Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul intervențiilor


Parametrii apel procedura

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.
keep_data_on_err bit Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.
single_tran bit Importul se executa intr-o singura tranzactie.
 
Apel API pentru import CRM Interventii:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/crm_interventii
 

Import Interventii

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate). Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (opțional)
numar_document varchar (20) Numărul documentului
data_document date Data documentului
id_client varchar (25) Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_client sau den_client)
cif_client varchar (20) Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_client sau den_client)
den_client varchar (100) Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_client sau cif client)
iddelegat varchar (25) Codul intern al delegatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_delegat)
den_delegat varchar (30) Denumirea delegatului (opțional dacă se specifică id_delegat)
solicitant varchar (50) Denumirea solicitantului intervenției
tip_sesizare varchar (100) Tipul sesizării
data_incepere datetime Data începere intervenție
data_finalizare datetime Data finalizare intervenție
prioritate int Se stabilește dacă intervenția respectivă are sau nu prioritate
id_pers_preluat varchar (25) Codul intern al persoanei care preia intervenția, în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_pers_preluat)
den_pers_preluat varchar (100) Denumirea persoanei care preia intervenția (opțional dacă se specifică id_pers_preluat)
id_pers_verificat varchar (25) Codul intern al persoanei care verifica intervenția, în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_pers_verificat)
den_pers_verificat varchar (100) Denumirea persoanei care verifica intervenția (opțional dacă se specifică id_pers_verificat)
numar_auto varchar(20) Numărul de înmatriculare a mașinii
observatii varchar (250) Observații document
confirmata bit Se va confirma sau nu intervenția
finalizata bit Se va finaliza sau nu intervenția
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
 

Exemplu de import in format Json

{ 
   "parametri" :
           {
            "id_document" : null,
            "keep_data_on_err" : false,
            "single_tran" : true
           },
   "antete": [
           {
            "id_document": "46",
            "serie_document": "",
            "numar_document": "1",
            "data_document": "2018-01-25",
            "id_client": "",
            "cif_client": "123456",
            "den_client": "",
            "id_delegat": "",
            "den_delegat": "DELEGAT",
            "solicitant": "SOLIC",
            "tip_sesizare": "SES",
            "data_incepere": "2018-01-01T00:00:00",
            "data_finalizare": "2018-01-30T00:00:00",
            "prioritate": "1",
            "id_pers_preluat": "",
            "den_pers_preluat": "PERS_PREL",
            "id_pers_verificat": "",
            "den_pers_verificat": "PERS_VERIF",
            "numar_auto": "NRAUTO",
            "observatii": "OBS",
            "confirmata": "1",
            "finalizata": "1",
            "validare": "1"
          }]
}
 
Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/crm_interventii_anulare
 
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:
{
   "id_importex" : "NX20180911150146"
}

 •     Importul deciziilor de salarizare
 • Importul facturilor din bonuri fiscale