Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Casa in lei


Modulul Casa în Lei conține evidența plăților și încasărilor prin casa în lei, a soldului și a rulajelor zilnice, cu posibilitatea întocmirii unor liste diverse, de la borderouri de bonuri fiscale, de chitanțe și diverse documente, la jurnal de casă, monetare și registru de casă, cât și evidența documentelor de încasare/plată pe analiticele contului 5311, repartizarea sumelor plătite/încasate, importul de date din alte fișiere folosind protocolul Importex.

 

La deschiderea modulului se poate alege contul:

 • 5113- Efecte de încasat,
 • 5125- Sume în curs de decontare,
 • 5311- Casa în lei,
 • 5328-Alte valori sau
 • Toate conturile.

 

Casa in lei

 

Operații în fereastra principală a modulului:

Adaug - Adaugă un articol nou, dând click pe Plată sau Încasare sau din tastatură cu Ctrl- pentru plată sau Ctrl+ pentru introducere încasare.

 

Casa in lei

 

La adăugare, apare implicit Tipul operațiunii alese, Încasare sau Plată. Dacă dorim modificarea tipului de operațiune apelăm butonul Operații din colțul de stânga-sus al ecranului și alegem Convertesc în Plată/Încasare.

Tot din butonul Operații putem să deschidem modulul de Casă în Lei (prin click sau Ctrl&Shift&Enter), să adaugăm articol nou prin copiere (Alt&C), să salvăm documentul curent si sa adăugăm articol nou Încasare/Plată, să salvăm si să închidem documentul curent.

 

Casa in lei

 

Se introduce:

- Tipul documentului operat (Chitanța, Bon Fiscal, Dispoziție de plată/încasare, Stat de plată, Factură, Foaie de vărsământ, Nota contabilă, Borderou de achiziție, Scrisoare de trăsură, Ordin de deplasare, Monetar, Raport fiscal, Foaie de retragere, Documente exceptate AMEF),

 • Seria, numărul și data documentului (seria apare implicit din carnetele de documente definite în prealabil în Nomenclatoare/Carnete),
 • Suma și procentul de TVA dacă este cazul (automat se bifează Jurnal TVA pentru a se prelua valoarea TVA în jurnalul de TVA),
 • Contul, contul de TVA,
 • Tipul de plătitor (Partener, Personal, Gestiune, Centru de profit, Nespecificat) sau de beneficiar,
 • Tipul gestiunii cu amănuntul,
 • Explicația documentului introdus.

Încasarea sau plata poate fi repartizată pe documentele de achitat sau de încasat fie prin apelarea butonului Adaug facturi din bara de sus, fie din tastatură cu tasta F2 – se deschide tabelul cu documentele de achitat sau de încasat de la partenerul respectiv, se repartizează suma integral și se alege Salvez sau tasta F12.

 

Casa in lei

 

În Date Suplimentare se introduc informații privind:

 • punctul de lucru unde poate fi folosit carnetul,
 • centrul de cheltuieli ales din nomenclatorul de centre de profit,
 • casierul ales din nomenclatorul de personal,
 • buget,
 • numărul și data comenzii asociate documentului din lista de comenzi clienți,
 • numărul de circulație al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule și utilaje,
 • conturile de gestiune debitor și creditor din balanța de gestiune,
 • conturi de ordine și evidență,
 • tipul de articol (plăți, cheltuieli, aranjamente legale, etc.),
 • articolul bugetar.

 

Casa in lei

 

Există și posibilitatea creării unui document corespondent, de exemplu la retragerea de numerar din contul bancar, când introducem foaia de retragere numerar în Casa în lei, după validare creăm documentul corespondent în Banca in Lei, prin opțiunea Document Corespondent din bara de sus a modulului.

 

Casa in lei

 

De asemenea, documentul poate fi printat direct din fereastra de adăugare, dacă este cazul.

 

Casa in lei

 

Operațiuni din cadrul meniului:

* Adaug prin copiere - adaugă un articol nou prin copierea celui pe care este fixată linia activă;

* Șterg - șterg înregistrarea curentă devalidată;

* Refresh - aduc din nou datele pe ecran;

* Deschid - deschid înregistrarea curentă;

* Asistent - deschide una din procedurile de asistență din meniul asociat (repartizare plăți salarii pe salariați și tipărire consecutivă plajă chitanțe);

* Export - se deschide procedura de export a datelor după o schemă de export salvată anterior;

* Anulez - anulez document current - operațiune ireversibilă;

* Raport rapid - previzualizare date afișate pe ecran;

* Rapoarte customizate - oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi. Noi rapoarte se configurează din Configurare Rapoarte, unde rapoartele existente pot fi modificate prin adăugarea de noi câmpuri (cu comanda Include in raport) sau prin modificarea poziției în listă cu săgețile din dreapta fiecărui câmp sau eliminarea unora din listă, redenumirea lor sau salvarea lor sub altă denumire(Salvez ca…), sau pot fi configurate coloanele listei ca dimensiune și centrare a informațiilor din fiecare coloană (Configurare Avansată Coloane), prin filtrare/ordonare/grupare sau pot fi setate anumite conturi sau adăugate diverse texte sau setați diferiți parametri pentru formatul de tipărire al listei.

 

Casa in lei

 

* Favorite - adaug în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale;

* Import – import plăți și încasări prin protocolul Importex sau anularea unei sesiuni de import Importex. În prealabil trebuie configurat un fișier pentru import din Configurez format nou, apoi se alege tipul de fișier și numele fișierului, se bifează opțiunea dorită (de continuare a importului in cazul unei erori, importă fișierul direct în baza de date, exportă rezultate în fișier XLS) și se alege Procesează sau Renunț în cazul în care se dorește acest lucru.

