Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Citire comenzi clienti


Parametri apel procedura

Apel API Citire comenzi clienti:

http://{ip}:{port}/api/v3/read/comenzi_clienti

 

Câmp Tip Descriere
anlunavarchar(6)Anul si luna pentru identificarea unui lot de documente identificat
id_documentvarchar (25)ID unic pentru identificarea documentului, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID
id_externvarchar(50)ID-ul extern al comenzii de client, utilizat in aplicatia din care se importa.
id_importexvarchar (50)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
tip_documentvarchar(15)Tipul documentului (Comanda client, Comanda interna, Deviz lucrari)
id_carnetbigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul
serie_documentvarchar(10)Seria documentului
numar_documentvarchar (20)Numarul documentului (include si sufixul acestuia)
data_documentdateData documentului
data_valabildateData de valabilitate a comenzii.
data_livraredateData livrarii
scadentasmallintNumar de zile scadente de la data documentului
monedachar(3)Moneda (RON, EUR)
id_gestiunevarchar (25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR).
den_gestiunevarchar(100)Denumirea gestiunii
id_clientvarchar (25)Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR).
den_clientvarchar(200)Denumirea clientului
id_gestiune_invarchar (25)Codul intern al gestiunii de intrare in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
den_gestiune_invarchar(30)Denumirea gestiunii de intrare
id_agentvarchar (25)Codul intern al agentului de vanzari in formatul ID(PCT_LCR).
den_agentvarchar(30)Denumirea agentului
id_delegatvarchar (25)Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR).
den_delegatvarchar(100)Denumirea delegatului
id_pregatirevarchar (25)Codul intern al salariatului insarcinat cu pregatirea comenzii in formatul ID(PCT_LCR).
den_pregatirevarchar(30)Denumirea salariatului insarcinat cu pregatirea comenzii
id_adresavarchar (25)Codul intern al adresei in formatul ID(PCT_LCR).
den_adresavarchar(100)Denumirea adresei
id_rutavarchar (25)Codul intern al rutei in formatul ID(PCT_LCR).
den_rutavarchar(100)Denumirea rutei
id_programvarchar (25)Codul intern al programului in formatul ID(PCT_LCR).
den_programvarchar(250)Denumirea programului
id_cursavarchar (25)Codul intern al cursei in formatul ID(PCT_LCR).
den_cursavarchar(100)Denumirea cursei
id_sursa_marketingvarchar (25)Codul intern al sursei de marketing in formatul ID(PCT_LCR).
den_sursa_marketingvarchar(100)Denumirea sursei de marketing
id_distribuitorvarchar (25)Codul intern al distribuitorului in formatul ID(PCT_LCR).
den_distribuitorvarchar(200)Denumirea distribuitorului
rezervarebitCu rezervare marfa pe stoc
aprobarebitComanda aprobata
taxare_inversabitComanda cu taxare inversa
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
observatiivarchar(250)Observatii document
identifvarchar(50)Identificatorul comenzii
valoaremoneyValoarea fara TVA pentru control final
stare_comandavarchar(110)Starea comenzii poate fi: Neprocesata, Onorata, Onorata partial, Ferma, Anulata si Inchisa
stare_livrarevarchar(30)Starea livrarii poate fi: Livrata, Livrata partial, Pregatita, Pregatita partial, Programata, Programata partial
avans_facturatnumeric(13,3)Avansul facturat
data_crearedateReprezinta data la care a fost creat documentul.
data_modificaredateReprezinta data la care a fost modificat documentul.
observatii_adresa_livrarenvarchar(500)Observatii referitoare la adresa de livrare
campurivarchar(max)Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.
detalii_livrarenvarchar(max)Cuprinde urmatoarele informatii legate de livrari:- denumire adresa- strada- numar strada- bloc- scara- etaj- apartament- cod_postal- localitate- judet- persoana_contact- telefon- email- observatii
observatii_adresa_livrarenvarchar(500)Observatii referitoare la adresa de livrare
valoare_cu_tvamoneyValoarea cu tva
facturinvarchar(max)Lista cu id-urile facturilor, in formatul anluna_pctclr_id, prin care s-a onorat comanda.
id_curiernumeric(18,0)Id-ul intern al curierului
nume_curiervarchar(100)Numele curierului

 

Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

{
  "anluna": "201812",
  "id_document": "201808_54_24393",
  "id_extern": "442339",
  "id_importex": "NX20171208125052",
  "tip_document": "Comanda client",
  "numar_document": "15",
  "data_document": "2018-12-27",
  "id_gestiune": "6 (1)",
  "den_gestiune": "DEPOZIT",
  "id_client": "1987 (1)",
  "den_client": "ALFA SRL",
  "id_delegat": "10(1)",
  "den_delegat": "Popescu Maria",
  "id_agent": "8(1)",
  "den_agent": "Diaconu Mircea",
  "stare": "Ferma, Inchisa",
  "valid": "1",
  "min_data_cr": "2018-12-27",
  "max_data_cr": "2019-03-21",
  "min_data_md": "2018-12-27",
  "max_data_md": "2019-03-21",
  "campuri": "numar_document , data_document, den_agent"
}

 •     Citire clasificari
 • Citire comenzi clienti linii