Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul personalului


Parametri apel procedura

Apel API pentru import personal:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/personal

 

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate).
manage_existing tinyint 0 - Blochează
1 - Suprascrie
2 - Ignoră
updated_columns varchar(max) Se va trimite lista de campuri ce se doresc a fi suprascrise, separate prin virgula (fara spatiu intre campuri si virgula).
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului.
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date.

 

Import personal

Câmp Tip Descriere
nume_familie varchar (30) Numele de familie
prenume varchar (30) Prenumele
sex bit Sexul (feminin sau masculin)
data_nastere smalldatatime Data de naștere
loca_nastere varchar (30) Locul de naștere (localitatea)
tip_ci varchar (20) Tip carte de identitate
bi_seria varchar(2) Seria buletinului de identitate
bi_numar varchar (6) Numărul buletinului de identitate
bi_data smalldatetime Data eliberării buletinului de identitate
bi_exp smalldatetime Data expirare buletin de identitate
bi_elib varchar (20) Instituția care a eliberat buletinul de identitate
bi_cnp varchar (20) Codul numeric personal al salariatului
adresa_strada varchar (50) Strada
adresa_numar varchar (6) Numărul
adresa_bloc varchar (6) Blocul
adresa_scara varchar (6) Scara
adresa_etaj varchar (6) Etajul
adresa_apartament varchar (6) Apartamentul
adresa_sector varchar (3) Sectorul
adresa_cod_postal varchar (6) Codul poștal aferent adresei de pe buletin al salariatului
telefon varchar (25) Telefonul salariatului#D7E9FF
cod_card varchar (24) Codul de pe cardul salariatului
cont_card varchar(24) Contul deschis la banca al salariatului
id_banca varchar(25) Codul intern al băncii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_banca)
den_banca varchar(50) Denumirea băncii (opțional dacă se specifică id_banca)
stare_civila bit Starea civila a salariatului: căsătorit/a / necăsătorit/a
copii_baieti decimal(1,0) Numărul de copii(băieți) ai salariatului
copii_fete decimal(1,0) Numărul de copii(fete) ai salariatului
stud_institutie varchar(30) Instituțiile unde a studiat salariatul
studii_profil varchar(30) Studiile de specializare ale salariatului
email varchar(150) Adresa de email a salariatul
web_parola varchar(50) Parola web
marca varchar(50) Marca
cod_tara char(2) Codul tarii
id_localitate varchar(25) Codul intern al localității în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_localitate sau den_judet)
den_localitate varchar(100) Denumirea localității (opțional dacă se specifică id_localitate sau den_judet)
den_judet varchar(100) Denumirea județului (opțional dacă se specifică id_localitate sau den_localitate)
cetatenie_cod varchar(2) Cetățenie
nationalitate_cod varchar(2) Naționalitate
id_functie_int varchar(25) Codul intern al funcției în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_functie_int sau cod_functie_int)
cod_functie_int varchar(6) Codul funcției (opțional dacă se specifică id_functie_int sau den_functie_int)
den_functie_int varchar(100) Denumirea funcției (opțional dacă se specifică id_functie_int sau cod_functie_int)
cont_banca_tichete varchar(24) Cont card plata tichete masa
id_clasificare varchar(25) Codul intern al clasificării în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_clasificare)
den_clasificare varchar(50) Denumirea clasificarii (Clasificarea trebuie sa fie de tip "Salariat")

 

Exemplu de import in format Json

{
  "parametri":{
   "id_importex":"API20211104141925",
   "manage_existing":0,
   "single_tran":1
  },
  "linii":[
   {
     "id_import":"",
     "nume_familie":"George",
     "prenume":"Alexandru",
     "sex":"1",
     "data_nastere":"1984-08-19T00:00:00",
     "loca_nastere":"Botosani",
     "tip_ci":"CI",
     "bi_seria":"XT",
     "bi_numar":"524369",
     "bi_data":"2018-01-01T00:00:00",
     "bi_exp":"2024-01-01T00:00:00",
     "bi_elib":"2018-02-02 00:00:00",
     "bi_cnp":"1840202546985",
     "adresa_strada":"Soarelui",
     "adresa_numar":"nr. 14",
     "adresa_bloc":"546",
     "adresa_scara":"sc. A",
     "adresa_etaj":"et. 2",
     "adresa_apartament":"ap. 4",
     "adresa_sector":"",
     "adresa_cod_postal":"",
     "telefon":"0730253642",
     "cod_card":"",
     "cont_card":"RO123INGB83928345",
     "id_banca":"",
     "den_banca":"Ing Bank",
     "stare_civila":"1",
     "copii_baieti":"1",
     "copii_fete":"1",
     "stud_institutie":"UAIC",
     "studii_profil":"Informatica",
     "email":"alexandru@yahoo.com",
     "web_parola":"",
     "marca":"",
     "cod_tara":"RO",
     "den_localitate":"",
     "den_judet":"",
     "cetatenie_cod":"Ro",
     "nationalitate_cod":"ro",
     "id_functie_int":"",
     "cod_functie_int":"",
     "den_functie_int":"",
     "id_clasificare":"95(1)"
   }
  ]
}

 

Anulare import

Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/personal_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{
   "id_importex" : "API20211104141925",
   "id_document" : "5564555"
}

 •     Importul partenerilor
 • Importul pontajelor