Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Inițializarea soldurilor partenerilor


Inițializarea soldurilor partenerilor (aferente în principal conturilor 4111 - Clienți, 401/404 - Furnizori) este unul din primii pași ce trebuie să îi efectuăm atunci când începem să preluăm în NexusERP o societate care a avut anterior activitate.
 
 

Deschidere conturi B.V. (balanța de verificare)

 
După importul partenerilor în sistem, vom trece la importul efectiv al soldurilor. Această operațiune se efectuează în cadrul modulului Contabilitate financiară -> Deschidere conturi B.V.
Aici vom adăuga o înregistrare aferentă contului 4111, utilizând comanda Adaug din meniul de sus al modulului.
Adăugarea facturilor în sold se poate face atât manual, cât și automat (prin import din fișiere excel).
Pentru importul soldurilor (clienți și furnizori) din fișiere excel putem vizualiza urmatoarele articole:
 
În continuare vom prezenta adăugarea manuală a facturilor în sold.
 
 
Dacă există rulaje/solduri atât în LEI cât și în alte valute, este obligatorie înregistrarea acestora pe linii diferite ale contului 4111 (câte o linie pentru fiecare tip de valută).
 
Dacă dorim să avem o balanță de verificare completă, cu solduri inițiale și rulaje cumulate corecte pe fiecare partener în parte, recomandăm înregistrarea separata a sumelor astfel:
 • o linie să conțină sumele încă în sold la data începerii lucrului în NexusERP - cu defalcare pe fiecare factură în parte (indiferent dacă suma provine din soldul anului anterior sau rulajul anului curent);
 • o altă linie să conțină rulajele perioadei cuprinse de la începutul anului până la data începerii lucrului în NexusERP (Rulaje cumulate debitoare/creditoare ) - cu defalcare pe fiecare partener în parte (pe total partener, nu e nevoie de defalcare pe fiecare document). Sumele de pe această linie NU reprezintă solduri la data începerii operării în NexusERP. Sumele reprezintă sume facturate (Rulaj cumulat debitor) și încasate (Rulaj cumulat creditor).
 • o altă linie să conțină soldurile valorice pe fiecare partener în parte (nu pe fiecare document) de la începutul perioadei, ce au fost stinse în cursul anului până la data începerii lucrului in Nexus ERP. Sumele de pe această linie NU reprezintă solduri la data începerii operării în NexusERP.
 
 

Introducerea sumelor de tip SOLDURI la data începerii operării în NexusERP (introducere manuală)

 
Pentru a putea avea o evidență corectă a soldurilor partenerilor, sumele ce reprezintă solduri trebuie să le introducem cu următoarele informații, pe fiecare document în parte:
 • Analitic intern: Partener
 • Partenerul în cauză
 • Sold inițial debit: dacă suma reprezintă o factură din anul anterior
 • Rulaj cumulat debit: dacă suma reprezintă o factură din cursul anului curent
 • Serie document: seria facturii
 • Nr document: numărul facturii
 • Data document: data facturii
 • TVA incasare: se bifează DOAR dacă documentul respectiv a fost emis sub incidența regimului TVA încasare (nu are importanță regimul actual al societății în această privință, ci regimul de la data emiterii facturii)
 • Curs valutar: pentru facturile in LEI completăm cu valoarea 1, pentru cele în valută vom completa cursul de reevaluare din luna precedentă de lucru (ultima reevaluare)
 • Cota TVA: se completează astfel:
  • pentru facturile având regimul TVA la încasare se completează cu cota aferentă de pe factură (astfel încât la încasarea facturii, exigibilizarea TVA-ului să fie făcută cu valoarea aferentă cotei de TVA)
  • pentru facturile în LEI - putem lăsa cota implicită de 19% (nu are importanță cota, dacă factura nu este sub regimul TVA la încasare)
  • pentru facturile în alte valute - completăm cota TVA = 0 (zero)
 
Inițializarea soldurilor partenerilor
 
 
După adaugarea tuturor facturilor, fereastra reprezentând aceste sume va arăta astfel:
 
Inițializarea soldurilor partenerilor
 
Observăm ca soldul inițial debitor completat în antetul documentului este format din doua facturi aferente a doi parteneri diferiți. Iar rulajul cumulat debitor este format din două facturi ale aceluiași partener.
 
