Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Citire retete productie


Parametri apel procedura

Apel API Citire retete productie:

http://{ip}:{port}/api/v3/read/retete_productie

 

Câmp Tip Descriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului in formatul ID(PCTLCR)
id_externvarchar(25)ID-ul extern al retetei
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate
tip_documentvarchar(15)Tipul documentului
cod_retetavarchar(30)Codul retetei
data_documentdateData documentului
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR).
id_extern_produsvarchar(50)Id-ul extern al produsului
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului
den_produsvarchar(231)Denumirea produsului
tip_produschar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii
id_subclasavarchar(25)Id-ul subclasei de produse, din tabelul nomen2 in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID.
nume_subclasavarchar(100)Denumirea subclasei de produse
id_linie_productievarchar(25)Codul intern al liniei de productie
nume_linie_productienvarchar(100)Numele liniei de productie
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR).
den_gestiunenvarchar(30)Denumirea gestiunii
pret_prestabilitmoneyPretul prestabilit
cantitatenumeric(15,3)Cantitate reteta
validbitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
anulatbitSe va anula sau nu documentul dupa salvare
prioritatetinyintPrioritatea retetei
id_rebutvarchar(25)Codul intern al produsului rebut în formatul ID(PCT_LCR).
den_rebutvarchar(231)Denumirea produsului rebut
tip_rebutchar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs rebut definit in nomenclatorul de bunuri si servicii
data_crearedateReprezinta data la care a fost creat documentul.
data_modificaredateReprezinta data la care a fost modificat documentul.
user_crearevarchar(50)Userul care a creat reteta
user_modificarevarchar(50)Userul care a modificat reteta
umchar(8)Unitatea de masura a produsului
id_clasavarchar(25)Codul intern al clasei în formatul ID(PCT_LCR).
nume_clasavarchar(100)Numele clasei
locatievarchar(10)Locatia produsului
id_grupvarchar(25)Codul intern al grupei în formatul ID(PCT_LCR).
nume_grupavarchar(30)Numele grupei
activbitSe bifeaza in cazul in care reteta este activa
_pl_gestsmallintPunctul de lucru al gestiunii
_id_gestnumeric(18,0)Id-ul gestiunii
_pl_prsmallintPunctul de lucru al produsului
_id_prnumeric(18,0)Id-ul produsului

 

 

Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

{
  "id_document": "788484(1)",
  "id_importex": "NX202212237685",
  "cod_reteta": "85965896",
  "id_gestiune": "12(1)",
  "den_gestiune": "MAGAZIN",
  "id_produs": "1677237",
  "den_produs": "Paine franzela 500g",
  "activ": 1,
  "min_data_cr": "2022-12-12",
  "max_data_cr": "2023-01-01",
  "min_data_md": "2022-12-14",
  "max_data_md": "2022-10-09",
  "campuri": "id_document,cod_reteta,den_produs"
}

 •     Citire coduri echivalente
 • Citire retete productie linii