Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul proceselor verbale de perisabilitate


Apel API pentru import procese verbale perisabilitati:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/pv_perisabilitati
 

Import antet proces verbal perisabilitati

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate). Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (opțional)
numar_document varchar (20) Numărul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)
id_salariat varchar (25) Codul intern al salariatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_salariat)
den_salariat varchar (30) Denumirea salariatului (opțional dacă se specifică id_salariat)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit)
den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit)
observatii varchar(250) Observații document
cont_debit varchar (17) Contul de debit
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
valoare money Valoarea pentru control final
id_extern_centru_profit varchar(25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
 

Import linii proces verbal perisabilitati

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numărul de lot al produsului (opțional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)
pret_vanzare_tva money Prețul de vânzare cu TVA
cota_tva_ies numeric(2,0) Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirării (opțional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (opțional)
 

Exemplu de import in format Json

{ 
    "parametri" :
    {
        "id_importex" : "API20211104141925",
        "single_tran" : true
    },
   "antete": [
    {
       "id_document": "14256",
       "serie_document": "PVPER",
       "numar_document": "4526",
       "data_document": "2018-01-19",
       "id_gestiune": "6",
       "den_gestiune": "MAGAZIN",
       "id_salariat": "",
       "den_salariat": "Palade Alexandra",
       "id_centru_profit": "",
       "den_centru_profit": "",
       "observatii": "",
       "cont_debit": "",
       "validare": "0",
       "valoare": "0.0000",
       "linii": [         
        {
             "id_document": "14256",
             "id_produs": "",
             "cod_produs": "",
             "den_produs": "Calculator",
             "tip_produs": "GAA",
             "cont_produs": "",
             "serie_produs": "",
             "cantitate": "2.000",
             "pret_achizitie": "2500.0000",
             "pret_vanzare_tva": "6000.0000",
             "cota_tva_ies": "19",
             "denumire_sup": ""
          }]
     }]
}
 
 
Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/pv_perisabilitati_anulare
 
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:
 
{
   "id_importex" : "NX20180911150146"
}

 •     Importul proceselor de diferențe inventar
 • Creare cont API