Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul preturilor de vânzare a produselor


Parametrii apel procedura

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.
keep_data_on_err bit Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.
single_tran bit Importul se executa intr-o singura tranzactie.
 
Apel API pentru import preturi de vanzare produse:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/preturi_vanzare_produse
 

Import preturi de vanzare produse

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate). Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)
den_gestiune varchar(100) Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)
id_client varchar (25) Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_client sau den_client)
cif_client varchar (20) Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_client sau den_client)
den_client varchar (100) Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_client sau cif client)
idgrup_oferta int Codul intern al grupului de oferta în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)
den_grup_oferta varchar (100) Denumirea grupului de oferta (opțional dacă se specifică id_gestiune)
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)
pret_vanzare money Prețul de vânzare fără TVA in moneda facturii
pret_vanzare_tva money Prețul de vânzare cu TVA in moneda facturii
Moneda char(3) Moneda (RON, EUR) (obligatoriu, implicit RON)
tip_produs varchar(3) Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
discount_bonus decimal(5,2) Procent discount bonus
adaos_prestabilit decimal(5,2) Procent adaos prestabilit
 

Exemplu de import in format Json

{
    "parametri" :
             {
                 " id_importex" : "API20211104141925",
                 "manage_existing" : 0,
                 "single_tran" : true
             },
	"linii":[
			 {
				"id_gestiune": "",
				"den_gestiune": "MAGAZIN",
				"id_client": "",
				"cif_client": "",
				"den_client": "Nexus Media",
				"den_grup_oferta": "",
				"id_produs": "",
				"cod_produs": "",
				"den_produs": "Calculator",
				"tip_produs": "GAA",
				"cont_produs": "",
				"pret_vanzare": "2500.0000",
				"pret_vanzare_tva": "3000.0000",
				"moneda": "RON",
				"discount_bonus": "150.00",
				"adaos_prestabilit": "0.00"
			 }]
}
 
 
Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/preturi_vanzare_produse_anulare
 
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:
 
{
   "id_importex" : "NX20180911150146"
}

 •     Importul pontajelor
 • Importul produselor