Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Citire bonuri consum materiale linii


Parametri apel procedura

Apel API Citire bonuri consum materiale linii:

http://{ip}:{port}/api/v3/read/bonuri_consum_materiale_linii

 

Câmp Tip Descriere
anlunavarchar(6)Anul si luna pentru identificarea unui lot de linii
pl_bcmsmallintPunctul de lucru al bonului de consum
id_bcmnumeric(18,0)Id-ul intern al bonului de consum
pct_lcrsmallintPunctul de lucru al liniei din bonul de consum
idnumeric(18,0)Id-ul liniei din bonul de consum
id_internvarchar(32)ID unic pentru identificarea liniei documentului, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID
id_documentvarchar(32)ID unic pentru identificarea bonului de consum materiale, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR).
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului
den_produsvarchar(30)Denumirea produsului
tip_produsvarchar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii
cont_produsvarchar(17)Contul produsului
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
pret_achizitiemoneyPretul de achizitie
umchar(8)Unitatea de masura a produsului
data_intraredateData de intrare a produsului
tip_furnizorchar(1)Tipul furnizorului (P - Partener)
id_furnizorvarchar(25)Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR)
den_furnizorvarchar(231)Denumirea furnizorului
data_expiraredateData expirarii
serie_produsvarchar(50)Nr. de lot al produsului
denumire_supvarchar(500)Denumirea suplimentara
id_foaieparcursvarchar(25)Codul intern al foii de parcurs in formatul ID(PCT_LCR)
numar_fparcursnvarchar(100)Numarul foii de parcurs
id_foaieutilajvarchar(25)Codul intern al foii de utilaj in formatul ID(PCT_LCR)
numar_f_utilajnvarchar(100)Numarul foii de utilaj
data_crearedateData crearii liniei
data_modificaredateData modificarii liniei
user_crearevarchar(50)Utilizatorul care a creat linia
user_modificarevarchar(50)Utilizatorul care a modificat linia
valoaremoneyValoarea la nivel de produs
_pl_prsmallintId-ul intern al produsului
_id_prnumeric(18,0)Punctul de lucru al produsului

 

Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

{
  "anluna": "202307",
  "id_document": "202307_1_37843",
  "id_intern": "202307_1_24393",
  "id_produs": "12(1)",
  "den_produs": "Smantana LaDorna",
  "cod_produs": "1237",
  "tip_produs": "GAA",
  "campuri": "den_produs,cantitate"
}

 •     Citire bonuri consum materiale
 • Citire lansari productie