Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Citire bonuri consum materiale


Parametri apel procedura

Apel API Citire bonuri consum materiale:

http://{ip}:{port}/api/v3/read/bonuri_consum_materiale

 

Câmp Tip Descriere
anlunavarchar(6)Anul si luna pentru identificarea unui lot de documente
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea bonului de consum, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_externvarchar(25)ID-ul extern al bonului de consum materiale, utilizat in aplicatia terta din care se importa
serie_documentvarchar(10)Seria documentului
id_carnetnumeric(18,0)Codul intern al carnetului din care este emis documentul
numar_documentvarchar(20)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR)
den_gestiunenvarchar(30)Denumirea gestiunii
id_primitorvarchar(25)Codul intern al primitorului in formatul ID(PCT_LCR)
den_primitorvarchar(201)Numele primitorului
id_centru_profitvarchar(25)Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR)
den_centru_profitnvarchar(100)Denumirea centrului de profit
id_comandavarchar(25)Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR)
date_comandavarchar(40)Informatii despre comanda de client: identificator, numar si data
numar_comandavarchar(20)Numarul comenzii de client
id_beneficiarvarchar(25)Codul intern al beneficiarului in formatul ID(PCT_LCR)
den_beneficiarnvarchar(231)Denumirea beneficiarului
id_adresavarchar(25)Codul intern al adresei in formatul ID(PCT_LCR)
den_adresanvarchar(200)Denumirea adresei
id_proiectvarchar(25)Codul intern al proiectului in formatul ID(PCT_LCR)
den_proiectvarchar(150)Denumirea proiectului
cont_db_gestchar(17)Cont gestiune DB
cont_cr_gestchar(17)Cont gestiune CR
observatiivarchar(250)Observatii
id_transportvarchar(25)Codul intern al mijlocului de transport in formatul ID(PCT_LCR)
nume_transportnvarchar(100)Numarul de inmatriculare al mijlocului de transport
cont_dbchar(17)Cont alternativ DB
tip_articoltinyintTip articol bugetar
anexachar(3)Anexa
indicator_functionalchar(17)Indicatorul functional
indicator economicchar(17)Indicatorul economic
data_livraresmalldatetimeData livrarii
numar_kmintNumarul de kilometri
id_parcelanumeric(18,0)Id-ul parcelei
id_locatievarchar(25)Codul intern al locatiei in formatul ID(PCT_LCR)
den_locatievarchar(500)Denumirea locatiei
id_lucrare_agrvarchar(25)Codul intern al lucrarii agricole in formatul ID(PCT_LCR)
den_lucrare_agrvarchar(500)Denumirea lucrarii agricole
id_prev_agzvarchar(25)Codul intern al previzionarii zootehnice in formatul ID(PCT_LCR)
den_prev_agznvarchar(100)Denumirea previzionarii zootehnice
lot_prev_agrvarchar(20)Lotul lucrarii agricole
validbitIn cazul in care valoarea este 1, atunci documentul este validat, iar daca este 0 este devalidat.
anulatbitIn cazul in care valoarea este 1, atunci documentul este anulat, iar daca este 0 acesta nu este anulat.
data_crearedateData crearii documentului
user_crearevarchar(50)Utilizatorul care a creat documentul
data_modificaredateData modificarii documentului
user_modificarevarchar(50)Utilizatorul care a modificat documentul
id_modelnumeric(18,0)Id-ul modelului in baza caruia a fost creat documentul
valoaresmallintValoarea bonului de consum
_pl_gestsmallintPunctul de lucru al gestiunii
_id_gestnumeric(18,0)Id-ul intern al gestiunii
_pl_benfsmallintPunctul de lucru al beneficiarului
_id_benfnumeric(18,0)Id-ul intern al beneficiarului
_pl_perssmallintPunctul de lucru al primitorului
_id_persnumeric(18,0)Id-ul intern al primitorului
_pl_prodsmallintPunctul de lucru al centrului de profit
_id_prodnumeric(18,0)Id-ul intern al centrului de profit

 

Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

{
  "anluna": "202307",
  "id_document": "202307_1_18967",
  "id_importex": "NX20171208125052",
  "id_extern": "34335",
  "data_document": "2023-07-06",
  "id_gestiune": "6(1)",
  "den_gestiune": "DEPOZIT",
  "id_centru_profit": "7(1)",
  "den_centru_profit": "MAGAZIN",
  "id_beneficiar": "6556(1)",
  "den_beneficiar": "Motivi Proiect SRL",
  "valid": "1",
  "id_primitor": "885689(1)",
  "den_primitor": "Popescu Maria",
  "min_data_md": "2020-04-30T14:29:23.977",
  "max_data_md": "2020-04-30T14:29:23.977",
  "campuri": "data_document,id_gestiune"
}

 •     Citire proces verbal perisabilitati linii
 • Citire bonuri consum materiale linii