Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Adăugarea facturilor de la furnizori interni


Adăugare factură achiziție internă

 
Adăugarea unei facturi de intrare în moneda Leu românesc, de la furnizor intern, se efectuează din Intrări - modulul Facturi furnizori în mai multe moduri: prin apelarea butonului Adaug, folosind tasta Insert sau utilizând un model definit anterior.
Mai jos prezentăm modul de adăugare prin apelarea butonului Adaug, pentru modele accesați link-ul click aici
 
Adaugarea facturilor de la furnizori interni
 
În același mod vom putea adăuga și alte documente: bon fiscal, aviz marfă, borderou achiziție, borderou achiziție deșeuri, borderou achiziție cereale, poliță de asigurare, bon predare, bon maciniș, chitanță, contract, factură simplificată, scrisoare de trăsură, adresă, fișă de carnet agricol, alte documente.
 
În fereastra deschisă vom completa datele de antet și liniile din factură.
 
În antet vom completa obligatoriu tipul de document, seria, numărul și dată documentului, gestiunea în care vor fi încărcate stocurile sau vor fi alocate serviciile, numele furnizorului, contul contabil pentru evidența contabilă, termenul de plată. În funcție de furnizorul selectat se va activa sau nu opțiunea de TVA la încasare.
 
Pentru a ușura activitatea utilizatorului, câmpurile din antet pot fi configurate astfel încât unele vor fi sau dimpotrivă nu vor fi afișate la operare, blocate la adăugare sau modificare, sau marcate ca fiind obligatorii la completare. Aceste setări se efectuează din rotița din dreapta sus cum privim monitorul, accesând Modifică fereastra curentă, urmând ca în fereastra care se deschide să bifam câmpurile dorite.
 
Adăugarea facturilor de la furnizori interni
 
Adăugarea liniilor în factură o vom efectua prin apelarea butonului Adaug din bara de acțiuni.
 
Adaugarea facturilor de la furnizori interni
 
Pentru eficientizarea operării documentelor, adăugarea liniilor în factură se poate efectua din mai multe tipuri de documente introduse anterior în aplicație, astfel: articol, comandă furnizor, NIR, alte facturi, aviz, contract aprovizionare, stoc, PV intrări în custodie, import prin fișier Excel.
 
Acțiunea de adăugare factură internă se finalizează cu acționarea butonului Validez din bara de acțiuni.
 
Adaugarea facturilor de la furnizori interni
 
Mai jos vom exemplifica modul de adăugare al liniilor din articol.
 

Adăugarea liniilor în factură din articol

 
Adăugarea liniilor în factură poate fi efectuată în variantă simplificată sau în variantă avansată.
În Setări generale - Interfață - Deschidere simplificată fereastră de căutare pentru adăugare în documente vom stabili dacă la adăugarea articolului in factură, prioritară va fi varianta simplificată sau cea avansată.
 
Adaugarea facturilor de la furnizori interni
 

Adăugare articol simplificat

 
Dacă vom opta pentru adăugarea simplificată va trebui să setăm la crearea articolului, în Nomenclatoare si unelte - Bunuri si servicii Articole, pe Clasa articol contul contabil implicit.
 
Adaugarea facturilor de la furnizori interni
 
Pentru adăugarea articolului în factură vom apela Adaug din bara de acțiuni si implicit varianta simplificată va fi prima opțiune.
 
Adaugarea facturilor de la furnizori interni
 
În fereasta deschisă vom cauta articolul in nomenclator după denumirea sau codul extern și vom specifica cantitatea, iar prin butonul Salvez linia va fi inserată în factură.
 
Adaugarea facturilor de la furnizori interni
 

Adăugare articol avansat

 
Pentru adăugarea unui articol avansat în factură vom merge în bara de acțiuni pe butonul Adaug.
In fereastra de căutare deschisă stabilim contul pe care dorim să facem înregistrarea, ulterior continuăm identificarea pe baza codului extern, a denumirii, a unei serii sau a unui alt cod de selecție. Din fereastra deschisă vom alege articolul dorit și apoi salvăm.
 
Adaugarea facturilor de la furnizori interni
 
Detaliile aferente liniei din factură vor fi specificate în noua fereastră deschisă, mai exact:
-cantitatea;
-prețul unitar achiziție;
-centrul de profit;
-proiect, dacă achiziția este aferentă unui proiect;
-comanda client in cazul în care achiziția este survenită în urma unei comenzi de client;
-vehicul și foaie de parcurs;
-explicații suplimentare care ar fi de ajutor la o vizualizare ulterioară;
-locul prestării în România (da/nu) în cazul articolelor de tip serviciu.
 
