Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul partenerilor


Parametri apel procedura

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.
keep_data_on_err bit Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.
single_tran bit Importul se executa intr-o singura tranzactie.

 

Apel API pentru import parteneri:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/parteneri

 

Import parteneri

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (50) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_partener varchar (50) Id-ul extern al partenerului, cel utilizat in aplicatia din care se importa.
cif_cnp varchar (20) Codul fiscal / CNP al partenerului (opțional dacă se specifică id_partener sau denumire)
denumire varchar (100) Denumirea partenerului (opțional dacă se specifică id_partener sau cif_cnp)
pers_fizica bit Partener persoana fizica = 1 si persoana juridica = 0
registru_comert char (15) Registrul comerțului
banca varchar (50) Denumirea băncii
contul varchar (24) Contul bancar (IBAN)
adresa varchar (250) Adresa sediu partener
email varchar(50) Adresa de e-mail
website varchar (50) Adresa site
fax varchar (25) Fax
telefon varchar (60) Lista numere de telefon
telefon_serv varchar (25) Telefon serviciu
manager varchar (25) Nume manager
cod_tara char (2) Codul de tara
id_localitate bigint Id-ul localității, din tabelul localități (opțional dacă se specifică den_localitate)
den_localitate varchar (100) Denumirea localității (opțional dacă se specifică id_localitate)
id_clasificare varchar (25) Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul clasificări în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_clasificare varchar (30) Numele clasificării (opțional dacă se specifică id_clasificare).
id_clasificare2 varchar (25) Id-ul de clasificare 2 a partenerilor, din tabelul clasificări în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_clasificare2 varchar (30) Numele clasificării 2 (opțional dacă se specifică id_clasificare).
id_clasificare3 varchar (25) Id-ul de clasificare 3 a partenerilor, din tabelul clasificări în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_clasificare3 varchar (30) Numele clasificării 3 (opțional dacă se specifică id_clasificare).
id_disc varchar (25) Id-ul de discount al partenerilor, din tabelul clase discount în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_disc varchar (30) Numele discount-ului (opțional dacă se specifică id_disc).
id_agent varchar (25) Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul personal în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_agent varchar (30) Numele agentului (opțional dacă se specifică id_agent).
termen_incasare smallint Număr zile termen de încasare - pentru clienți.
termen_plata smallint Număr zile termen de plata - pentru furnizori.
moneda char(3) Codul devizului implicit pentru modulul CRM; se utilizează codul ISO 4217 (RON, EUR, USD ...etc)
observatii varchar (40) Observații partener.
platitor_tva bit Plătitor de TVA
limita_credit numeric (15,2) Limita de creditare
restanta_max smallint Restanța maximă
den_regiune varchar(100) Denumire regiune
cod_card varchar(30) Cod card
id_zona_comerciala varchar (25) Id-ul zonei comerciale a partenerilor, din tabelul parteneri zone în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_zona_comerciala varchar (30) Numele zonei comerciale (opțional dacă se specifică id_zona_comerciala).
id_intern varchar (25) Codul intern al partenerului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_cnp sau denumire).
data_nastere smalldatetime Data nașterii
cod_siruta numeric(6,0) Codul SIRUTA al localitatii
observatii_facturare varchar(255) Observatii facturare
cod_judet varchar(2) Codul judetului
calitati varchar(10) Calitate partener. Este de forma "CFTRL", unde C = Client, F = Furnizor, T = Transportator, R = Referrer, L = Livrator
aninactiv smallint Anul de început al inactivității partenerului

 

Exemplu de import in format Json

{
     "parametri" :
    {
      "keep_data_on_err" : false,
      "manage_existing" : 0,
      "single_tran" : true,
      "updated_columns" : null
    },
    "linii": [
   {
     "id_intern": "",
     "id_partener": "",
     "cif_cnp": "",
     "denumire": "Andrei Ion",
     "pers_fizica": "1",
     "platitor_tva": "1",
     "registru_comert": "J221212/231127 ",
     "banca": "ING BANK",
     "contul": "RO989INGBSV8929878839",
     "adresa": "str. Lazar, nr.14",
     "email": "andrei_ion@gmail.com",
     "website": "",
     "fax": "",
     "telefon": "0721423636",
     "telefon_serv": "",
     "manager": "",
     "cod_tara": "RO",
     "den_localitate": "",
     "den_regiune": "",
     "id_clasificare": "",
     "den_clasificare": "",
     "id_clasificare2": "",
     "den_clasificare2": "",
     "id_clasificare3": "",
     "den_clasificare3": "",
     "id_agent": "",
     "den_agent": "",
     "termen_incasare": "30",
     "termen_plata": "30",
     "moneda": "RON",
     "observatii": "",
     "limita_credit": "0.00",
     "restanta_max": "0",
     "cod_card": "",
     "id_disc": "",
     "den_disc": "",
     "id_zona_comerciala": "",
     "den_zona_comerciala": "",
     "client_ret": "0"
    }]
}

 

 

Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/parteneri_anulare

 

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{
   "id_importex" : "NX20180911150146"
}

 •     Importul ofertelor de la furnizori
 • Importul personalului