Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Bonuri fiscale - Prezentare interfață


Bonuri fiscale

Urmarirea bonurilor fiscale operate prin intermediul modulului de Retail, preluarea bonurilor fiscale inregistrate pe o anumita gestiune, asistent descarcare bonuri nescazute, generare factura aferenta unui bon sau mai multor bonuri fiscale, statistica vanzari, statistica promotii.

Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Schimb, Data doc., Nr. doc., Nr. casa, Client, Casier, Valoare, Zet, Gestiune, Anul si luna, ID, Data si ora creare bon, Infocod, Serie factura, Data facturii, Valid, Anulat, Data modificarii, Sursa, Baza de impozitare TVA, T.V.A., Agent, Punct de lucru, Interfata, PL Masa, ID Masa, PL Client, ID Client, PL Gestiune, ID Gestiune, ID carnet factura, Numar factura, PL Delegat, ID Delegat, PL Agent, ID Agent, PL Adresa livrare, ID Adresa livrare, Corectie, Observatii, Masa, Salon, Denumire adresa de livrare, Delegat, PL Societate, Bon printat, Articol nedescarcat, Data creare bon, Ora operare bon, Numar bonuri, In curs de aprobare, Serie aviz, Numar aviz, User modificare, Id importex, Id extern, Nr. nota, Adresa de livrare, Referrer, Telefon (Adresa livrare), Moduri de plata (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Data creare bon, Ora operare bon, Client, User modificare, Casier, Nr. casa, Data doc., Gestiune, Zet, Agent (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Schimb, Client, Gestiune, Agent, Casier (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
  • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
  • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
  • Adaug - Adauga un articol nou
  • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
  • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
  • Import - Se deschide procedura de import a datelor dintr-un fisier Excel.
  • Export - Se deschide procedura de export a datelor
  • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
  • Anulez - Anulez document curent
  • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
  • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
  • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
  • Import fisier - Deschide una din procedurile de import din meniul asociat.
  • Transfer date - Deschide una din procedurile de transfer date din meniul asociat.
  • Asistenta - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
  • Inchid - Inchid fereastra curenta


