Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Citire note de intrare receptie


Parametri apel procedura

Apel API Citire note de intrare receptie:

http://{ip}:{port}/api/v3/read/note_de_intrare_receptie

 

Câmp Tip Descriere
anlunavarchar(6)Anul si luna pentru identificarea unui lot de documente
id_documentvarchar(32)ID unic pentru identificarea documentului, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID
id_externvarchar(25)ID-ul extern al notei de intrare receptie, utilizat in aplicatia din care se importa.
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
serie_documentvarchar(10)Seria documentului
id_carnetbigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul
numar_documentvarchar(10)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR).
den_gestiunevarchar(100)Denumirea gestiunii
cont_creditchar(17)Cont credit. Poate fi de forma 401, programul corectand automat formatul
tip_furnizorchar(1)Tip furnizor. Poate avea una dintre valorile:
P - furnizorul este un partener
S - furnizorul este un salariat
G - furnizorul este o gestiune
O - furnizorul este un centru de profit
id_furnizorvarchar(25)Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR).
cif_furnizorvarchar(20)Codul fiscal / CNP al furnizorului
den_furnizorvarchar(200)Denumirea furnizorului
observatiivarchar(650)Observatii document
nir_amanuntbitDaca acest camp are valoarea 1, atunci documentul este NIR cu amanuntul
valoaremoneyValoarea fara TVA
id_clasificarevarchar(25)Id-ul de clasificare, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR).
den_clasificarevarchar(30)Numele clasificarii
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
anularebitSe va anula sau nu documentul dupa salvare
data_crdateReprezinta data la care a fost creat documentul.
data_mddateReprezinta data la care a fost modificat documentul.
campurivarchar(max)Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

 

Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

{
  "anluna": "201812",
  "id_document": "201808_54_24393",
  "id_extern": "442339",
  "id_importex": "NX20171208125052",
  "numar_document": "15",
  "data_document": "2018-12-27",
  "id_gestiune": "6 (1)",
  "den_gestiune": "DEPOZIT",
  "id_furnizor": "1987 (1)",
  "cif_furnizor": "655889",
  "den_furnizor": "ALFA SRL",
  "id_clasificare": "8(1)",
  "den_clasificare": "Facturi",
  "valid": "1",
  "min_data_cr": "2018-12-27",
  "max_data_cr": "2019-03-21",
  "min_data_md": "2018-12-27",
  "max_data_md": "2019-03-21",
  "campuri": "numar_document, data_document"
}

 •     Citire membri stare actuala
 • Citire note de intrare receptie linii