Adaugarea facturilor de la furnizori interni
 

Selecție opțiuni factură

 
În tabul Opțiuni vom putea efectua diferite selecții utile pentru activitatea utilizatorilor, dar și pentru conexiunile cu alte documente.
 
Adăugarea facturilor de la furnizori interni
 
Astfel, în Data emitere vom trece data notată pe factură, care poate fi diferită de cea cu care a fost înregistrată în program, în cazul în care documentul a ajuns mai târziu, iar închiderea contabilă se efectuase. Completarea acestui câmp este necesară pentru preluarea corectă în declarația D394.
Selecția efectuată în câmpul Cu drept deducere are efect asupra deductibilității TVA (DA- cu drept de deducere, NU-fără drept de deucere). În cazul în care se utilizează prorată de duducere a TVA, adică la calculul TVA, doar un anumit procent din valoarea TVA rezultat din facturile de achiziție este deductibil, atunci va trebui selectat (DA/NU).
De asemenea, din tabul Opțiuni vom stabili dacă pentru respectiva factură dorim să se intocmească NIR, bifând Creez NIR la factură, vom trece numărul și data acestuia. În cazul în care nu vom bifa această opțiune, în momentul în care vom apela butonul Creez NIR antet pe ecran va aparea atenționarea:
Pentru documentul curent nu se creeaza NIR.
 
În cazul în care vom opera o achiziție de bunuri în regim de consignație vom bifa Cumpărări produse din consignație pentru a se calcula TVA-ul la marjă și nu în mod obișnuit.
Dacă adăugăm o factură de la un comisionar, de exemplu, cu care avem încheiat un contrat pentru ca acesta să emită facturi în numele nostru, atunci vom bifa Factură emisă în numele furnizorului.
Pentru situația în care avem pe același document o pozitie cu taxare inversă (lemn, construcții) și o poziție cu TVA atunci vom opera in program două facturi. Pentru a nu se dubla numărul în declarația D394 în câmpul Număr facturi atunci vom bifa Nu includ documentul în câmpul Nr facturi din declarația 394.
Repartizarea plați pe linie de document este utilă pentru a putea urmari încasarile pe diversele tipuri de articol din cadrul facturii, mai ales când cota TVA a acestora este diferită, ca în cazul facturilor care contin atat chiria spațiului cât și utilitățile refacturate (cota TVA pentru chirie este 19% iar pentru apa potabilă este 9%). Această opțiune se va activa automat dacă factura e cu tva la încasare.
 

Generare tranșe de plată

 
În tabul Plata vom putea avea o evidență a tranșelor de plată dintr-un contract. Din câmpul Număr tranșe plată vom genera ratele conform datelor contractuale. Vom selecta de asemenea numărul și data contractului precum și devizul pentru plată.
 
Adăugarea facturilor de la furnizori interni
 
În tab-ul Cântăriri prin WMS vom avea produsele cântărite, disponibile pentru facturare din modulul WMS stoc depozit.
 

Informații pentru Intrastat

 
În tabul Intrastat vom completa informațiile care vor fi preluate ulterior în declarația Intrastat.
Astfel, aici vom completa din listele derulante de la fiecare paragraf: țara de expediere, natura tranzacției, termeni de livrare și mod de transport.
 
Adăugarea facturilor de la furnizori interni
 

Linkuri

 
În tabul Linkuri putem adăuga diferite atașamente, activități, averizări sau aprobări. Practic in Atașamente putem adăuga imagini și documente, de exemplu dacă dorim să atașăm facturii un manual de utilizare sau un certificat de garanție, îl vom prelua din fișierul unde este stocat și îl vom adăuga facturii.
 
Adăugarea facturilor de la furnizori interni
 
De asemenea, în Log-ul de operare vom avea o avidență a tuturor operațiunilor care s-au efectuat asupra documentului (modificare validare/devalidare etc).
 
În lista de facturi, vizibilă în Facturi furnizori, documentele sunt evidențiate cu statusul curent (încasat/neîncasat), indiferent de sesiunea de program pe care suntem poziționați.

  •     Câmpuri disponibile
  • Adaugarea facturilor de la furnizori externi