Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Citire preturi


Parametri apel procedura

Apel API Citire produse:

http://{ip}:{port}/api/v1/read/preturi

 

Câmp Tip Descriere
tip_ofertavarchar(25)Pentru tip oferta utilizati una din variantele:
Contract oferta pe client
Oferta pe grup
Oferta generala de pret
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR).
den_gestiunenvarchar(30)Denumirea gestiunii
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR).
den_produsnvarchar(110)Denumirea produsului
cod_produschar(20)Codul de bare al produsului
cod_selectie_produsvarchar(50)Cod selectie produs
id_clientvarchar(25)Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR).
den_clientnvarchar(200)Denumirea clientului
cod_clientvarchar(20)Codul fiscal al clientului
den_grup_ofertavarchar(50)Denumirea grupului de oferta
pret_vanzaremoneyPretul de vanzare fara TVA in moneda facturii
pret_vanzare_tvamoneyPretul de vanzare cu TVA in moneda facturii
monedachar(6)Moneda (RON, EUR)
cota_tva_iesnumeric(2,0)Cota TVA de iesire
promotii_permisevarchar(254)Lista promotii permise
data_modificaredatetimeReprezinta data modificarii documentului.
id_discountvarchar(25)Codul intern al discount-ului in formatul ID(PCT_LCR).
tip_produssmallintCodul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii

 

Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

{
  "tip_oferta":"Oferta generala de pret",
  "id_gestiune":"6 (1)",
  "den_gestiune":"DEPOZIT",
  "id_produs":"10(1)",
  "den_produs":"TELEVIZOR PHILIPS",
  "cod_produs":"0000000000031",
  "cod_selectie_produs":"TVP2657",
  "id_client":"17(1)",
  "den_client":"MOTIVI PROIECT SRL",
  "cod_client":"121231",
  "den_grup_oferta":"OFERTA PE CLIENT",
  "data_md":"2018-07-28"
}

 •     Citire parteneri
 • Citire produse