Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Citire facturi clienti


Parametri apel procedura

Apel API Citire facturi clienti:

http://{ip}:{port}/api/v2/read/facturi_clienti

 

Câmp Tip Descriere
anluna varchar(6) Anul si luna pentru identificarea unui lot de documente identificat
id_document varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate)
id_extern varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
tip_document varchar(15) Tipul documentului (Factura, Factura externa, Fact. Ext. cu TVA) (optional, implicit Factura)
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul
serie_document varchar(10) Seria documentului
numar_document varchar (10) Numarul documentului
data_document date Data documentului
moneda char(3) Moneda (RON, EUR)
curs money Cursul valutar (1.00 pentru RON)
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR).
den_gestiune varchar(100) Denumirea gestiunii
cont_debit char(17) Cont debit. Poate fi de forma 4111.1, programul corectand automat formatul
id_client varchar (25) Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR).
part_localitate nvarchar(200) Localitate partener
part_judet nvarchar(200) Judetul din care este partenerul
cif_client varchar(20) Codul fiscal / CNP al clientului
den_client nvarchar(200) Denumirea clientului
id_delegat varchar (25) Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR).
den_delegat varchar(100) Denumirea delegatului
id_agent varchar (25) Codul intern al agentului de vanzari in formatul ID(PCT_LCR).
den_agent varchar(30) Denumirea agentului
id_facturist varchar(25) Codul facturistului in formatul ID(PCT_LCR).
den_facturist varchar(30) Denumirea facturistului
id_clasificare_partener varchar(25) Id-ul de clasificare al partenerului, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID.
den_clasificare_partener varchar(30) Numele clasificarii partenerului
id_clasificare varchar(25) Id-ul de clasificare, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID.
den_clasificare varchar(30) Numele clasificarii
den_adresa varchar(100) Denumirea adresei
id_transport varchar(25) Codul intern al transportului in formatul ID(PCT_LCR).
zona_comerciala varchar(50) Zona comerciala a partenerului
data_lim date Data la care se incaseaza factura
observatii varchar(650) Observatii document
observatii_print varchar(1000) Observatii print
livrat_afara_ro bit Livrat in afara Romaniei
taxare_inversa bit Factura cu taxare inversa
valoare money Valoarea fara TVA
valoare_cu_tva numeric(15,2) Valoare cu TVA
valoare_incasata numeric(15,2) Valoare incasata
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
anulare bit Se va anula sau nu documentul dupa salvare
nume_functia varchar(180) Functia interna a agentului de vanzare
data_cr date Reprezinta data la care a fost creat documentul.
data_md date Reprezinta data la care a fost modificat documentul.
id_arhiva_factura numeric(18,0) Id-ul arhivei facturii

 

Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

{
  "anluna":"201812",
  "id_intern":"201808_54_24393",
  "id_extern":"442339",
  "id_importex":"NX20171208125052",
  "tip_document":"Factura",
  "numar_document":"15",
  "data_document":"2018-12-27",
  "id_gestiune":"6 (1)",
  "den_gestiune":"DEPOZIT",
  "id_client":"1987 (1)",
  "den_client":"ALFA SRL",
  "id_delegat":"10(1)",
  "den_delegat":"Popescu Maria",
  "id_agent":"8(1)",
  "den_agent":"Diaconu Mircea",
  "id_clasificare":"8(1)",
  "den_clasificare":"Facturi",
  "id_clasificare_partener":"9(1)",
  "den_clasificare_partener":"Parteneri incerti",
  "data_lim":"2019-03-31",
  "nume_functia":"Programator",
  "valid":"1",
  "min_data_cr":"2018-12-27",
  "max_data_cr":"2019-03-21",
  "min_data_md":"2018-12-27",
  "max_data_md":"2019-03-21",
  "campuri":"den_cursa, den_client, den_agent"
}

 •     Citire comenzi clienti linii
 • Citire facturi clienti linii