Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Citire transfer intre gestiuni


Parametri apel procedura

Apel API Citire transfer intre gestiuni:

http://{ip}:{port}/api/v3/read/transfer_intre_gestiuni

 

Câmp Tip Descriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(32)ID unic pentru identificarea documentului, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID
id_externvarchar(25)ID-ul extern al documentului de transfer intre gestiuni, utilizat in aplicatia din care se importa.
serie_documentvarchar(10)Seria documentului
id_carnetbigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul
numar_documentvarchar(10)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
numar_aviznumeric(10,0)Numar aviz insotire marfa din care se factureaza
serie_avizvarchar(10)Serie aviz insotire marfa din care se factureaza
data_avizsmalldatetimeData aviz insotire marfa din care se factureaza
id_gestiune_iesvarchar(25)Codul intern al gestiunii de iesire in formatul ID(PCT_LCR).
den_gestiune_iesvarchar(100)Denumirea gestiunii de iesire
id_gestiune_intvarchar(25)Codul intern al gestiunii de intrare in formatul ID(PCT_LCR).
den_gestiune_intvarchar(100)Denumirea gestiunii de intrare
observatiivarchar(250)Observatii nota transfer gestiune
id_delegatvarchar(25)Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR).
den_delegatvarchar(100)Denumirea delegatului
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
anularebitSe va anula sau nu documentul dupa salvare
valoaremoneyValoare
data_crearedateReprezinta data la care a fost creat documentul.
data_modificaredateReprezinta data la care a fost creat documentul.
campurivarchar(max)Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

 

Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

{
  "id_document": "201808_54_24393",
  "id_extern": "442339",
  "id_importex": "NX20171208125052",
  "numar_document": "15",
  "data_document": "2018-12-27",
  "id_gestiune_ies": "6 (1)",
  "den_gestiune_ies": "DEPOZIT",
  "id_gestiune_int": "7 (1)",
  "den_gestiune_int": "MAGAZIN",
  "numar_aviz": "2365",
  "data_aviz": "2018-12-27",
  "seria_aviz": "AVZ",
  "id_delegat": "8(1)",
  "den_delegat": "Luca Radu",
  "valid": "1",
  "min_data_cr": "2018-12-27",
  "max_data_cr": "2019-03-21",
  "min_data_md": "2018-12-27",
  "max_data_md": "2019-03-21",
  "campuri": "numar_document, data_document"
}

 •     Citire transfer intre conturi linii
 • Citire transfer intre gestiuni linii