Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Citire facturi clienti


Parametri apel procedura

Apel API Citire facturi clienti:

http://{ip}:{port}/api/v1/read/facturi_clienti

 

Câmp Tip Descriere
id_importexvarchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
anlunachar(6) Anul si luna pentru identificarea unui lot de documente
id_documentvarchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate)
tip_document char (15) Tipul documentului (Factura, Factura externa, Fact. Ext. cu TVA)
id_carnetbigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul
serie_document varchar(10) Seria documentului
numar_documentvarchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
monedachar(3) Moneda (RON, EUR)
curs money Cursul valutar (1.00 pentru RON)
id_gestiunevarchar(25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR).
den_gestiune varchar (100) Denumirea gestiunii
cont_debitchar(17) Cont debit. Poate fi de forma 4111.1, programul corectand automat formatul
id_client varchar(25) Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR).
part_localitatenvarchar(200) Localitate partener
part_judet nvarchar(200) Judetul din care este partenerul
cif_clientvarchar(20) Codul fiscal / CNP al clientului
den_client nvarchar(200) Denumirea clientului
id_delegatvarchar(25) Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR).
den_delegat nvarchar(100) Denumirea delegatului
id_agentvarchar(25) Codul intern al agentului de vanzari in formatul ID(PCT_LCR).
den_agent varchar(30) Denumirea agentului de vanzari
id_facturistvarchar(25) Codul facturistului in formatul ID(PCT_LCR).
den_facturist varchar(30) Denumirea facturistului
id_clasificarevarchar(25) Id-ul de clasificare, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID.
den_clasificare varchar(30) Numele clasificarii
den_adresanvarchar(50) Denumirea adresei
id_transport varchar(25) Codul intern al transportului in formatul ID(PCT_LCR).
data_limdate Data la care se incaseaza factura
observatii varchar(650) Observatii document
observatii_printvarchar(1000) Observatii print
livrat_afara_ro bit Livrat in afara Romaniei
taxare_inversabit Factura cu taxare inversa
valoare money Valoarea fara TVA
validarebit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
anulare bit Se va anula sau nu documentul dupa salvare
nume_functiavarchar(180) Functia interna a agentului de vanzare
id_documentvarchar(25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produsvarchar(25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR).
cod_produschar(20) Codul de bare al produsului
den_produsnvarchar(110) Denumirea produsului
tip_produsvarchar(1) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii
cont_produsvarchar(17) Contul produsului
cantitatenumeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitiemoney Pretul de achizitie
pret_vanzaremoney Pretul de vanzare fara TVA in moneda facturii
pret_vanzare_tvamoney Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii
cota_tva_iesnumeric(2,0) Cota TVA iesire
data_expiraredate Data expirarii
denumire_supvarchar(500) Denumire suplimentara
id_centru_profitvarchar(25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR).
den_centru_profitnvarchar(100) Denumirea centrului de profit
numar_autonvarchar(100) Numar de inmatriculare autovehicul
id_avizvarchar(25) Codul intern al avizului in formatul ID(PCT_LCR).
serie_avizvarchar(10) Serie aviz insotire marfa din care se factureaza
numar_aviznumeric (10,0) Numar aviz insotire marfa din care se factureaza
data_avizsmalldatetime Data aviz insotire marfa din care se factureaza
id_comandavarchar(25) Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR).
serie_comandavarchar(10) Seria/numarul comenzii
numar_comandanumeric(10,0) Numarul comenzii
data_comandasmalldatetime Data comenzii
corectie_tvamoney Corectie TVA
data_cr date Reprezinta data la care a fost creat documentul.
data_mddate Reprezinta data la care a fost creat documentul.
tip_nom char(1) Pentru tip produs utilizati una din variantele:
N = Produs obisnuit (marfa cu amanuntul, marfa cu ridicata… etc.)
P = Cheltuieli ( achizitii de servicii, produse inregistrate direct pe cheltuieli … etc)
S = Servici oferite (servicii proprii vandute catre client)
W = Discounturi oferite
X = Discounturi primate
M = Imobilizari

 

Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

{
  "anluna":"201807",
  "tip_document":"Factura",
  "id_gestiune":"6(1)",
  "den_gestiune":"DEPOZIT",
  "id_client":"10(1)",
  "cif_client":"15609860",
  "den_client":"MEDSOFT GROUP SRL",
  "id_delegat":"8(1)",
  "den_delegat":"Popescu Maria",
  "id_agent":"9(1)",
  "den_agent":"Diaconu Mircea",
  "id_clasificare":"4(1)",
  "den_clasificare":"WebApps",
  "data_lim":"2018-07-12",
  "nume_functia":"Programator .NET",
  "id_produs":"10(1)",
  "cod_produs":"0000000000031",
  "den_produs":"Parfum Love Story",
  "id_comanda":"15(1)",
  "data_cr":"2018-07-12",
  "data_md":"2018-07-12",
  "valid":"1",
  "anulat":"0"
}

 •     Citire clasificari
 • Citire comenzi clienti