Odată create aceste linii, în Nexus se creează documente de tip facturi client, în sesiunile respective (data facturilor), astfel încât în momentul încasărilor, acestea să poată fi repartizate.
 
Importul facturilor de clienti in sold
 
 
 

Introducerea sumelor de tip RULAJE (introducere manuală)

 
Aceste sume le introducem în cazul în care dorim sa avem o evidență clară, conform cu realitatea, a balanței de verificare contabilă.
!!! Atentie, aceste sume nu se regăsesc în cadrul soldurilor ca și documente la începutul lucrului în NexusERP.
 
Pentru introducerea acestora, recomandăm crearea unei linii 4111 in modulul Deschidere B.V., separată de cea cu soldurile reprezentând facturi.
 
Putem avea în această situație următoarele cazuri:
 • sume ce se aflau în sold la începutul anului, dar au fost stinse pe parcurs, până la începerea lucrului în Nexus
În acest caz, vom introduce sumele atât pe Sold inițial, pe fiecare partener în parte, cât și pe Rulaje Creditoare (ce reprezintă încasări) : pe total, nu defalcat pe facturi, deci vom completa doar câmpurile Sold initial/Rulaj creditor și partenerul aferent.
NU vom completa astfel câmpurile numar document și dată document, astfel încât nu se vor crea facturi în sesiunile anterioare.
 • sume ce reprezintă vânzări în cursul anului ce au fost încasate: în acest caz vom introduce sumele pe Rulaj Debitor, pe fiecare partener în parte, cât și pe Rulaj Creditor (tot fără numar și dată document).
 
Inițializarea soldurilor partenerilor
 
 

Introducerea sumelor în valută

 
Facturile în valută se preiau pe același principiu descris mai sus pentru facturile in RON, cu cateva specificații:
 • se păstrează regulile de adăugare a soldurilor inițiale și a rulajelor cumulate (pentru sumele existente în sold se adaugă înregistrări cu număr si dată document; pentru sumele ce nu se mai află în sold la data preluării se adaugă inregistrări valorice, pe total partener);
 • se creează câte o linie 4111 pentru fiecare valută în parte (EUR, USD, CHF, GBP etc), completând informațiile in valuta respectivă (indiferent că introducem facturi în sold sau rulaje);
 
ATENȚIE! Fiecărei linii 4111 în valută îi va corespunde o linie cu sumele corespondente in RON.
 
De exemplu, în imaginea de mai jos am introdus ca sold inițial suma de 4500 EUR și suma de 5000 EUR ca rulaj debitor. Ambele sume sunt incă în sold la data începerii operării în Nexus:
 
Inițializarea soldurilor partenerilor
 
Așadar am introdus următoarele informații aferente fiecărui document:
 • partenerul
 • sold inițial/rulaj debitor (suma existentă în sold)
 • număr document
 • dată document
 • curs valutar (cursul facturii)
 • cota TVA: punem cota zero tot timpul
 
Inițializarea soldurilor partenerilor
 
Concomitent cu aceste sume în EURO, vom crea încă o linie cu 4111, valuta Leu românesc, cu sumele în lei aferente contravalorilor introduse în EURO.
Conform imaginii prezentate mai sus, vom introduce:
 • contravaloarea sumei de 4500 euro pe partenerul ITALY CLIENT (sold inițial) - la cursul de la 31.12.2020 (fiind sold inițial)
 • contravaloarea sumei de 5000 euro pe rulaj cumulat debitor pe partenerul GERMANY SUPPLIER - la cursul valutar la care s-a făcut ultima reevaluare (luna anterioară primei luni de operare în Nexus).
 
Inițializarea soldurilor partenerilor
 
 

Transmitere sume în balanța de verificare

 
Odată introduse toate sumele aferente contului 4111, pentru a urmări situația partenerilor in balanța de verificare si fișele de parteneri, trebuie să apelăm asistentul Actualizare din meniul de sus al modulului Deschidere B.V.
Acest asistent are dublu rol: de a transmite sumele in RON in balanța de verificare ( Actualizare B.V) și sumele in valută în modulul Conturi devize ( Actualizare C.D).
 
 

Inițializare solduri furnizori

 
Inițializarea soldurilor furnizorilor se realizează în același mod ca și soldurile clienților, diferind contul contabil (401/404 în locul contului 4111).

 •     Inițializarea balanţei de verificare
 • Cerinţe hardware