import casa in devize
BAL - pentru import banca in lei
BAD - pentru import banca in devize
iban varchar (24) Cont IBAN
cont varchar (17) Contul de casa/banca. Poate fi de forma 5311.1, programul corectând automat formatul
plata bit Valoarea 1 dacă documentul reprezinta o plata, 0 pentru încasare
tip_document varchar (15) Tipul documentului (Chitanța, Ordin de plata, etc.)
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (opțional)
numar_document varchar (20) Numărul documentului
data_document date Data documentului
moneda char(3) Moneda (RON, EUR) (opțional, implicit RON)
suma numeric(14,2) Suma încasata / plătita
suma_licitata numeric(14,2) Suma licitata (doar pentru banca in devize)
jur_tva bit Valoarea 1 dacă documentul va fi inclus in jurnalul de TVA si 0 in rest (doar pentru casa si banca in lei) - opțional
cont_coresp varchar (17) Cont corespondent. Poate fi de forma 4111.1, programul corectând automat formatul
cont_tva varchar (17) Cont TVA. Poate fi de forma 4427.1, programul corectând automat formatul
tip_coresp char(1) Tip corespondent. Poate avea una dintre valorile:
P - corespondentul este un partener
S - corespondentul este un salariat
G - corespondentul este o gestiune
O - corespondentul este un centru de profit
Dacă nu se specifica niciun corespondent atunci acest câmp va rămâne necompletat
id_ coresp varchar (25) Codul intern al corespondentului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_coresp sau den_coresp)
cif_ coresp varchar (20) Codul fiscal / CNP al corespondentului in cazul in care acesta este un partener (opțional dacă se specifică id_coresp sau den_coresp)
den_ coresp varchar (100) Denumirea corespondentului (opțional dacă se specifică id_coresp sau cif_coresp)
id_casier varchar (25) Codul intern al casierului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_casier)
den_casier varchar (30) Denumirea casierului (opțional dacă se specifică id_casier)
explicatii varchar (30) Explicatii document
tip_marfa_amanunt varchar (3) Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_marfa_amanunt)
cont_marfa_amanunt varchar (17) Cont stoc marfa cu amănuntul. Poate fi de forma 371.2, programul corectând automat formatul(Opțional dacă se specifică tip_marfa_amanunt)
tip_buget int Tip buget
anexa_buget varchar (3) Anexa buget
ind_func_buget varchar (17) Indicator funcțional buget
ind_econ_buget varchar (11) Indicator economic buget
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
data_decont date Data decont
id_agent varchar(20) Codul intern al agentului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_agent)
den_agent varchar(100) Denumirea agentului (opțional dacă se specifică id_agent)
cota_tva int Cota TVA
id_extern_centru_profit varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
 

Import linii incasari si plati

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului (opțional)
tip_factura char(3) Tipul de factura încasata / plătita. Poate avea una dintre valorile:
CLI - pentru încasarea unei facturi de client
FUR - pentru plata unei facturi de furnizor in lei
id_factura varchar (25) Codul intern al facturii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică numar_factura si data_factura)
serie_factura varchar (10) Seria facturii (opțional)
cod_factura varchar (10) Codul de bare al facturii (opțional)
numar_factura varchar (20) Numărul facturii (opțional dacă se specifică id_factura)
data_factura date Data facturii (opțional dacă se specifică id_factura)
suma_factura numeric(14,2) Suma încasata / plătita din factura
suma_repartizata numeric(14,2) Suma repartizata din documentul de încasare. Poate diferi de suma_factura doar in cazul in care devizul documentului de încasare diferă de devizul facturii, cele doua sume reflectând paritatea dintre devize
 

Exemplu de import in format Json

{ 
    "parametri" :
              {
                 "id_importex" : "EXTAPP20210517",
                 "keep_data_on_err" : false,
                 "single_tran" : true,
                 "tiparire_cm" : false
             },
	"antete":[
			 {
				"id_document": "35678",
				"tip_import": "CAL",
				"iban": "",
				"cont": "5311",
				"plata": false,
				"tip_document": "Chitanta",
				"serie_document": "NEX",
				"numar_document": "12345",
				"data_document": "2018-02-06",
				"moneda": "RON",
				"suma": 186.00,
				"cota_tva": 0,
				"suma_licitata": 0.00,
				"jur_tva": "0",
				"cont_coresp": "4111",
				"cont_tva": "",
				"tip_coresp": "P",
				"id_coresp": "283(1)",
				"cif_coresp": "",
				"den_coresp": "",
				"id_casier": "",
				"den_casier": "",
				"id_agent": "",
				"den_agent": "",
				"explicatii": "C/V:F:3333334029/01.02.2015",
				"tip_marfa_amanunt": "",
				"cont_marfa_amanunt": "",
				"anexa_buget": "",
				"ind_func_buget": "",
				"ind_econ_buget": "",
				"validare": true,
				"linii": [
							{
								"tip_factura": "CLI",
								"id_factura": "201502_1_20821",
								"cod_factura": "",
								"serie_factura": "MZGT",
								"numar_factura": "3333334029",
								"data_factura": "2015-02-01",
								"suma_factura": 186.00,
								"suma_repartizata": 186.00
							}]
			 }]
}
 
Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/incasari_plati_anulare
 
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:
{
   "id_importex" : "NX20180911150146"
}

 •     Importul facturilor de la furnizori
 • Importul inventarului