Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul ofertelor de la furnizori


Parametri apel procedura

Apel API pentru import oferte de la furnizori:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/oferte_furnizori

 

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate).
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului.
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date.

 

Import antet oferte de la furnizori

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
numar_document varchar (20) Numărul documentului
data_document date Data documentului
data_expirare date Data expirării (opțional)
data_livrare date Data livrare
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit)
den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit)
id_furnizor varchar (25) Codul intern al furnizorului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_furnizor sau den_furnizor)
cif_furnizor varchar (20) Codul fiscal / CNP al furnizorului (opțional dacă se specifică id_furnizor sau den_furnizor)
den_furnizor varchar (100) Denumirea furnizorului (opțional dacă se specifică id_furnizor sau cif_furnizor)
detalii_livrare varchar(250) Detalii livrare
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
id_extern_centru_profit varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)

 

Import linii oferte de la furnizori

Câmp Tip Descriere
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)
moneda char (3) Moneda (RON, EUR) (opțional, implicit RON)

 

Exemplu de import in format Json

{
  "parametri":{
   "id_importex":"API20211104141925",
   "single_tran":1
  },
  "antete":[
   {
     "id_document":"36",
     "numar_document":"4263",
     "data_document":"2017-12-10",
     "id_centru_profit":"",
     "den_centru_profit":"",
     "id_furnizor":"",
     "cif_furnizor":"",
     "den_furnizor":"FANION STAR",
     "detalii_livrare":"",
     "validare":"1",
     "linii":{
      "id_produs":"",
      "cod_produs":"",
      "den_produs":"Paine",
      "cantitate":"1.000",
      "pret_achizitie":"2.5000",
      "moneda":"RON"
     }
   }
  ]
}

 

Anulare import

Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/oferte_furnizori_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{
   "id_importex" : "API20211104141925",
   "id_document" : "5564555"
}

 •     Importul notelor de intrare recepție
 • Importul partenerilor