Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Citire retete restaurant


Parametri apel procedura

Apel API Citire retete restaurant:

http://{ip}:{port}/api/v3/read/retete_restaurant

 

Câmp Tip Descriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului in formatul ID(PCTLCR)
id_externvarchar(25)ID-ul extern al retetei
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate
cod_retetavarchar(10)Codul retetei
data_documentdateData documentului
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR).
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului
den_produsvarchar(231)Denumirea produsului
tip_produschar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii
id_centru_profitvarchar(25)Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR).
den_centru_profitnvarchar(100)Denumirea centrului de profit
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR).
den_gestiunevarchar(30)Denumirea gestiunii
pret_prestabilitmoneyPretul unitar din restaurant
descrierevarchar(250)Descrierea retetei
cantitatenumeric(15,3)Cantitate reteta
incrementnumeric(15,3)Se completeaza cantitatea completata implicit si incrementata in interfata de vanzari
scad_produsbitSe bifeaza daca produsul este scazut direct din stoc si nu scad materiile prime din reteta
um_vanzarechar(8)Se completeaza unitatea de masura la vanzare a produsului
includ_meniu_cateringbitSe bifeaza daca se doreste includerea produsului in meniul catering
pret_cateringmoneySe completeaza pretul unitar al produsului pentru serviciul de catering
validbitVine cu valoarea 1 in cazul in care documentul este validat
anulatbitVine cu valoarea 1 in cazul in care documentul este anulat
data_crearedateReprezinta data la care a fost creat documentul.
data_modificaredateReprezinta data la care a fost modificat documentul.
user_crearevarchar(50)Utilizatorul care a creat documentul
user_modificarevarchar(50)Utilizatorul care a modificat documentul
_pl_gestsmallintPunctul de lucru al gestiunii
_id_gestnumeric(18,0)Id-ul gestiunii
_pl_prsmallintPunctul de lucru al produsului
_id_prnumeric(18,0)Id-ul produsului

 

Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

{
  "id_document": "788484(1)",
  "id_importex": "NX202212237685",
  "cod_reteta": "85965896",
  "id_gestiune": "12(1)",
  "den_gestiune": "MAGAZIN",
  "id_produs": "1677237",
  "den_produs": "Paine franzela 500g",
  "min_data_cr": "2022-12-12",
  "max_data_cr": "2023-01-01",
  "min_data_md": "2022-12-14",
  "max_data_md": "2022-10-09",
  "campuri": "id_document,cod_reteta,den_produs"
}

 •     Citire retete productie linii
 • Citire retete restaurant linii