Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul personalului


Parametrii apel procedura

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.
keep_data_on_err bit Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.
single_tran bit Importul se executa intr-o singura tranzactie.
 
Apel API pentru import personal:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/personal
 

Import personal

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_import varchar (25) ID pentru identificarea importului (util, de ex., pentru ștergerea unui import)
nume_familie varchar (30) Numele de familie
prenume varchar (30) Prenumele
sex bit Sexul (feminin sau masculin)
data_nastere smalldatatime Data de naștere
loca_nastere varchar (30) Locul de naștere (localitatea)
tip_ci varchar (20) Tip carte de identitate
bi_seria varchar(2) Seria buletinului de identitate
bi_numar varchar (6) Numărul buletinului de identitate
bi_data smalldatetime Data eliberării buletinului de identitate
bi_exp smalldatetime Data expirare buletin de identitate
bi_elib varchar (20) Instituția care a eliberat buletinul de identitate
bi_cnp varchar (20) Codul numeric personal al salariatului
adresa_strada varchar (50) Strada
adresa_numar varchar (6) Numărul
adresa_bloc varchar (6) Blocul
adresa_scara varchar (6) Scara
adresa_etaj varchar (6) Etajul
adresa_apartament varchar (6) Apartamentul
adresa_sector varchar (3) Sectorul
adresa_cod_postal varchar (6) Codul poștal aferent adresei de pe buletin al salariatului
telefon varchar (25) Telefonul salariatului#D7E9FF
cod_card varchar (24) Codul de pe cardul salariatului
cont_card varchar(24) Contul deschis la banca al salariatului
id_banca varchar(25) Codul intern al băncii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_banca)
den_banca varchar(50) Denumirea băncii (opțional dacă se specifică id_banca)
stare_civila bit Starea civila a salariatului: căsătorit/a / necăsătorit/a
copii_baieti decimal(1,0) Numărul de copii(băieți) ai salariatului
copii_fete decimal(1,0) Numărul de copii(fete) ai salariatului
stud_institutie varchar(30) Instituțiile unde a studiat salariatul
studii_profil varchar(30) Studiile de specializare ale salariatului
email varchar(150) Adresa de email a salariatul
web_parola varchar(50) Parola web
marca varchar(50) Marca
cod_tara char(2) Codul tarii
id_localitate varchar(25) Codul intern al localității în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_localitate sau den_judet)
den_localitate varchar(100) Denumirea localității (opțional dacă se specifică id_localitate sau den_judet)
den_judet varchar(100) Denumirea județului (opțional dacă se specifică id_localitate sau den_localitate)
cetatenie_cod varchar(2) Cetățenie
nationalitate_cod varchar(2) Naționalitate
id_functie_int varchar(25) Codul intern al funcției în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_functie_int sau cod_functie_int)
cod_functie_int varchar(6) Codul funcției (opțional dacă se specifică id_functie_int sau den_functie_int)
den_functie_int varchar(100) Denumirea funcției (opțional dacă se specifică id_functie_int sau cod_functie_int)
cont_banca_tichete varchar(24) Cont card plata tichete masa
 

Exemplu de import in format Json

{
     "parametri" :
                 {
                     "keep_data_on_err" : false,
                     "manage_existing" : 0,
                     "single_tran" : true,
                     "updated_columns" : null
                 },
	"linii": [
				{
					"id_import": "",
					"nume_familie": "George",
					"prenume": "Alexandru",
					"sex": "1",
					"data_nastere": "1984-08-19T00:00:00",
					"loca_nastere": "Botosani",
					"tip_ci": "CI",
					"bi_seria": "XT",
					"bi_numar": "524369",
					"bi_data": "2018-01-01T00:00:00",
					"bi_exp": "2024-01-01T00:00:00",
					"bi_elib": "2018-02-02 00:00:00",
					"bi_cnp": "1840202546985",
					"adresa_strada": "Soarelui",
					"adresa_numar": "nr. 14",
					"adresa_bloc": "546",
					"adresa_scara": "sc. A",
					"adresa_etaj": "et. 2",
					"adresa_apartament": "ap. 4",
					"adresa_sector": "",
					"adresa_cod_postal": "",
					"telefon": "0730253642",
					"cod_card": "",
					"cont_card": "RO123INGB83928345",
					"id_banca": "",
					"den_banca": "Ing Bank",
					"stare_civila": "1",
					"copii_baieti": "1",
					"copii_fete": "1",
					"stud_institutie": "UAIC",
					"studii_profil": "Informatica",
					"email": "alexandru@yahoo.com",
					"web_parola": "",
					"marca": "",
					"cod_tara": "RO",
					"den_localitate": "",
					"den_judet": "",
					"cetatenie_cod": "Ro",
					"nationalitate_cod": "ro",
					"id_functie_int": "",
					"cod_functie_int": "",
					"den_functie_int": ""
				}]
}
 
Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/personal_anulare
 
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:
{
   "id_importex" : "NX20180911150146"
}

 •     Importul partenerilor
 • Importul pontajelor