    Configurari

  • Repartizare disc. general pe linii - Repartizare automata discount general pe liniile bonului fiscal.
    Bifat: Repartizeaza automat, la validare, discount-ul general de pe bon asupra liniilor in functie de ponderea valorii liniei in valoarea totala.
    Debifat: Nu se repartizeaza discount-ul general.
    Implicit: Debifat
  • Cauta in stoc produse cu reteta - Verifica existenta in stoc a produselor cu reteta.
    Bifat: Cauta cantitatea de pe stoc pentru produsele cu reteta.
    Debifat: Nu se verifica stocul.
    Implicit: Debifat
  • Stergere automata comanda bucatarie - Stergere automata comanda bucatarie la stergerea produselor de pe bon.
    Bifat: Se sterge comanda de bucatarie asociata produselor de pe bon.
    Debifat: Comanda de bucatarie nu va fi stearsa la stergerea produselor de pe bon.
    Implicit Bifat.
  • Articole bonuri fiscale - Deschide fereastra de setari cu privire la produsele utilizate pe liniile bonurilor fiscale pentru fiecare cota in parte. Se utilizeaza atat in cadrul asistentilor de import vanzari, cat si in cadrul asistentilor de adaugare simplificata a bonurilor.
  • Document inchidere fiscala - Documentul preferat la inchidere fiscala, Monetar sau Raport fiscal.
    Implicit: Raport fiscal
  • Gen. monetare cu CP de pe articole - Generare monetare pe centre de profit.
    Bifat: Generarea monetarelor se va face utilizand centrele de profit setate pe fiecare articol in nomenclatorul de bunuri si servicii - Articole.
    Debifat: Nu se asociaza centrul de profit de pe articol la generarea monetarelor.
    Implicit: Debifat
  • Import intr-o singura tranzactie - Mod realizare import documente.
    Bifat: Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intr-o singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare.
    Debifat: Se deschide cate o tranzactie pentru fiecare document.
    Implicit: Debifat
  • Cont consumabile produse - Contul asociat produselor consumabile la adaugarea BCM din bon fiscal.
  • Cont consumabile produse carburanti - Contul asociat produselor consumabile - carburanti la adaugarea BCM din bon fiscal (codul extern al produselor de acest tip incepe cu OIL).
  • Transfer automat in MA - Creare NTC pentru produsele care sunt transferate automat in alt cont.
    Bifat: Transfer automat in contul de marfa cu amanuntul.
    DebifatProdusele nu sunt transferate pe un cont nou.
    Implicit: Debifat
  • Cont sursa transfer automat - Cont sursa pentru transferul la marfa cu amanuntul, utilizat concomitent cu setarea Transfer automat in MA.
    Implicit: GAA (Marfuri cu amanuntul)
  • Gestiune transfer automat - Gestiune sursa pentru transfer automat, utilizata concomitent cu setarea Transfer automat in MA.
  • Creeaza un NTC la fiecare bon - Creeaza cate o nota de transfer la fiecare bon fiscal, validand de fiecare data documentul generat.
    Bifat: Se va genera nota de transfer la fiecare bon fiscal.
    Debifat: Se va crea o singura nota de transfer.
    Implicit: Debifat
  • Mod descarcare stoc existent - Modul de descarcare a stocului la salvarea articolului pe bon.
    In limita stocului: Descarca articolul de pe stoc in limita stocului disponibil.
    Forteaza descarcarea: Programul va descarca articolul din stoc chiar daca stocul devine negativ.
    Fara descarcare: Stocul existent este pastrat, iar articolele raman nedescarcate.
    Implicit: In limita stocului.
  • Creeaza BCM pentru servicii cu reteta - Creeaza bonuri de consum materiale conform retetelor asociate serviciilor vandute.
    Bifat: Se genereaza bon de consum materiale pentru serviciile nescazute.
    Debifat: Nu se va genera consumul serviciilor cu reteta.
    Implicit: Debifat
  • Creeaza un BCM la fiecare bon - Creeaza cate un bon de consum materiale la fiecare bon fiscal, validand de fiecare data documentul generat.
    Bifat: Se va genera bon de consum materiale distinct la fiecare bon fiscal.
    Debifat: Se va crea un singur bon de consum materiale.
    Implicit: Debifat
  • Preluare agent in antet - Preluare automata agent la operarea documentelor.
    Fara: Agentul se va seta de catre utilizator si nu va fi preluat automat.
    Partener: Agentul se va autocompleta cu agentul comercial setat pe partener.
    Utilizator: Agentul se va autocompleta cu salariatul asociat utilizatorului.
    Implicit: Partener
  • Factura NP contract la validare - Tratare note de plata restaurant inchise prin contract la validare.
    Bifat: Creeaza factura la validare pentru notele de plata restaurant inchise prin contract fara emitere de bon fiscal.
    Debifat: Creeaza factura la bon.
    Implicit: Debifat
  • Factura detaliata nota contract client - Mod generare factura la inchiderea notei de plata cu contract client.
    Bifat: Factura generata automat la inchiderea notei de plata cu contract client va contine detalii despre produse.
    Debifat: Factura generata nu prezinta detalii cu privire la produse, ci valoarea totala a acestora.
    Implicit: Debifat
  • Permite data bon dif. de data sistem - Mod inregistrare data bon.
    Bifat: Permite inregistrarea bonurilor fiscale in data contabila diferita de data sistemului.
    Debifat: Data bonului trebuie sa fie aceeasi cu data sistemului.
    Implicit: Debifat
  • Implicit data curenta la adaugare - Mod preluare data document. Bifat:Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata). Debifat: Preia data ultimului document adaugat (daca exista) sau prima data din sesiunea curenta. Implicit: Bifat
  • Verific promotii la validare - Verificare aplicare promotii la validare.
    Bifat: La validarea documentului se verifica daca promotiile au fost aplicate.
    Debifat: Nu sunt aplicate automat promotiile la validare.
    Implicit: Debifat
  • Discount inclus in valoare - Include discount general in cadrul vanzarilor, la generarea raportului fiscal. Bifat: Se va include discount-ul general cu cont diferit fata de cele prestabilite in setari, in cazul in care acesta nu a fost inclus. Debifat: Discount-ul general nu va fi inclus la generarea raportului fiscal. Implicit: Debifat
  • Generez monetare in modulele financiare - Generare monetare la inchidere fiscala.
    Bifat: Se genereaza monetare in modulele financiare.
    Debifat: Nu se genereaza monetare.
    Implicit: Debifat
  • Client generic comanda - Clientul preluat automat la generare comanda client, ales din nomenclatorul de parteneri.
  • Aviz la inchiderea fiscala - Mod generare aviz pentru bonurile incasate cu contract client.
    Bifat: Se genereaza aviz la inchidere fiscala.
    Debifat: Se genereaza automat aviz la validare bon.
    Implicit: Debifat
  • Nr. maxim tichete de masa pe bon - Se completeaza numarul maxim de tichete de masa permis pe un bon fiscal.
    Implicit: 20
  • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
  • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
  • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
  • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
  • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
  • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)


    Rapoarte

  • Borderou bonuri
  • Incasari bonuri fiscale - toate tipurile de plata
  • Vanzari pe clienti
  • Statistica vanzari
  • Infocoduri
  • Incasari pe clase de produse
  • Raport zilnic - carburanti
  • Centralizare incasari
  • Log operare
  • Vanzari pe agenti
  • Raport lunar - carburanti
  • Nota de plata
  • Restaurant - mese deschise
  • Lista iesiri produse centralizare
  • Produse nescazute din stoc
  • Lista iesiri pe tipuri de plata
  • Centralizare incasari pe grupe
  • Aviz
  • Aviz preimprimat
  • Lista iesiri produse centralizare pe componente
  • Functii custom - Raport
  • Functii custom - Formular

    •     Prezentare interfață
    • Operare în cadrul modulului bonuri fiscale