Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Citire comenzi clienti linii


Parametri apel procedura

Apel API Citire comenzi clienti linii:

http://{ip}:{port}/api/v3/read/comenzi_clienti_linii

 

Câmp Tip Descriere
anlunavarchar(6)Anul si luna pentru identificarea unui lot de documente
pl_comclismallintPunctul de lucru al comenzii de client
id_comclinumeric(18,0)Id-ul comenzii de client
id_linie_documentvarchar(32)ID unic pentru identificarea liniei comenzii de client, in formatulANLUNA_PCTLCR_ID
id_documentvarchar (32)ID unic pentru identificarea comenzii de client, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID
id_produsvarchar (25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR).
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului
den_produsvarchar (30)Denumirea produsului
tip_produsvarchar(1)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii
cont_produsvarchar(17)Contul produsului
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
cantitate_2numeric(13,3)Cantitatea suplimentara
pret_furnizormoneyPretul furnizorului
pret_vanzare_tvamoneyPretul de vanzare cu TVA in moneda facturii
pret_vanzaremoneyPretul de vanzare fara TVA in moneda facturii
discountmoneyDiscount
cota_tva_iesnumeric(2,0)Cota TVA iesire
denumire_supvarchar(500)Denumire suplimentara
discount_bonus_procnumeric(5,2)Procent discount bonus
id_promonumeric(18,0)Id-ul promotiei
cantitate_comandatanumeric(13,3)Cantitate comandata
rezervatnumeric(13,3)Cantitatea rezervata
onoratnumeric(13,3)Cantitatea onorata
campurivarchar(max)Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.
procent_discountmoneyProcent discount
data_modificaredatetimeReprezinta data ultimei modificari a documentului.
data_crearedatetimeReprezinta data la care a fost creat documentul.
serie_produsvarchar(50)Numarul de lot al produsului

 

Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

{
  "anluna": "201812",
  "id_document": "201808_54_24393",
  "id_produs": "12(1)",
  "den_produs": "Smantana LaDorna",
  "cod_produs": "1237",
  "tip_produs": "GAA",
  "cont_produs": "371 .02",
  "cantitate": "15",
  "pret_furnizor": "23.25",
  "pret_vanzare": "26.50",
  "pret_vanzare_tva": "29.50",
  "denumire_sup": "Produse lactate: Smantana",
  "min_data_md": "2022-01-01",
  "max_data_md": "2022-05-01",
  "campuri": "den_produs, pret_vanzare"
}

 •     Citire comenzi clienti
 • Citire contracte munca