Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul notelor de intrare recepție


Parametri apel procedura

Apel API pentru import note de intrare receptie:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/note_intrare_receptie

 

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate).
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului.
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date.

 

Import antet note de intrare recepție

Câmp Tip Descriere
id_document varchar(25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (opțional)
numar_document varchar (20) Numărul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)
cont_credit varchar (17) Cont credit
id_furnizor varchar (25) Codul intern al furnizorului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_furnizor sau den_furnizor)
cif_furnizor varchar (20) Codul fiscal / CNP al furnizorului (opțional dacă se specifică id_furnizor sau den_furnizor)
den_furnizor varchar (100) Denumirea furnizorului (opțional dacă se specifică id_furnizor sau cif_furnizor)
tip_furnizor char(1) Tip furnizor. Poate avea una dintre valorile:
P - furnizorul este un partener
S - furnizorul este un salariat
G - furnizorul este o gestiune
O - furnizorul este un centru de profit
observatii varchar (250) Observații document
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
valoare money Valoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)
nir_amanunt bit Se va bifa dacă este nir cu amănuntul
id_factura varchar(25) ID-ul unic de identificare a facturii
id_extern_factura varchar(25) ID-ul unic de identificare a facturii
serie_factura varchar(10) Seria facturii
numar_factura varchar(20) Numarul facturii
data_factura date Data facturii
id_extern_furnizor varchar(50) Id-ul extern al furnizorului
curs money Cursul valutar. În cazul în care se specifică factura și nu se precizează cursul, atunci cursul va fi preluat de pe factură.

 

Import linii note de intrare recepție

Câmp Tip Descriere
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (213) Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numărul de lot al produsului (opțional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)
pret_vanzare_tva money Prețul de vânzare cu TVA in moneda facturii
cota_tva_ies int Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)
cota_tva_int int Cota TVA intrare (opțional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirării (opțional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (opțional)
id_comanda varchar(25) ID-ul unic de identificare a comenzii
id_extern_comanda varchar(50) ID-ul unic de identificare a comenzii
serie_comanda varchar(10) Seria comenzii
numar_comanda varchar(20) Numarul comenzii
data_comanda date Data comenzii
id_linie_factura varchar(32) Id-ul intern al liniei de factura, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

 

Exemplu de import in format Json

{
  "parametri":{
   "id_importex":"API20211104141925",
   "single_tran":1
  },
  "antete":[
   {
     "id_document":"12452",
     "serie_document":"NIR",
     "numar_document":"14263",
     "data_document":"2017-12-04",
     "id_gestiune":"1",
     "den_gestiune":"MAGAZIN",
     "cont_credit":"",
     "tip_furnizor":" ",
     "id_furnizor":"",
     "cif_furnizor":"",
     "den_furnizor":"FANION STAR",
     "observatii":"",
     "nir_amanunt":"0",
     "id_factura":"153668(1)",
     "validare":"0",
     "valoare":"0.0000",
     "linii":[
      {       
        "id_produs":"",
        "cod_produs":"",
        "den_produs":"Paine alba feliata",
        "tip_produs":"GAA",
        "cont_produs":"",
        "serie_produs":"",
        "cantitate":"2.000",
        "pret_achizitie":"3.0000",
        "pret_vanzare_tva":"3.5000",
        "cota_tva_int":"19",
        "cota_tva_ies":"19",
        "denumire_sup":"",
        "id_comanda":"645655(1)"
      }
     ]
   }
  ]
}

 

Anulare import

Pentru anularea importului se utilizeaza:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/note_intrare_receptie_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{
   "id_importex" : "API20211104141925",
   "id_document" : "5564555"
}

 •     Importul notelor contabile manuale
 • Importul ofertelor de la furnizori