Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Citire note de transfer gestiuni


Parametri apel procedura

Apel API Citire note de transfer gestiuni:

http://{ip}:{port}/api/v1/read/nota_transfer_gestiune

 

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_extern varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul
serie_document varchar(10) Seria documentului
numar_document varchar(10) Numarul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune_ies varchar (25) Codul intern al gestiunii de iesire in formatul ID(PCT_LCR).
den_gestiune_ies varchar(100) Denumirea gestiunii de iesire
id_gestiune_int varchar (25) Codul intern al gestiunii de intrare in formatul ID(PCT_LCR).
den_gestiune_int varchar(100) Denumirea gestiunii de intrare
serie_aviz varchar(10) Serie aviz insotire marfa din care se factureaza
numar_aviz numeric (10,0) Numar aviz insotire marfa din care se factureaza
data_aviz smalldatetime Data aviz insotire marfa din care se factureaza
id_delegat varchar (25) Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR).
den_delegat varchar(100) Denumirea delegatului
observatii varchar(250) Observatii nota transfer gestiune
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
anulare bit Se va anula sau nu documentul dupa salvare
valoare money Valoarea fara TVA
data_creare date Reprezinta data la care a fost creat documentul.
data_modificare date Reprezinta data la care a fost creat documentul.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR).
cod_produs varchar(20) Codul de bare al produsului
den_produs varchar (30) Denumirea produsului
cont_produs varchar(17) Contul produsului
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie
pret_vanzare_tva money Pretul de vanzare cu TVA
cota_tva_ies numeric(2,0) Cota TVA iesire
data_expirare date Data expirarii
denumire_sup varchar(500) Denumire suplimentara

 

Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

{
  "id_extern":"6585854",
  "serie_document":"NTG",
  "numar_document":"125",
  "data_document":"2018-12-27",
  "id_gestiune_ies":"6 (1)",
  "den_gestiune_ies":"DEPOZIT",
  "id_gestiune_int":"7 (1)",
  "den_gestiune_int":"MAGAZIN",
  "id_delegat":"10(1)",
  "den_delegat":"Popescu Maria",
  "id_produs":"18(1)",
  "cod_produs":"0000000000031",
  "den_produs":"Parfum Love Story",
  "valid":"1",
  "anulat":"0",
  "data_cr":"2018-12-27",
  "data_md":"2018-12-27"
}

 •     Citire Note intrare receptie
 • Citire stoc detaliat