Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul notelor contabile manuale


Parametri apel procedura

Apel API pentru import note contabile manuale:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/note_contabile_manuale

 

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate).
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului.
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date.

 

Import antet

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
tip_document varchar (15) Tipul documentului (opțional)
numar_document varchar (20) Numărul documentului
data_document date Data documentului
tip_nc char (3) Tipul notei contabile manuale
numar_nc int Numărul notei contabile manuale
suma numeric(14,2) Suma notei contabile manuale
moneda char (3) Tipul monedei de pe notei contabile manuale
curs money Cursul monedei de pe notei contabile manuale
cont_debit varchar (17) Contul de debit
cont_db_gest varchar (17) Cont DB Gest
cont_db_oe varchar (17) Cont DB Oe
tip_analitic_db char (1) Tip cod DB
id_analitic_db varchar (25) Punct de lucru debitor
cif_analitic_db varchar (20) CIF debitor
den_analitic_db varchar (100) Nume debitor
cont_credit varchar (17) Contul de credit
cont_cr_gest varchar (17) Cont CR Gest
cont_cr_oe varchar (17) Cont CR Oe
tip_analitic_cr char (1) Tip cod CR
id_analitic_cr varchar (25) Punct de lucru creditor
cif_analitic_cr varchar (20) CIF creditor
den_analitic_cr varchar (100) Nume creditor
expicatii varchar (250) Explicatii document
tip_buget int Tip buget
anexa_buget varchar (3) Anexa buget
ind_func_buget varchar (17) Indicator funcțional
ind_econ_buget varchar (11) Indicator economic
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
id_analitic_pl varchar (25) Id punct de lucru
den_analitic_pl varchar(100) Nume punct de lucru

 

Exemplu de import in format Json

{
  "parametri":{
   "id_importex":"API20211104141925",
   "single_tran":1
  },
  "linii":[
   {
     "id_document":"2161",
     "tip_document":"Factura",
     "numar_document":"2125",
     "data_document":"2017-12-04",
     "tip_nc":"  ",
     "numar_nc":"12452",
     "suma":"200.00",
     "moneda":"RON",
     "curs":"1.0000",
     "cont_debit":"",
     "cont_db_gest":"",
     "cont_db_oe":"",
     "tip_analitic_db":" ",
     "id_analitic_db":"",
     "cif_analitic_db":"",
     "den_analitic_db":"",
     "cont_credit":"",
     "cont_cr_gest":"",
     "cont_cr_oe":"",
     "tip_analitic_cr":" ",
     "id_analitic_cr":"",
     "cif_analitic_cr":"",
     "den_analitic_cr":"",
     "explicatii":"",
     "anexa_buget":"",
     "ind_func_buget":"",
     "ind_econ_buget":"",
     "validare":"0",
     "id_analitic_pl":"",
     "den_analitic_pl":""
   }
  ]
}

 

Anulare import

Pentru anularea importului se utilizeaza:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/note_contabile_manuale_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{
   "id_importex" : "API20211104141925",
   "id_document" : "5564555"
}

 •     Importul codurilor echivalente
 • Importul notelor de intrare recepție