Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul proceselor de diferențe inventar


Apel API pentru import procese verbale diferente inventar:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/pv_diferente_inventar
 

Import antet preces verbal diferente inventar

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate). Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
tip_document varchar (15) Tipul de document
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (opțional)
numar_document varchar (20) Numărul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)
tip_corespondent varchar (1) Tip corespondent
id_corespondent varchar (25) Codul intern al persoanei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_corespondent sau cod_corespondent)
cod_corespondent varchar (20) Codul fiscal al corespondentului (opțional dacă se specifică id_corespondent sau den_corespondent)
den_corespondent varchar (30) Denumirea persoanei (opțional dacă se specifică id_corespondent sau cod_corespondent)
id_clasificare varchar (25) Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul clasificări în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (opțional dacă se specifică den_clasificare)
den_clasificare varchar (30) Numele clasificării (opțional dacă se specifică id_clasificare).
cont_debit varchar (17) Contul de debit
cont_tva varchar (17) Contul de TVA
imputabil bit Se alege dacă este imputabil sau nu
observatii varchar(250) Observații document
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
valoare money Valoarea pentru control final
 

Import linii preces verbal diferente inventar

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numărul de lot al produsului (opțional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)
pret_vanzare_tva money Prețul de vânzare cu TVA
cota_tva_int numeric(2,0) Cota TVA intrare (opțional, implicit e preluata din nomenclator)
cota_tva_ies numeric(2,0) Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirării (opțional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (opțional)
 

Exemplu de import in format Json

{ 
     "parametri" :
               {
                 "id_importex" : "API20211104141925",
                 "single_tran" : true
               },
    "antete": [
			  {
				 "id_document": "12056",
				 "tip_document": "",
				 "serie_document": "",
				 "numar_document": "12452",
				 "data_document": "2018-01-19",
				 "id_gestiune": "6",
				 "den_gestiune": "MAGAZIN",
				 "tip_corespondent": " ",
				 "id_corespondent": "",
				 "cod_corespondent": "",
				 "den_corespondent": "Ancuta Maxim",
				 "id_clasificare": "",
				 "den_clasificare": "",
				 "cont_debit": "",
				 "cont_tva": "",
				 "imputabil": "0",
				 "observatii": "",
				 "validare": "0",
				 "valoare": "0.0000",
				 "linii": {
						 "id_document": "12056",
						 "id_produs": "",
						 "cod_produs": "",
						 "den_produs": "Paine",
						 "tip_produs": "GAA",
						 "cont_produs": "",
						 "serie_produs": "",
						 "cantitate": "1.000",
						 "pret_achizitie": "1.2000",
						 "pret_vanzare_tva": "1.5000",
						 "cota_tva_int": "9",
						 "cota_tva_ies": "9",
						 "denumire_sup": ""
				     }
	      }]
}
 
 
Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/pv_diferente_inventar_anulare
 
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:
{
   "id_importex" : "NX20180911150146"
}

 •     Importul produselor
 • Importul proceselor verbale de perisabilitate