Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Citire incasari plati


Parametri apel procedura

Apel API Citire incasari plati:

http://{ip}:{port}/api/v3/read/incasari_plati

 

Câmp Tip Descriere
id_importexvarchar(50)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID
tip_financiarvarchar(3)Tipul financiar poate avea una dintre valorile:
CAL - pentru casa in lei
CAD - pentru casa in devize
BAL - pentru banca in lei
BAD - pentru banca in devize
SCD - pentru efecte comerciale
LCD - pentru linii de credit
C59 - pentru linii de credit in devize
contvarchar(17)Contul de casa/banca. Poate fi de forma 5311.1
platabitValoarea 1 daca documentul reprezinta o plata, 0 pentru incasare
tip_documentvarchar(15)Tipul documentului (Chitanta, Ordin de plata, etc.)
id_carnetbigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul
numar_documentvarchar(20)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
data_decontdateData decontului
monedavarchar(3)Moneda (RON, EUR)
sumanumeric(14,2)Suma incasata / platita
cota_tvatinyintCota TVA
suma_licitatanumeric(14,2)Suma licitata (doar pentru banca in devize)
jur_tvabitValoarea 1 daca documetul va fi inclus in jurnalul de TVA si 0 in rest (doar pentru casa si banca in lei)
cont_corespvarchar(17)Cont corespondent. Poate fi de forma 4111.1
cont_tvavarchar(17)Cont TVA. Poate fi de forma4427.1
tip_corespvarchar(1)Tip beneficiar/platitor. Poate avea una dintre valorile:
P - beneficiarul/platitorul este un partener
S - beneficiarul/platitorul este un salariat
G - beneficiarul/platitorul este o gestiune
O - beneficiarul/platitorul este un centru de profit
Daca nu se specifica niciun beneficiarul/platitorul atunci acest camp va ramane necompletat
id_corespvarchar(25)Codul intern al beneciarului/platitorului in formatul ID(PCT_LCR).
den_corespvarchar(200)Denumirea beneciarului/platitorului
id_banca_corespvarchar(25)Id-ul bancii beneciarului/platitorului
id_casiervarchar(25)Codul intern al casierului in formatul ID(PCT_LCR)
den_casiervarchar(100)Numele casierului
id_agentvarchar(25)Codul intern al agentului in formatul ID(PCT_LCR)
den_agentvarchar(100)Numele agentului
id_centru_profitvarchar(25)Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR)
den_centru_profitvarchar(100)Denumirea centrului de profit
explicatiivarchar(250)Explicatii document
tip_marfa_amanuntvarchar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii
tip_bugettinyintTip buget
anexa_bugetvarchar(3)Anexa buget
ind_func_bugetvarchar(17)Indicator functional buget
ind_econ_bugetvarchar(11)Indicator economic buget
validarebitValoarea este 1 in cazul in care documentul este validat si 0 atunci cand este devalidat
id_model_docnumeric(18,0)Id-ul modelului utilizat la crearea documentului
id_bugetvarchar(25)Codul intern al bugetului in formatul ID(PCT_LCR)
nume_bugetvarchar(100)Numele bugetului
observatiivarchar(250)Observatii
_pl_corsmallintPunctul de lucru albeneciarului/platitorului
_id_cornumeric(18,0)Id-ul intern al beneciarului/platitorului
_pl_obismallintPunctul de lucru al centrului de profit
_id_obinumeric(18,0)Id-ul intern al centrului de profit

 

Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

{
  "tip_financiar": "BAL",
  "plata": 1,
  "tip_document": "Chitanta",
  "data_document": "2023-01-01",
  "id_coresp": "6565(1)",
  "den_coresp": "MOTIVI PROIECT SRL",
  "id_centru_profit": "984585(1)",
  "den_centru_profit": "DEPOZIT",
  "campuri": "tip_financiar,tip_document"
}

 •     Citire avize clienti linii
 • Citire incasari plati linii