Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Citire Note intrare receptie


Parametri apel procedura

Apel API Citire Note intrare receptie:

http://{ip}:{port}/api/v2/read/note_de_intrare_receptie

 

Câmp Tip Descriere
anlunavarchar(6)Anul si luna pentru identificarea unui lot de documente identificat
id_documentvarchar (25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate)
id_externvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_importexvarchar (25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
serie_documentvarchar(10)Seria documentului
id_carnetbigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul
numar_documentvarchar (10)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
id_gestiunevarchar (25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR).
den_gestiunevarchar(100)Denumirea gestiunii
cont_creditchar(17)Cont credit. Poate fi de forma 401, programul corectand automat formatul
tip_furnizorchar(1)Tip furnizor. Poate avea una dintre valorile:
P - furnizorul este un partener
S - furnizorul este un salariat
G - furnizorul este o gestiune
O - furnizorul este un centru de profit
id_furnizorvarchar (25)Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR).
cif_furnizorvarchar(20)Codul fiscal / CNP al furnizorului
den_furnizorvarchar(200)Denumirea furnizorului
observatiivarchar(650)Observatii document
nir_amanuntbitDaca acest camp are valoarea 1, atunci documentul este NIR cu amanuntul
valoaremoneyValoarea fara TVA
id_clasificarevarchar(25)Id-ul de clasificare, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR).
den_clasificarevarchar(30)Numele clasificarii
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
anularebitSe va anula sau nu documentul dupa salvare
data_crdateReprezinta data la care a fost creat documentul.
data_mddateReprezinta data la care a fost modificat documentul.

 

Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

{
  "anluna":"201812",
  "id_intern":"201808_54_24393",
  "id_extern":"442339",
  "id_importex":"NX20171208125052",
  "numar_document":"15",
  "data_document":"2018-12-27",
  "id_gestiune":"6 (1)",
  "den_gestiune":"DEPOZIT",
  "id_furnizor":"1987 (1)",
  "cif_furnizor":"655889",
  "den_furnizor":"ALFA SRL",
  "id_clasificare":"8(1)",
  "den_clasificare":"Facturi",
  "valid":"1",
  "min_data_cr":"2018-12-27",
  "max_data_cr":"2019-03-21",
  "min_data_md":"2018-12-27",
  "max_data_md":"2019-03-21",
  "campuri":"numar_document, data_document"
}

 •     Citire facturi furnizori linii
 • Citire Note intrare receptie linii