Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul inventarului


Parametrii apel procedura

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.
keep_data_on_err bit Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.
single_tran bit Importul se executa intr-o singura tranzactie.
 
Apel API pentru import inventar:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/inventar
 

Import antet inventar

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate). Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
numar_document varchar (20) Numărul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)
den_gestiune varchar(30) Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)
tip_produs varchar(3) Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)
id_clasa varchar (25) Id-ul clasei de produse, din tabelul nomen1 în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (opțional dacă se specifică den_clasa)
den_clasa varchar(30) Denumirea clasei de produse (opțional dacă se specifică id_clasa).
deschis bit Se stabilește dacă inventarul este sau nu in desfășurare
stoc_blocat bit Se stabilește dacă stocul este blocat sau nu
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
 

Import linii inventar

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)
cota_tva_ies numeric(2, 0) Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)
 

Exemplu de import in format Json

{
          "parametri" :
                                 {
                                  "id_document" : null,
                                  "keep_data_on_err" : false,
                                  "single_tran" : true
                                 },
	"antete": [
				{
				"id_document": "84526",
				"numar_document": "425",
				"data_document": "2017-12-04",
				"id_gestiune": "6",
				"den_gestiune": "MAGAZIN",
				"tip_produs": "GAA",
				"cont_produs": "",
				"id_clasa": "",
				"den_clasa": "",
				"deschis": "0",
				"stoc_blocat": "0",
				"validare": "1",
				"linii": {
							"id_document": "84526",
							"id_produs": "",
							"cod_produs": "",
							"den_produs": "paine",
							"cantitate": "2.000",
							"pret_achizitie": "4.5000",
							"cota_tva_ies": "19"
						}
				}]
}
 
 
Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/inventar_anulare
 
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:
{
      "id_importex" : "NX20180911150146"
}

  •     Importul încasărilor și plăților
  • Import modificare preț cu amănuntul