 

Casa in lei

 

* Închid - închid fereastra curentă.

Informațiile care apar în fereastra principală pot fi și ele configurate prin adăugarea de noi câmpuri și schimbarea ordinii lor din butonul de Configurare din partea dreaptă-sus a ecranului, de unde se pot configura coloanele modulului, liniile de detalii sau se poate opta pentru configurarea implicită din program.

 

Casa in lei

 

Coloanele modulului pot fi configurate prin adăugarea sau eliminarea unor câmpuri (selectez câmpuri și adaug sau elimin câmpurile nedorite cu x) sau prin schimbarea ordinii lor pe ecran cu butoanele săgeti.

 

Casa in lei

 

Din Configurare - Linii Detalii se configurează liniile de detalii care apar în partea de jos a ecranului pentru înregistrarea curentă. Pot fi modificate prin adăugare/eliminare câmpuri sau schimbarea ordinii lor.

 

Casa in lei

 

Prefiltrare - se pot afișa pe ecran articole dintr-un număr predefinit de zile sau doar articolele din luna curentă, doar anumite documente, doar înregistrările pe un anumit cont, un anumit beneficiar sau plătitor sau toate înregistrările, un anumit agent de vânzări sau toți.

 

Casa in lei

 

Opțiuni

* Nr.luni căutare facturi - vechimea maximă a facturilor în fereastra de repartizare (0 = fără limită);

* Modificare cont – se trec înregistrările de pe un cont eronat de casă pe contul corect (modificare pentru toate înregistrările – se trece contul vechi eronat și contul nou corect si salvăm);

* Tipărire in mod grafic – opțiune valabilă pentru toți utilizatorii societății curente;

* Curs paritate devize – din data plății, din data facturii, de pe factură, curs manual;

* Preia sold inițial an din balanța - daca e bifat, soldul inițial al anului este preluat din balanța de verificare. În caz contrar, soldul inițial este calculat doar din documente;

* Permite repartizări pe comenzi - permite repartizarea încasărilor pe comenzi ferme client;

* Implicit data curentă la adăugare - preia automat data curentă la adăugarea documentelor noi (numai dacă aceasta este în sesiunea selectată);

* Ordine repartiție automată la import fișier - ordinea facturilor aflate în sold pentru repartizarea sumelor în cadrul importului încasărilor/plăților dintr-un fișier în care repartizările nu sunt specificate (se poate alege Fără repartizare, dupa Dată document sau Data scadentă);

* Diferențe de curs la plăți/încasări favorabile/nefavorabile - se trec conturile de venituri sau cheltuieli de diferențe de curs favorabile sau nefavorabile;

* Centru de profit diferențe de curs – se alege centrul de profit pe care se trec diferențele de curs;

* Centru Profit prioritar - din gestiunea facturii, pentru generarea articolelor contabile;

* TVA 0 = sc. drept deduc. - monetarele pentru vânzările cu amănuntul pentru care tva este zero sunt incluse in jurnalul TVA ca scutite cu drept deducere;

* Import într-o singură tranzacție - importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza într-o singură tranzacție, blocând resursele necesare până la finalizare;

* Filtru facturi pe nivel 1 analitic - la repartizarea facturilor vor fi aduse documente filtrând doar după primul grup de cifre din cadrul simbolului;

* Afișează grupări în stânga - afișează grupările in tree-ul din partea stângă a modulului;

* Includ documente nevalidate sold ecran - includ documente nevalidate în calculul soldurilor afișate pe ecran;

* Deschide modulul fără a aduce înregistrările - opțiune cu efect pe întreaga societate și toți utilizatorii societății curente;

* Imprim.dep. agent SFA - imprimanta departamentală utilizată de agent pentru tipărirea chitanțelor și facturilor din SFA;

* Redimensionare automată coloane - se setează modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie prin scroll;

* Permite generarea notelor contabile - dacă nu este bifat, notele contabile nu se generează de către Nexus ERP;

* Sistem automat note contabile - generează note contabile automat la validarea documentelor;

* Nivel log operare - stabilire nivel log operare asupra documente (de bază, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare);

* Sesiune blocată la modificări - stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul în cauză;

 

Casa in lei

 

 

Avertizări - Permite generarea de avertizări. Șabloane predefinite pentru avertizări: încasari cu depășire plafon 5000 lei per client și zi, rest de repartizat, sold casa negativ zi;

Aprobări - permite generarea de aprobări (vezi utilizare Aprobări)- se pot adăuga prin copiere din predefinite Încasări/Plăți nerepartizate, Două plăți cu numerar pe aceeași factură, sau se pot adăuga aprobări noi.

 

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: +/-, Document, Nr. doc., Ziua, Beneficiar/Platitor, Suma, Cont, Explicatii, Jurnal TVA, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Cont TVA, Tva, Cont casa, Seria doc., Data doc., Agent vanzari, Centru de profit, Casier, Buget, Incasari, Plati, Suma nerepartizata, In curs de aprobare, Document corespondent, Document split TVA, Analitic punct de lucru, Punct de lucru corespondent, Id importex, Id extern, Procent TVA (vezi configurare coloane modul).

Posibilitate grupare dupa: Document, Document corespondent, Document split TVA, Data doc., Cont, Beneficiar/Platitor, Agent vanzari, Casier, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).

Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Document, Cont, Beneficiar/Platitor, Agent vanzari (vezi utilizare filtrari).

Operatii in fereastra principala a modulului:

 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Import - Import
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
 • Modele documente compuse - Modele documente compuse

 

Casa in lei


 •     Câmpuri disponibile
 • Efectuare plăți și încasări cu documente compuse