Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Citire transfer intre gestiuni


Parametri apel procedura

Apel API Citire transfer intre gestiuni:

http://{ip}:{port}/api/v2/read/transfer_intre_gestiuni

 

Câmp Tip Descriere
id_importexvarchar (25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar (25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate)
id_externvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
serie_documentvarchar(10)Seria documentului
id_carnetbigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul
numar_documentvarchar(10)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
numar_aviznumeric(10,0)Numar aviz insotire marfa din care se factureaza
serie_avizvarchar(10)Serie aviz insotire marfa din care se factureaza
data_avizsmalldatetimeData aviz insotire marfa din care se factureaza
id_gestiune_iesvarchar (25)Codul intern al gestiunii de iesire in formatul ID(PCT_LCR).
den_gestiune_iesvarchar(100)Denumirea gestiunii de iesire
id_gestiune_intvarchar (25)Codul intern al gestiunii de intrare in formatul ID(PCT_LCR).
den_gestiune_intvarchar(100)Denumirea gestiunii de intrare
observatiivarchar(250)Observatii nota transfer gestiune
id_delegatvarchar (25)Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR).
den_delegatvarchar(100)Denumirea delegatului
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
anularebitSe va anula sau nu documentul dupa salvare
valoaremoneyValoare
data_crearedateReprezinta data la care a fost creat documentul.
data_modificaredateReprezinta data la care a fost modificat documentul.

 

Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

{
  "id_intern":"201808_54_24393",
  "id_extern":"442339",
  "id_importex":"NX20171208125052",
  "numar_document":"15",
  "data_document":"2018-12-27",
  "id_gestiune_ies":"6 (1)",
  "den_gestiune_ies":"DEPOZIT",
  "id_gestiune_int":"7 (1)",
  "den_gestiune_int":"MAGAZIN",
  "numar_aviz":"2365",
  "data_aviz":"2018-12-27",
  "seria_aviz":"AVZ",
  "id_delegat":"8(1)",
  "den_delegat":"Luca Radu",
  "valid":"1",
  "min_data_cr":"2018-12-27",
  "max_data_cr":"2019-03-21",
  "min_data_md":"2018-12-27",
  "max_data_md":"2019-03-21",
  "campuri":"numar_document, data_document"
}

 •     Citire transfer intre conturi linii
 • Citire transfer intre gestiuni linii