Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Citire personal


Parametri apel procedura

Apel API Citire personal:

http://{ip}:{port}/api/v3/read/personal

 

Câmp Tip Descriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_internvarchar(25)ID unic pentru identificarea salariatului, in formatul ID(PCT_LCR)
id_externvarchar(50)ID-ul extern al salariatului, utilizat in aplicatia din care se importa.
nume_familienvarchar(30)Numele de familie al salariatului
prenumenvarchar(30)Prenumele salariatului
numenvarchar(61)Numele si prenumele salariatului
marcavarchar(13)Marca angajatului
id_partenervarchar(25)Codul intern al partenerului in formatul ID(PCT_LCR).
den_partenernvarchar(200)Denumirea partenerului asociat, utilizat in procesul de facturare
id_formatievarchar(25)Codul intern al formatiei in formatul ID(PCT_LCR).
nume_formvarchar(100)Numele formatiei de baza in care este incadrat salariatul.
id_bancavarchar(25)Codul intern al bancii in formatul ID(PCT_LCR).
den_bancavarchar(50)Banca de la care angajatul are cardul pentru incasarea drepturilor salariale.
cont_bancavarchar(30)Contul bancii unde se incaseaza contravaloarea drepturilor salariale.
loc_platavarchar(50)Locatia in care se face plata angajatului.
id_functie_intvarchar(25)Codul intern al postului in formatul ID(PCT_LCR).
den_functie_intvarchar(180)Denumirea postului
sexbitFeminin = 0, iar masculin = 1
cn_seriavarchar(3)Seria certificatului de nastere
cn_numarvarchar(7)Feminin = 0, iar masculin = 1
cn_datadateData certificatului de nastere
cn_elibvarchar(20)Eliberat de
data_nasteredateData nasterii
loca_nasterevarchar(20)Nascut in
bi_seriavarchar(6)Seria actului de identitate
bi_numarvarchar(12)Numarul actului de identitate
bi_datadateData actului de identitate
bi_expdateData expirarii actului de identitate
bi_elibvarchar(20)Act de identitate eliberat de
bi_cnpvarchar(13)CNP
id_localitatenumeric(18,0)Id-ul localitatii
adresa_stradavarchar(50)Strada
adresa_numarvarchar(10)Numar
adresa_blocvarchar(15)Bloc
adresa_scaravarchar(6)Scara
adresa_etajvarchar(15)Etaj
adresa_apartamentvarchar(10)Apartament
adresa_sectorvarchar(3)Sector
adresa_cod_postalvarchar(6)Cod postal
adresa2varchar(100)Adresa 2
telefonvarchar(20)Telefonul salariatului
emailvarchar(150)Email
stare_civilabit1 = Casatorit, 0 = Necasatorit
copii_baietidecimal(1,0)Numarul de baieti
copii_fetedecimal(1,0)Numarul de fete
copii_baietidecimal(1,0)Numarul de baieti
id_nivel_studiivarchar(30)Nivel de studii
den_nivel_studiivarchar(30)Nivelul studiilor
stud_institutievarchar(50)Institutie studii
studii_profilvarchar(100)Profilul studiilor
cod_cardvarchar(24)Codul cardului salariatului
cont_cardvarchar(24)Contul de card pe care se face plata drepturilor salariale
cont_banca_tichetevarchar(24)Cont card plata tichete de masa
utilizatorvarchar(128)Utilizatorul asociat unui salariat
regsalbitAre valoarea 1 daca se doreste evidenta angajatului in Registrul Salariatilor
cetatenie_codvarchar(2)Tara de origine a angajatului
nationalitate_codvarchar(2)Tara de domiciliu
aninactivsmallintAnul din care salariatul este inactiv
cod_meseriechar(1)Antifonare = A, Dezechipare = D, Echipare = C, Electrice = E, Mecanica = M, Rodare = R, Tinichigerie = T, Vopsitorie = V
nume_meserievarchar(50)Antifonare,Dezechipare,Echipare,Electrice,Mecanica,Rodare,Tinichigerie,Vopsitorie
id_resursanumeric(18,0)Id-ul resursei
nume_resursanvarchar(200)Denumirea resursei
den_localitatenvarchar(200)Localitate
cod_judetvarchar(2)Codul judetului
taravarchar(100)Tara
sirutanumeric(6,0)S.I.R.U.T.A
data_crearedateData creare
user_crearevarchar(50)User creare
data_modificaredateData modificare
user_modificarevarchar(50)User modificare

 

Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

{
  "id_intern": "454545(1)",
  "id_extern": "76554",
  "id_importex": "API20210928091030",
  "nume": "Popescu Maria",
  "min_data_md": "2021-08-21",
  "max_data_md": "2021-10-15",
  "campuri": "nume,id_intern,marca"
}

 •     Citire localitati
 • Citire comenzi furnizori