Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Citire proces verbal perisabilitati


Parametri apel procedura

Apel API Citire proces verbal perisabilitati:

http://{ip}:{port}/api/v3/read/proces_verbal_perisabilitati

 

Câmp Tip Descriere
anlunavarchar(6)Anul si luna pentru identificarea unui lot de documente
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea bonului fiscal, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_externvarchar(25)ID-ul extern al procesului verbal, utilizat in aplicatia terta din care se importa
serie_documentvarchar(10)Seria documentului
id_carnetnumeric(18,0)Codul intern al carnetului din care este emis documentul
numar_documentnumeric(10,0)Numarul documentului
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR)
den_gestiunevarchar(30)Denumirea gestiunii
id_centru_profitvarchar(25)Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR)
den_centru_profitvarchar(100)Denumirea centrului de profit
id_salariatvarchar(25)Codul intern al salariatului in formatul ID(PCT_LCR)
den_salariatvarchar(201)Numele si prenumele salariatului
data_documentdateData documentului
cont_debitvarchar(17)Contul de debit
cont_gest_debitvarchar(17)Simbolul contului debitor de balanta de verificare
cont_gest_creditvarchar(17)Simbolul contului creditor de balanta de verificare
observatiivarchar(max)Observatii
valoaremoneyValoarea documentului
validarebitDocumentul a fost validat sau nu dupa salvare
anularebitDocumentul este anulat sau nu
data_crearedatetimeData la care a fost creat documentul
data_modificaredatetimeData la care a fost modificat documentul
_pl_gestsmallintPunctul de lucru al gestiunii
_id_gestnumeric(18,0)Id-ul intern al gestiunii
_pl_obismallintPunctul de lucru al centrului de profit
_id_obinumeric(18,0)Id-ul intern al centrului de profit
_pl_perssmallintPunctul de lucru al salariatului
_id_persnumeric(18,0)Id-ul intern al salariatului

 

Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

{
  "anluna": "201910",
  "id_document": "201508_1_18967",
  "id_importex": "NX20171208125052",
  "id_extern": "34335",
  "numar_document": "545545",
  "data_document": "2019-11-06",
  "id_gestiune": "6(1)",
  "den_gestiune": "DEPOZIT",
  "id_centru_profit": "7(1)",
  "den_centru_profit": "MAGAZIN",
  "id_salariat": "6556(1)",
  "den_salariat": "Popescu Marin",
  "valid": "1",
  "min_data_cr": "2020-04-30T14:29:23.977",
  "max_data_cr": "2020-04-30T14:29:23.977",
  "min_data_md": "2020-04-30T14:29:23.977",
  "max_data_md": "2020-04-30T14:29:23.977",
  "campuri": "data_document,id_gestiune"
}

 •     Citire vanzari retail linii
 • Citire proces verbal perisabilitati linii