Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul inventarului


Parametri apel procedura

Apel API pentru import inventar:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/inventar

 

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate).
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului.
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date.

 

Import antet inventar

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
numar_document varchar (20) Numărul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)
den_gestiune varchar(30) Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)
tip_produs varchar(3) Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)
id_clasa varchar (25) Id-ul clasei de produse, din tabelul nomen1 în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (opțional dacă se specifică den_clasa)
den_clasa varchar(30) Denumirea clasei de produse (opțional dacă se specifică id_clasa).
deschis bit Se stabilește dacă inventarul este sau nu in desfășurare
stoc_blocat bit Se stabilește dacă stocul este blocat sau nu
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare

 

Import linii inventar

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)
cota_tva_ies numeric(2, 0) Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)

 

Exemplu de import in format Json

{
  "parametri":{
   "id_importex":"API20211104141925",
   "single_tran":1
  },
  "antete":[
   {
     "id_document":"84526",
     "numar_document":"425",
     "data_document":"2017-12-04",
     "id_gestiune":"6",
     "den_gestiune":"MAGAZIN",
     "tip_produs":"GAA",
     "cont_produs":"",
     "id_clasa":"",
     "den_clasa":"",
     "deschis":"0",
     "stoc_blocat":"0",
     "validare":"1",
     "linii":{
      "id_document":"84526",
      "id_produs":"",
      "cod_produs":"",
      "den_produs":"paine",
      "cantitate":"2.000",
      "pret_achizitie":"4.5000",
      "cota_tva_ies":"19"
     }
   }
  ]
}

 

Anulare import

Pentru anularea importului se utilizeaza:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/inventar_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{
   "id_importex" : "API20211104141925",
   "id_document" : "5564555"
}

 •     Importul încasărilor și plăților
 • Import modificare preț cu amănuntul