Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Citire bonuri fiscale


Parametri apel procedura

Apel API Citire bonuri fiscale:

http://{ip}:{port}/api/v3/read/bonuri_fiscale

 

Câmp Tip Descriere
anlunavarchar(6)Anul si luna pentru identificarea unui lot de documente
id_documentvarchar (25)ID unic pentru identificarea bonului fiscal, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID
id_externvarchar(25)ID-ul extern al bonului fiscal, utilizat in aplicatia din care se importa.
id_importexvarchar (25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
data_bondateData bonului
zetintZet
schimbtinyintSchimb
data_documentdateData documentului
numar_documentvarchar (10)Numarul documentului
nr_casatinyintCasa
id_masavarchar(25)Codul intern al mesei in formatul ID(PCT_LCR).
masanumeric (5,0)Numarul mesei
id_clientvarchar (25)Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR).
cif_clientvarchar(20)Codul fiscal / CNP al clientului
den_clientnvarchar(200)Denumirea clientului
id_gestiunevarchar (25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR).
den_gestiunevarchar(100)Denumirea gestiunii
casiernvarchar(50)Numele casierului
serie_facturavarchar(10)Seria facturii
id_carnet_facturanumeric (18,0)Id carnet factura
numar_facturanumeric (10,0)Numarul facturii
data_facturasmalldatetimeData facturii
seria_avizvarchar(10)Seria avizului
id_carnet_aviznumeric (18,0)Id carnet aviz
numar_aviznumeric (10,0)Numar aviz
id_delegatvarchar (25)Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR).
den_delegatvarchar(100)Denumirea delegatului
id_agentvarchar (25)Codul intern al agentului de vanzari in formatul ID(PCT_LCR).
den_agentvarchar(30)Denumirea agentului
id_livrarevarchar(25)Id-ul livrarii in formatul ID(PCT_LCR).
adresa_livrarenvarchar(50)Adresa de livrare
observatiivarchar(500)Observatii document
nr_bonurismallintNumar bonuri
id_clasificarevarchar(25)Id-ul de clasificare, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID.
validbitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
_pl_gestsmallintPunctul de lucru al gestiunii
_id_gestnumeric (18,0)Id-ul gestiunii
_pl_411smallintPunctul de lucru al clientului
_id_411numeric (18,0)Id-ul clientului
_pl_dlgsmallintPunctul de lucru al delegatului
_id_dlgnumeric (18,0)Id-ul delegatului
_pl_perssmallintPunctul de lucru al agentului/ ospatarului
_id_persnumeric (18,0)Id-ul agentului/ ospatarului
_pl_livsmallintPunctul de lucru al adresei de livrare
_id_livnumeric (18,0)Id-ul adresei de livrare
campurivarchar(max)Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.
data_modificareDATETIMEReprezinta data la care a fost modificat documentul.
numar_nota_platanumeric(18,0)Reprezinta numarul notei de plata asociata bonului.
masanumeric(5,0)Reprezinta numarul de masa
loc_servirevarchar(7)Reprezinta locul in care clientul consuma produsele, avand una din valorile: "Locatie", "Livrare", "Client"

 

Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

{
  "anluna": "201910",
  "id_document": "201508_1_18967",
  "id_extern": "56555",
  "id_importex": "NX20171208125052",
  "data_bon": "2019-10-05",
  "data_document": "2019-11-06",
  "zet": "123",
  "id_client": "1987 (1)",
  "den_client": "ALFA SRL",
  "id_gestiune": "6(1)",
  "den_gestiune": "DEPOZIT",
  "casier": "ioanat",
  "id_delegat": "10(1)",
  "den_delegat": "Popescu Maria",
  "id_agent": "8(1)",
  "den_agent": "Diaconu Mircea",
  "id_livrare": "8(1)",
  "adresa_livrare": "Iasi",
  "valid": "1",
  "min_data_md": "2020-04-30T14:29:23.977",
  "max_data_md": "2021-10-28T11:21:23.690",
  "campuri": "numar_document, data_bon, zet, casier"
}

 •     Citire atribute produse
 • Citire bonuri fiscale linii