Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Citire comenzi furnizori


Parametri apel procedura

Apel API Citire comenzi furnizori:

http://{ip}:{port}/api/v3/read/comenzi_furnizori

 

Câmp Tip Descriere
anlunavarchar(6)Anul si luna pentru identificarea unui lot de documente
id_documentvarchar(32)ID unic pentru identificarea documentului, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
serie_documentvarchar(10)Seria documentului
numar_documentvarchar(10)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR).
den_gestiunevarchar(30)Denumirea gestiunii
id_furnizorvarchar(25)Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR).
id_agentvarchar(25)Codul intern al agentului de vanzare in formatul ID(PCT_LCR).
id_delegatvarchar(25)Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR).
id_clasificarevarchar(25)Codul intern al clasificarii in formatul ID(PCT_LCR).
id_adresa_incarcarevarchar(25)Codul intern al adresei de incarcare in formatul ID(PCT_LCR).
id_adresa_descarcarevarchar(25)Codul intern al adresei de descarcare in formatul ID(PCT_LCR).
id_proiectvarchar(25)Codul intern al proiectului in formatul ID(PCT_LCR).
id_curiernumeric(18,0)Id-ul intern al curierului.
awbvarchar(50)Numarul AWB
adresa_livrarevarchar(250)Denumire adresa de livrare
data_livraredateData livrarii
data_trimiteredateData trimitere produse
data_confirmaredateData confirmare livrare produse
data_pregatiredateData pregatire produse
data_expedieredateData expediere produse
observatiivarchar(500)Observatii
inchisbitComanda este sau nu inchisa
validarebitDocumentul este sau nu validat
anularebitDocumentul este sau nu anulat
trimisbitComanda este sau nu trimisa
trasnport_asigurat_furnizorbitTransport asigurat de catre furnizor
cod_uitvarchar(20)Codul UIT, cod unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul caruia se identifica bunurile aferente fiecarei relatii comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat
nr_remorcavarchar(20)Nr. remorca
id_punct_frontieranumeric(18,0)Id-ul punctului de trecere al frontierei
id_vamanumeric(18,0)Id-ul vamei
id_mijloc_transportvarchar(25)Id-ul mijlocului de transport
data_crearedateReprezinta data la care a fost creat documentul.
data_modificaredateReprezinta data la care a fost creat documentul.
den_furnizornvarchar(200)Denumirea furnizorului
email_furnizorvarchar(50)Adresa de email a furnizorului
cif_furnizorvarchar(20)Codul fiscal/CNP-ul furnizorului
den_proiectnvarchar(150)Denumire proiect
den_agentvarchar(100)Numele agentului de vanzari
nume_curiervarchar(100)Numele curierului
den_delegatvarchar(100)Numele delegatului
den_clasificarevarchar(30)Denumirea clasificarii
den_adresa_incarcarevarchar(200)Denumirea adresei de incarcare
den_adresa_descarcarevarchar(200)Denumirea adresei de descarcare
statusvarchar(100)Statusul comenzii
valoaremoneyValoarea fara TVA
valoare_cu_tvamoneyValoarea cu TVA
semnificatie_ptfnvarchar(500)Numele punctului de trecere a frontierei
semnificatie_vamanvarchar(500)Numele vamei
_pl_gestsmallintPunctul de lucru al gestiunii
_id_gestnumeric(18,0)Id-ul intern al gestiunii
_pl_furnsmallintPunctul de lucru al furnizorului
_id_furnnumeric(18,0)Id-ul intern al furnizorului
_pl_clssmallintPunctul de lucru al clasificarii
_id_clsnumeric(18,0)Id-ul intern al clasificarii
_pl_perssmallintPunctul de lucru al agentului de vanzare
_id_persnumeric(18,0)Id-ul intern al agentului de vanzare
_pl_adrincsmallintPunctul de lucru al adresei de incarcare
_id_adrincnumeric(18,0)Id-ul intern al adresei de incarcare
_pl_livsmallintPunctul de lucru al adresei de descarcare
_id_livnumeric(18,0)Id-ul intern al adresei de descarcare

 

Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

{
  "anluna": "201812",
  "id_document": "201808_54_24393",
  "id_importex": "NX20171208125052",
  "numar_document": "15",
  "data_document": "2022-12-27",
  "id_gestiune": "6 (1)",
  "den_gestiune": "DEPOZIT",
  "id_furnizor": "1987 (1)",
  "cif_furnizor": "655889",
  "den_furnizor": "ALFA SRL",
  "id_clasificare": "8(1)",
  "den_clasificare": "Facturi",
  "id_agent": "545(1)",
  "id_extern_agent": "65656654",
  "den_agent": "Popescu Mircea",
  "valid": "1",
  "anulat": "0",
  "min_data_cr": "2018-12-27",
  "max_data_cr": "2019-03-21",
  "min_data_md": "2018-12-27",
  "max_data_md": "2019-03-21",
  "campuri": "numar_document, data_document"
}

 •     Citire personal
 • Citire comenzi furnizori linii