Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul proceselor verbale de perisabilitate


Parametri apel procedura

Apel API pentru import procese verbale perisabilitati:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/pv_perisabilitati

 

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate).
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului.
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date.

 

Import antet proces verbal perisabilități

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (opțional)
numar_document varchar (20) Numărul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)
id_salariat varchar (25) Codul intern al salariatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_salariat)
den_salariat varchar (30) Denumirea salariatului (opțional dacă se specifică id_salariat)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit)
den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit)
observatii varchar(250) Observații document
cont_debit varchar (17) Contul de debit
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
valoare money Valoarea pentru control final
id_extern_centru_profit varchar(25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)

 

Import linii proces verbal perisabilități

Câmp Tip Descriere
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numărul de lot al produsului (opțional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)
pret_vanzare_tva money Prețul de vânzare cu TVA
cota_tva_ies numeric(2,0) Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirării (opțional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (opțional)

 

Exemplu de import in format Json

{
  "parametri":{
   "id_importex":"API20211104141925",
   "single_tran":1
  },
  "antete":[
   {
     "id_document":"14256",
     "serie_document":"PVPER",
     "numar_document":"4526",
     "data_document":"2018-01-19",
     "id_gestiune":"6",
     "den_gestiune":"MAGAZIN",
     "id_salariat":"",
     "den_salariat":"Palade Alexandra",
     "id_centru_profit":"",
     "den_centru_profit":"",
     "observatii":"",
     "cont_debit":"",
     "validare":"0",
     "valoare":"0.0000",
     "linii":[
      {
        "id_produs":"",
        "cod_produs":"",
        "den_produs":"Calculator",
        "tip_produs":"GAA",
        "cont_produs":"",
        "serie_produs":"",
        "cantitate":"2.000",
        "pret_achizitie":"2500.0000",
        "pret_vanzare_tva":"6000.0000",
        "cota_tva_ies":"19",
        "denumire_sup":""
      }
     ]
   }
  ]
}

 

Anulare import

Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/pv_perisabilitati_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{
   "id_importex" : "API20211104141925",
   "id_document" : "5564555"
}

 •     Importul proceselor de diferențe inventar
 • Importul rețetelor de producție